artikel> Studenten en personeel richten Undivided op, een kritische denktank rond diversiteit

Een gezicht en een stem

“Een diversiteitshub”, een “kritische stem” en een hippe posterreeks. Undivided, het nieuwe diversiteitsplatform van de KU Leuven zette de verwachtingen hoog tijdens hun kick-off op 14 februari.

Gepubliceerd

'Eén op de drie studenten heeft een bijzonder sociaal-cultureel kenmerk”, wist Nozizwe Dube, ex-voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad and liason officer van Undivided. 'Daarom is een diversiteitsplatform noodzakelijk… en gewoon omdat het 2018 is.'

Het rectoraat stelt zich volop achter dat idee. 'We hinken achterop', gaf rector Luc Sels grif toe. 'Ik hoop dat ze dus werkelijk een kritische stem kunnen zijn.' Vicerector Diversiteit Chantal van Audenhove ziet ook de nood aan zo’n kritische denktank in. 'Aan inclusiviteit en toegankelijkheid moet zowel top down als bottom up gewerkt worden.'

Antidiscriminatie en dekolonisatie

Undivided wil op drie manieren diversiteit stimuleren. Ten eerste streeft het team naar een verhoging van de zichtbaarheid van diversiteit. 'We moeten die groepen een gezicht en een stem geven', pleit Nozizwe. Ten tweede hopen ze het beleid te beïnvloeden door aanbevelingen te formuleren. Tot slot willen ze initiatieven opzetten die studenten toelaten van elkaar te leren. 'Een universiteit hoort een plaats van dialoog te zijn, waar onze blik verandert.'

Uit de brainstormsessies zijn twee onderwerpen naar voor gekomen waarrond Undivided voornamelijk zal werken. Enerzijds zullen ze zich toeleggen op een hele waaier groepen die te maken krijgen met discriminatie. 'Dit betreft zowel studenten die met een sociaal-economische achterstand starten, mensen met een ethnisch-culturele diversiteit, mensen met een beperking en studenten met een andere seksuele geaardheid.' Anderzijds gaan ze over tot een dekolonisatie van het curriculum.

Nozizwe illustreert de nood hieraan met haar ervaring met het introductievak Fundamentele Wijsbegeerte, waar enkel westerse filosofen aan te pas kwamen. 'Waarom zien we ook niet Afrikaanse of Aziatische filosofen?', vraagt ze zich af. “Het gaat niet om bepaalde filosofen te verwijderen, maar om er een tegenverhaal tegen plaatsen. Je moet geen eurocentrische blik bieden aan je studenten in de mondiale wereld vandaag.'

KU Leuven verkoopt zich te wit

Terwijl Rector Sels vooral de nadruk legde op de internationalisering van de universiteit en de wens om meer buitenlandse bachelorstudenten aan te trekken, verzekerde Nozizwe ons dat Belgische studenten met een migratieachtergrond zeker niet over het hoofd zullen gezien worden. 'Het gaat erom hoe de KU Leuven zich verkoopt.'

Zo zou KU Leuven meer studenten met een ethnisch-culturele diversiteit aan het woord kunnen laten in de filmpjes die ze maken om nieuwe studenten aan te trekken. 'Ik heb de indruk dat andere universiteiten zich hier al sterker op toeleggen, terwijl we dit bij de KU Leuven nog niet zo actief doen', stelt ze.

Constructief samenwerken

Undivided legt er sterk de nadruk op dat ze geen relschoppers zijn, maar op een zo breed mogelijke manier willen samenwerken. 'Wij willen constructief samenwerken met reeds bestaande instanties, zoals studentenverenigingen of beleidscellen van de KU Leuven', verduidelijkt Nozizwe.

Bovendien willen ze zo veel mogelijk mensen met een bijzonder sociaal-cultureel kenmerk aan boord trekken. Ze zullen hun open vergaderingen niet alleen zo goed mogelijk aankondigen, maar zullen ook studenten die zelf ervaring hebben met bepaalde problemen individueel trachten te betrekken. 'We gaan naar de doelgroep kijken en specifiek naar hen op zoek gaan', stelt Nozizwe. 'Je kan niet over toegankelijkheid voor rolstoelen spreken als er zo niemand mee aan tafel zit.'

De financiering van Undivided werd door het vorige rectoraat verzekerd tot 31 december van dit jaar. Die gaat voornamelijk naar jobstudenten die de boel draaiende houden. De huidige ploeg bekijkt haar budgetplanning momenteel nog.

Powered by Labrador CMS