artikel> ‘Inschrijving kan als hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet'

Dries Van Langenhove komt naar de KU Leuven

Dries Van Langenhove, vorig jaar geschorst aan de UGent, wil naar de KU Leuven komen om zijn thesis af te ronden. De rector wenst niet te reageren.

Gepubliceerd

Na de Panoreportage van september vorig jaar over het racisme binnen Schild & Vrienden, besliste de UGent om Dries Van Langenhove de toegang tot haar gebouwen te ontzeggen. Rector Luc Sels verklaarde toen die beslissing te begrijpen, maar weigerde de deuren van de KU Leuven a priori voor Van Langenhove te sluiten.

Inschrijving

Toen in augustus bleek dat Van Langenhove zijn thesis aan de UGent niet zou afwerken de sancties zouden efficiënt werken in de weg staan gaf hij aan de overstap naar de KU Leuven te willen maken. Een definitieve beslissing was er toen nog niet.

‘Wij zijn als faculteit op geen enkele manier betrokken of geïnformeerd'

Bernard Tilleman, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid

Deze week kwam Van Langenhove naar de KU Leuven om afspraken te maken. De KU Leuven Nieuwsdienst verklaart: 'Als hij voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden wordt hij definitief toegelaten.' Op de vraag of er extra maatregelen getroffen zijn of zullen worden, wenst de universiteit geen uitspraken te doen.

Rechtenfaculteit niet gehoord

Bernard Tilleman, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid, is niet op de hoogte. 'Wij zijn als faculteit op geen enkele manier betrokken of geïnformeerd.'

Ook mogelijke beperkingen op de toegang tot bibliotheek en andere gebouwen vormen een beslissing van hogeraf. 'Daar kan enkel de rector een antwoord op geven.'

Geen extra maatregelen

Aangezien Van Langenhove voorheen niet aan de KU Leuven studeerde, is het in principe niet mogelijk hem al beperkingen op te leggen. Tilleman: 'Je hebt tucht- en ordemaatregelen. Tuchtmaatregelen kunnen enkel genomen worden wanneer er een fout is begaan door de student. Ordemaatregelen staan los van een tuchtrechtelijke fout, maar kunnen genomen worden wanneer de sereniteit aan een faculteit niet gegarandeerd is. Meestal zijn ze wel de voorbode van een tuchtmaatregel.'

‘We kunnen enkel verwijzen naar regels van de universiteit en de faculteit die nageleefd moeten worden'

Lotte Delemarre, voorzitter Studentenraad

Zonder concrete aanleiding aan de KU Leuven is het echter onwaarschijnlijk dat de universiteit ordemaatregelen uitschrijft. Uitsluiting bij de inschrijving lijkt zonder strafrechtelijke veroordeling uitgesloten.

Dat bevestigt Lotte Delemarre, voorzitter van de Studentenraad: ‘We kunnen enkel verwijzen naar regels van de universiteit en de faculteit die nageleefd moeten worden. Als op basis daarvan blijkt dat een student kan starten, kan die niet proactief uitgesloten worden.'

In De Ochtend op Radio 1 zei Sels vorig jaar nog dat Van Langenhove bij een mogelijke inschrijving ‘zou verwelkomd worden met een stevig woordje’. Over een actuele inschrijving wenst de rector echter niet te reageren. Dries Van Langenhove zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.

UPDATE: In een reactie aan HLN zegt Dries Van Langenhove nog niet ingeschreven te zijn. Als blijkt dat hij bepaalde vakken opnieuw moet doen omdat ze in Leuven niet worden erkend, past hij misschien wel: 'De kiezer heeft mij niet tot volksvertegenwoordiger verkozen om een thesis af te werken.'

Officieel bestaat een thesis aan de KU Leuven namelijk ook uit twee werkcolleges, een seminariepaper en een onderzoeksproject (allemaal in het eerste masterjaar), en dan de thesis zelf (in het tweede masterjaar). Normaal gezien bestaat er volgtijdelijkheid tussen die twee. Wordt vervolgd.

Powered by Labrador CMS