artikel> Coronacrisis benadrukt belang van aandacht voor mentaal welzijn bij studenten

Eerste Vlaanderen-brede bevraging rond mentaal welzijn bij studenten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) lanceert begin november een vragenlijst rond mentaal welzijn. Op basis van de resultaten zullen beleidsadviezen geformuleerd worden voor de Vlaamse regering.

Gepubliceerd

Begin november wordt een bevraging uitgestuurd die het mentaal welzijn van alle Vlaamse studenten in kaart moet brengen. Het project is een initiatief van VVS, in samenwerking met het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts. Het is de eerste keer dat alle studenten in zowel Vlaamse hogescholen als universiteiten worden bevraagd rond hun mentaal welzijn. 'Voordien waren er wel instellingsspecifieke bevragingen, of waren ze gericht op een specifieke groep studenten, zoals eerstejaars', verklaart Sander Vanmaercke, bestuurder bij VVS.

Drieledig project

Het initiatief gaat verder dan een bevraging op zich. Het is de bedoeling om met de resultaten van de bevraging ook effectief aan de slag te gaan. 'We willen een rapport opstellen en op basis daarvan één of meerdere beleidsadviezen formuleren voor de Vlaamse regering', legt Vanmaercke uit.

De derde stap is dan een campagne om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken en de mentale gezondheid van studenten ook effectief te verbeteren. De campagne is nog niet geconcretiseerd, maar de uitwerking volgt na de eerste twee stappen.

VVS was al langer van plan een Vlaanderen-brede bevraging te organiseren bij studenten, maar door de huidige coronacrisis kwam het plan in een stroomversnelling terecht. 'Het werd plots heel duidelijk wat een impact de crisis had op het mentaal welzijn. We hebben dan aangeklopt bij minister Ben Weyts en kregen financiering voor de verwezenlijking van ons project', vertelt Vanmaercke.

Uitgebreide vragenlijst

De vragenlijst werd opgesteld met behulp van een onderzoeksteam van de KU Leuven, waaronder professor Ronny Bruffaerts van de Onderzoeksgroep Psychiatrie. Hij werkte eerder al mee aan het eerstejaarsonderzoek van de KU Leuven en maakt in meerdere van zijn onderzoeken gebruik van een vragenlijst die hij opstelde in samenwerking met de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard.

De vragenlijst bevat een breed gamma aan vragen: 'Het deel opgesteld door professor Bruffaerts peilt vooral naar fysische klachten rond mentaal welzijn, de ernstige gevolgen dus. Ons deel van de lijst wil ook de invloed van studiefactoren, zoals het al dan niet volgen van het modeltraject of lidmaatschap van een studentenvereniging toetsen', verduidelijkt Vanmaercke. Niet alle studenten krijgen alle vragen, er zal gewerkt worden met sub-sampling: bepaalde vragen gaan naar specifieke groepen studenten.

De enquête wordt begin november verspreid door verschillende kanalen. VVS overlegt samen met overlegorganen VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) en VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) over het verder verspreiden via kanalen van de onderwijsinstellingen zelf. De vragenlijst zal ongeveer vier weken openstaan, waarna de verwerking van de resultaten begint.

Powered by Labrador CMS