artikel> Eerste resultaten Vlaanderenbrede bevraging mentaal welzijn

Een derde van de studenten kampt met een vorm van depressieve stoornis

Een bevraging bij 16 000 studenten schetst een somber beeld van hun mentale gezondheid. De Vlaamse Vereniging van Studenten dringt aan op structurele maatregelen.

Gepubliceerd

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) lanceerde in oktober vorig jaar de eerste Vlaanderenbrede bevraging bij studenten om de problemen in kaart te brengen. De eerste resultaten zijn niet geruststellend, zo blijkt uit een persbericht. 'We verwachtten ons aan een stijging in de cijfers rond angststoornissen en depressieve stoornissen bij studenten, maar beide scoren nog hoger dan verwacht', klinkt het.

Structurele maatregelen

Zo'n derde van de studenten heeft te maken met een vorm van depressieve stoornis en bijna de helft van de studenten kampt met de gevolgen van een angststoornis. Zo zijn er in het algemeen 17% meer pathologieën bij studenten, iets wat ook al bleek uit eerder onderzoek.

Een andere belangrijke conclusie is dat voor de helft van de studenten hun mentale gezondheidsproblemen het dagelijks leven sterk belemmeren. Elise Beeckmans, voorzitter van VVS: 'Onze vraag om de wachtlijsten bij studentenpsychologen zo snel mogelijk terug te dringen blijkt volgens de eerste resultaten van ons onderzoek helemaal niet overdreven te zijn. Daarnaast is het nu ook duidelijk dat de middelen voor 1500 extra psychologen die de premier recent beloofde, ook structureel ingezet moeten kunnen worden.'

VVS legt er nadruk op dat de huidige problematieken voor een groot deel voorkomen hadden kunnen worden door een goed preventief mentaal welzijnsbeleid. Zo staat er te lezen dat 69% van de pathologieën bij angststoornissen, te vermijden waren. Bij depressieve stoornissen gaat het om zo'n 49%.

Er ontstonden veel steunmaatregelen en initiatieven tijdens de coronacrisis, maar het is belangrijk om ook nu in te zetten op structurele maatregelen, zo zegt VVS. 'Ook wij zijn enigszins verrast over welke mentale gezondheidsproblemen een goed preventiebeleid allemaal had kunnen vermijden tijdens deze crisis', zegt bestuurder Sociale Zaken Sander Vanmaercke. 'Met deze bevraging weten we nu eens te meer hoe belangrijk het zal zijn om structurele maatregelen te nemen. Enkel zo kunnen we de cijfers in de toekomst onder controle houden.'

Zelfmoordgedachten

Het onderzoek bevat ook resultaten rond zelfmoordgedachten. 1 op 5 studenten worstelde hiermee, en de helft van hen had effectief een poging gepland. Het aantal uitgevoerde pogingen bleef 'beperkt' tot 1%. 'De coronacrisis speelt ook hier een rol in,' stelt projectcoördinator Mentaal Welzijn Babette Demeester, 'hoewel de cijfers daarvoor ook al hoog waren in verschillende onderzoeken.'

Het volledige rapport met diepgaande analyses van de bevraging komt uit op 27 april en zal worden voorgesteld op de Conferentie Mentaal Welzijn die VVS organiseert. Bovendien zal VVS dan beleidsaanbevelingen meegeven aan de politiek, al zet het nu al de eerste stappen om de studenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Powered by Labrador CMS