artikel> Minder maaltijden, minder afval

Duurzaamheidsbeleid Alma onder de loep

Goed nieuws: Alma produceert minder organisch afval, al komt dat deels door minder verkochte maaltijden. Andere duurzaamheidsinspanningen botsen op financiële beperkingen.

“Dagen zonder vlees” is een hot topic en dus springt ook Alma mee op de vegetarische kar. “Wij hebben alle vegetarische menu’s tegen het licht gehouden en bijgeschaafd. Gedurende veertig dagen gaan wij dagelijks twee vegetarische maaltijden aanbieden in plaats van één,” vertelt ceo Daniël Lips.

Deze week staan er bijvoorbeeld salade van Gouda, wok met quorn en zonnebloemschijf op het menu. Die uitbreiding van het vegetarisch assortiment gaat samen met een stempelactie. De twintig studenten met de meeste stempels winnen een veggie VIP-diner voor twee personen.

Afvalberg

Dit jaar focust de ‘Dagen Zonder Vlees’-campagne ook op voedselverspilling en duurzaamheid. Het duurzaamheidsbeleid van Alma scoorde vorig jaar in de doorlichting van Veto matig. Vooral de organische afvalberg bleek toen problematisch. Tegenwoordig lijkt het erop dat de afvalsituatie verbeterd is.

“Op Arenberg vragen de studenten grotere porties dan in de Alma’s in de stad"

Daniël Lips, CEO Alma

Lips legt de nadruk op de goede wil van Alma: “Wij doen continu inspanningen om de afvalberg te verkleinen. Die is inderdaad groot, maar je kunt moeilijk eten maken zonder afval te produceren.”

Uit cijfers die de Alma zelf vrijgeeft gaat het om 125 ton organisch afval in 2014 en 90 ton in 2015, wat dus een significante daling is. Eén van die redenen is de betere proportionering van de maaltijden, weet Lips. “Op Arenberg vragen de studenten grotere porties dan in de Alma’s in de stad. Dat is ook gekend door ons personeel. Wanneer mensen grote porties krijgen, laten ze toch de helft op hun bord liggen.”

“Ook het kleiner aantal verkochte maaltijden speelt mee”, bekent Lips. “In totaal gaat het, wat Leuven betreft, over een daling van 2% in 2015.” De verkoop van snacks kent wel een stijging. Toch betekent dat niet per se een verbetering voor de afvalberg. Die 90 ton afval gaat louter over organisch afval: groenten-, fruit- en tuinafval.

Snacks brengen een ander soort afval met zich mee omdat ze individueel verpakt worden. Toch moet je ook daarbij wikken en wegen, vindt Lips. “Bij een snack moet je hygiënisch werken met extra verpakkingsmateriaal, omdat je die niet onverpakt kan meegeven.”

"Wij zouden heel graag voordeligere vegetarische maaltijden aanbieden"

Daniël Lips, CEO Alma

Daarenboven ziet Alma zich genoodzaakt ook etensresten weg te gooien. “In je eigen keuken kun je die dingen aan je eigen dieren geven, in een grootkeuken of de horeca is dat bij wet verboden. Om het risico op ziektes te vermijden, wil men niet dat er voedsel opnieuw in de voedselketen terechtkomt,” aldus Lips.

Duurzaamheidsbeleid

Het reduceren van de afvalberg is slechts een aspect van een doordacht duurzaamheidsbeleid. Katlijn Malfliet, vicerector Duurzaamheidsbeleid, stelde aan het begin van haar termijn een beleidsplan op. Daar staan enkele concrete stappen in om van Alma een duurzaam bedrijf te maken.

Als goedkoopste maaltijd een vegetarische dagschotel aanbieden, was een van die concretere stappen. Dat is er echter wegens financiële redenen nog niet van gekomen. Malfliet geeft duidelijk aan: “Er zijn goede bedoelingen, maar toch blijft het eeuwige tegenargument dat het kostenplaatje moet kloppen. Dat wordt geacht moeilijk combineerbaar te zijn met veggie-maaltijden.”

Lips zelf beseft dat. “Wij zouden heel graag voordeligere vegetarische maaltijden aanbieden. Het huidige subsidiemodel is echter mainstream gericht, en niet sturend in dit opzicht.”

Jan de Vriendt, directeur van de Studentenvoorzieningen, merkt wel op dat duurzaamheid niet per se samengaat met vegetarische alternatieven. “Duurzaamheid mag niet te eng worden bekeken, de voedselkilometers zijn op zich ook een belangrijk gegeven. Vegetariërs kunnen in de winter evengoed groenten eten uit een ver land.”

“De globale financiering van Alma wordt volgend jaar herbekeken binnen een nieuw strategisch plan voor Studentenvoorzieningen"

Jan De Vriendt, directeur Studentenvoorzieningen

Ook regionaal inkopen en het gebruiken van seizoensgroenten in plaats van serregroenten was een concreet engagement in Malfliets beleidsplan. Lips nuanceert: “Regionaal inkopen is goed om de voedselkilometers te drukken, maar wanneer je enorm veel fossiele brandstof moet verstoken om die regionaal gekweekte groentes in serres te telen, zit je met een behoorlijke hoeveelheid CO2. De vraag is wat dan primeert. Altijd blijft het een balans tussen verschillende zaken.”

Volgens Malfliet doet Alma steeds meer zijn best wat betreft seizoensgroenten en lokale producten. “De aandacht gaat verder dan enkel het afschaffen van tonijn. In bijvoorbeeld het aankoopbeleid beginnen die gedachten nu echt doorgang te vinden.”

Een andere belofte uit het beleidsplan was het groter maken van het groenteaandeel in de porties. Daar wordt dit semester mee geëxperimenteerd. “De nieuwe invulling van de groentecomponent houdt in dat men vanaf het tweede semester in Alma 2 twee soorten groenten kan kiezen en het zetmeelproduct links kan laten liggen,” aldus Lips.

Goede wil

Veel ambitie, veel goede wil, maar toch relatief weinig resultaat. Volgens De Vriendt ontbreekt het de bevoegde instanties aan de nodige knowhow en ook de werkdruk weegt op het duurzaamheidsbeleid. Het grootste probleem om grote stappen te zetten is evenwel het beperkte budget bij Alma. Maar er is verbetering op komst: “De globale financiering van Alma wordt volgend jaar herbekeken binnen een nieuw strategisch plan voor Studentenvoorzieningen. Dat staat gepland aan het begin van het academiejaar 2016-2017.”

Overigens gaat het volgens De Vriendt niet alleen over meer of minder financiële middelen. “Inhoudelijk kan er ook geschoven worden. Duurzaamheid zal binnen ons plan zeker een element zijn. Maar dat hoeft niet altijd meer financiële middelen te betekenen: zo kan een gesubsidieerde maaltijd perfect vervangen worden door een meer duurzame schotel.”

Lips wil evenwel niet op de zaken vooruitlopen. “Er is nog niets concreets. De bereidheid is er alleszins. Waar een wil is, is een weg: dat zal ook hier zo zijn.”

Powered by Labrador CMS