interview> “Ik weet waar ik aan begin”

Franck Libeer is de nieuwe algemeen directeur van Acco

Gloednieuwe Acco-CEO Franck Libeer krijgt de zware taak online leerplatform Sofia tot een succes te maken. Samen met gedelegeerd bestuurder Herman Peeters vertelt hij over het Acco van de 21ste eeuw.

Acco is een bedrijf in verandering. Sinds september was de coöperatieve op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Over de selectieprocedure en de grote uitdagingen die de nieuwe CEO staat de wachten, lees je hier.

In juni vorig jaar raakte bekend dat CEO Kathleen Maele na amper een jaar dienst werd ontslagen. De Leuvense uitgeverij stelde meteen een uitgebreide sollicitatieprocedure in werking. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan,” vertelt gedelegeerd bestuurder Herman Peeters.

Nu, iets meer dan een half jaar later, is de kogel door de kerk. Franck Libeer mag zich sinds 1 februari algemeen directeur noemen. “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe,” vertelt de nieuwe CEO. “Al is de uitgeverswereld mij niet onbekend. Ik werkte 25 jaar lang voor de educatieve en juridische uitgeverij Die Keure. Ook al zaten we in een andere niche dan Acco, ik ken het bedrijf al heel lang.”

Wat deed u toehappen op de vacature van Acco?

Franck Libeer: “Wat mij in de eerste plaats enorm boeide, is het verhaal rond Sofia. Acco heeft duidelijk nagedacht over hoe de toekomst van het leren eruit zal zien.”

"Het ligt niet in mijn karakter om ergens naartoe te gaan en stil te zitten"

Franck Libeer, CEO Acco

“Er zijn nu generaties aan het opgroeien die al van in het basisonderwijs vertrouwd zijn met digitale leerplatformen. Zij verwachten die ook in het hoger onderwijs te kunnen gebruiken.”

Herman Peeters: "Francks ervaring in de sector is natuurlijk zeer aantrekkelijk en meer specifiek ook zijn ervaring binnen het innovatieve luik. Wij hebben heel veel geïnvesteerd in Sofia en die investeringen moet worden gerendabiliseerd. Franck was daar de meest geschikte kandidaat voor."

Libeer: “Ik heb inderdaad al enige ervaring opgebouwd binnen digitale leerplatformen bij Die Keure, maar dan voor het basisonderwijs en secundair onderwijs. Het grote verschil met het hoger onderwijs is natuurlijk dat alles daar wordt uitgebouwd in een spelomgeving.”

"Acco is voor mij wel meer dan alleen maar Sofia natuurlijk. Voor mij zijn alle componenten binnen Acco belangrijk, zowel de productieafdeling, de uitgeverij, Sofia én de boekhandels. Het is de synergie tussen deze afdelingen die Acco kan wapenen voor de uitdagingen van de toekomst."

De ontwikkeling van Sofia loopt al enkele jaren. Speelt het in uw nadeel dat u niet betrokken was bij de opstartfase?

Libeer: "Ik moet uiteraard eerst een bepaalde leercurve doormaken, maar dat moet iedereen doen bij een nieuw project. Ik vind het vooral boeiend om te zien wat al gerealiseerd is en welke richting het zal uitgaan. Er is een voorgeschiedenis, maar ik kan nog zeker helpen meeschrijven aan de toekomst."

Uitdaging

De ambities liggen in elk geval torenhoog bij Acco. Tegen 2018 hoopt de uitgeverij op 100.000 module-gebruikers binnen het Sofia-project. “In 2018 willen we break-even draaien. 100.000 module-gebruikers is natuurlijk niet niets, maar dat is wel ons absoluut streefcijfer,” vertelt Peeters.

Dat klinkt als een stevige uitdaging.

Peeters: "Absoluut, maar onze investeringen zijn dan ook ambitieus. Sofia is als innovatief project heel resources-intensief. Die keuzes zijn gemaakt op basis van concrete assumpties en realistische verwachtingen. Een CEO met de juiste feeling voor innovatieve projecten was één van die assumpties. Dat is ook de reden dat Franck erbij gekomen is. Je moet vrij snel een doorbraak in de markt kunnen realiseren."

Ligt de druk bij u op dit moment dan niet bijzonder hoog?

Libeer: "Het ligt niet in mijn karakter om ergens naartoe te gaan en stil te zitten. Wat ook helpt, is dat ik heel erg geloof in het verhaal van onderwijs. Zonder goed onderwijs krijgen we maatschappelijke problemen. Daarom is het een uitdaging om onze bijdrage te leveren aan een verbetering van de manier waarop kennis wordt doorgegeven.”

“Bovendien matchte het ook heel goed tijdens de sollicitatiegesprekken. Ik heb met veel mensen binnen dit bedrijf gepraat, inclusief jullie studentenvertegenwoordiger Gauthier (Moureau, LOKO-mandataris bij Acco, red.).”

Dat brengt ons bij het studentenaspect van Acco, waar studenten zetelen in de Raad van Bestuur. Is dat wennen?

Libeer: "Dat is anders dan in het verleden. Bij een bedrijf dat gestuurd wordt door alleen aandeelhouders zoals Die Keure, zijn er andere eisen en wensen dan bij een coöperatieve.”

“Ik heb nu mijn eerste Raad van Bestuur achter de rug. Het was heel boeiend om de interacties met de studenten te zien. Het is verrijkend te ontdekken wat hun visies zijn over de toekomst van het onderwijs en dit bedrijf."

Hoe zorg je dat je de studenten meetrekt in het digitale Sofia-verhaal?

Libeer: “Het komt er vooral op aan materiaal te leveren dat de studenten triggert verder te gaan. Als studenten zelf kunnen vaststellen dat ze vooruitgang boeken door oefeningen te maken, zullen ze automatisch hun kennis verder willen vergroten.”

"Ik woon in Brugge en ben niet van plan te verhuizen"

Franck Libeer, CEO Acco

“Daarnaast is een aantrekkelijke interface natuurlijk belangrijk. Je moet de visuele kracht kunnen uitspelen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te werk gaan.”

Hoe maak je ook de docenten warm voor Sofia?

Peeters: “De meerwaarde zit voor de docenten in hoe ze de cursus kunnen verrijken met datgene wat ze in een gewonehard copy nooit kwijt geraken. Het gaat echt om blended e-learning, niet om de digitale versie van de cursus.”

“Daarnaast is er ook de learning analytics-module waarmee de auteur de individuele progressie van de studenten kan opvolgen. Als je pas op het examen ziet of iemand het snapt of niet, is het te laat. Sofia biedt de mogelijkheid om dat gebrek aan progressie al veel eerder op te merken.”

Democratisch

Sofia kost 9,5 euro meer dan een klassieke cursus, voor Acco-aandeelhouders 7 euro. Hoe breng je dat aan de man bij een studentenpubliek dat pleit voor democratisering?

Libeer: “Dat is zeker een uitdaging. Er moeten evenwichtsoefeningen gemaakt worden, maar het is de bedoeling om op een democratische manier materiaal aan te bieden.”

Peeters: “Het heeft allemaal te maken met value for money, met de meerwaarde voor de student. Als nu blijkt dat we binnen drie jaar 300 modules op de markt hebben gebracht, maar dat het voor twee derde van die modules voor de student niet uitmaakt of ze Sofia hebben of niet, dan hebben we gefaald. Ik ben daar keihard in, dan mogen we niet de pretentie hebben 9 euro meer te vragen van de student.”

“Onlangs kregen we wel bericht van een professor die ons spontaan meldde dat de studenten die voor zijn vak Sofia gebruikten significant meer punten behaalden. Het is nog te vroeg daar algemene uitspraken over te doen, maar stel dat de resultaten voor alle modules in dezelfde lijn zouden liggen, wat is die 9,5 of 7 euro dan in vergelijking met de duizenden euro’s die je investeert in je studies?”

Tot slot, meneer Libeer, u werkte 25 jaar voor Die Keure. Bent u van plan even lang bij Acco te blijven?

Libeer: “Absoluut. Je moet weten, ik woon in Brugge en ben niet van plan te verhuizen. Dat betekent dus dat ik heel goed weet waar ik aan begin. Als ik ergens start, dan wil ik een verhaal schrijven dat uitgeschreven wordt. Ik ben niet de man van de korte termijn, maar de lange termijn.”

“Ik heb nog 15 jaar te gaan voor ik op pensioen moet. Ik zou die dan ook graag hier bij Acco doen.”

Powered by Labrador CMS