artikel> Het grote geld achter studentenvoorzieningen

Geldstromen aan de KU Leuven (4): Studentenvoorzieningen

Studentenvoorzieningen (stuvo’s) zijn big business, al verbleekt het werkingsbudget van 23 miljoen bij het geld voor onderwijs en onderzoek. Ook de stuvo’s ontsnapten niet aan de besparingsgolf.

Naast een lichtbaken van onderzoek en onderwijs kan de KU Leuven best beschreven worden als een gigantische machine. De brandstof? Geld, natuurlijk. Alloceren is troef, maar vooral ook zeer moeilijk.

In het vierde en laatste artikel van de reeks “Geldstromen” brengen we de financiële structuur van de studentenvoorzieningen in beeld.

De studentenvoorzieningen van de KU Leuven zijn historisch gezien ondergefinancierd. Als tegenbeweging lanceerde de Vlaamse regering enkele jaren geleden een groeipad. Dat groeipad ging vorig academiejaar voor de bijl in de besparingen op studentenvoorzieningen. Hoewel de KU Leuven voor een deel bijspringt, resulteert de begroting voorlopig in een negatief saldo van 118.688 euro. Ook bij de stuvo’s hebben de besparingen zwaar ingehakt.

In diezelfde periode werd het aanmoedigingsfonds afgeschaft, dat ervoor zorgde dat ondervertegenwoordigde studenten aan de KU Leuven toch de kans kregen om hoger onderwijs te genieten. “Geen enkel permanent project is moeten sneuvelen,” zegt Jan De Vriendt, directeur van Studentenvoorzieningen. “De KU Leuven draagt elk jaar 250 000 euro bij om een deel van het tekort op te vangen. Verder gebruikt vicerector Studentenbeleid Gosselink een deel van zijn beleidsruimte.”

Inkomsten

Externe toelagen, 8,5 miljoen euro

“Wij krijgen van drie plaatsen geld,” zegt Jan De Vriendt, directeur van de Studentenvoorzieningen. “Van de Vlaamse Overheid krijgen we zo’n 8,3 miljoen euro.” Bovendien krijgt de KU Leuven geld van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor huisvesting en ondersteuning van studenten uit ontwikkelingslanden.

Interne toelagen, 4 miljoen euro

Naast de overheid draagt ook de KU Leuven een kleine 4 miljoen euro bij. 3,5 miljoen komt uit de inschrijvingsgelden. Daarnaast betaalt de universiteit via Studentenvoorzieningen 200 000 euro aan De Lijn voor het gebruik van de studentenbuspas en 250 000 euro als compensatie voor de besparingen van de Vlaamse overheid.

Eigen inkomsten, 10,5 miljoen euro

De derde en omvangrijkste inkomstenpot, 10,8 miljoen euro, genereert Studentenvoorzieningen zelf. “Daarin zitten onder andere de opbrengst van de verhuur van residenties en de inkomsten uit raamakkoorden met bijvoorbeeld de hogescholen waarmee de universiteit samenwerkt,” legt De Vriendt uit. Niet te vergeten zijn de opbrengsten uit geldbeleggingen, 155.000 euro. Die inkomsten dalen overigens door de lage rentestand.

Decretale Stuvoraad, 23 miljoen euro

Het totale budget van Studentenvoorzieningen bedraag dus 23 miljoen euro. Die wordt verdeeld door de Decretale Stuvoraad, voorgezeten door de vicerector Studentenbeleid, Rik Gosselink. Een deel daarvan wordt rechtstreeks doorgestort naar de stuvo’s van de verschillende campussen. De rest gaat naar de Deelstuvoraad van campus Leuven, waar het geld nog eens onderling nog eens verdeeld wordt.

Externe campussen, 2,6 miljoen euro

De meeste stuvo’s worden verzorgd door de hogescholen waar de externe campussen mee verbonden zijn. “Voor campus Geel storten we bijvoorbeeld het geld door naar Thomas More,” licht De Vriendt toe. “In ruil daarvoor hebben wij een plaatsje in de stuvoraad van Thomas More.” Een voorbeeld van de uitzondering is de Kulak, zij krijgen 292.000 euro voor hun eigen studentenvoorzieningen.

Deelstuvoraad @ Leuven

Studentenhuisvesting, 12,9 miljoen euro

Studentenvoorzieningen beheert heel wat studentenresidenties. Grootste kosten zijn daar onderhoudswerken, huurlasten, personeel maar ook verzekeringen en gemeentebelastingen.

Studentengezondheidscentrum, 1,9 miljoen euro

Leuven beschikt over een uitgebreid studentengezondheidscentrum met artsen, psychologen en psychiaters. Logischerwijs gaat de meerderheid van het geld hier naar het medisch en administratief personeel.

Studentenadviesdiensten, 1,9 miljoen euro

Mogelijkheden tot studentenadvies zijn in Leuven omvangrijk. Ook hier zijn loonkosten voor personeel de grootste slokop, maar ook studietoelagen betaald door de sociale dienst horen hierbij.

Voeding, 2,9 miljoen euro

Als je voeding zegt, zeg je Alma. Alma krijgt niet alleen subsidies voor de KU Leuven-studenten in Leuven, maar ook voor studenten van UC Leuven-Limburg en LUCA School of Arts Campus Lemmens.

tudentenwerking, 366.100 euro

Hier is de Leuvense Overkoepelde KringOrganisatie (LOKO) de grootste ontvanger. Veto krijgt overigens ook een deel van die som geld.

Vervoer, 239.000 euro

Studentenvoorzieningen betaalt hiermee onder andere De Lijn voor de ontwaardingen die ze doorrekent voor het gebruik van de studentenbuspas. Het gebruik van de studentenbuspas zit trouwens in dalende lijn.
* De bedragen in dit artikel zijn afgerond en zijn gebaseerd op de begroting van de dienst Studentenvoorzieningen.

Powered by Labrador CMS