analyse> Kleine vrouwelijke vertegenwoordiging op de 24 urenloop

Glazen snelheidslimiet

De 24 urenloop wordt stilaan een mannelijke aangelegenheid. Door de lage snelheidsquota worden heel wat vrouwen tot supporters herleid.

Gepubliceerd

Rechtzetting: In een vorige versie van dit artikel werd ten onrechte verondersteld dat LBK een 'overwegend mannelijke kring' was. Bio-ingenieurswetenschappen is echter een studierichting met een vergelijkbaar aantal mannelijke en vrouwelijke studenten, meer daarover lees je hier.

De 24 urenloop is uitgegroeid tot een vaste waarde van het Leuvense studentenleven en de competitiviteit is daar onlosmakelijk mee verbonden. Die strijd bevordert het groepsgevoel, maar sluit ook mensen uit. Lopers die de snelheidslimiet niet halen kunnen vaak bij andere kringen meelopen, maar lopen voor eigen kring betekent net iets meer. Voornamelijk de vrouwelijke loopsters vallen dan wel eens uit de boot.

De discussie rond vrouwenvertegenwoordiging is niets nieuws. Naar aanleiding van de kwestie organiseerde LOKO vorig academiejaar al een algemene vergadering waarin naar oplossingen werd gezocht. Verschillende initiatieven passeerden de revue: quota die de kringen moeten halen, een 'vrouwenuurtje' (al dan niet binnen de eigenlijke competitie), gescheiden loopploegen of een beloningssysteem. Bovenaan de lijst stond de handhaving van het huidige systeem. Dit voorstel kreeg samen met een systeem van factorverhouding de voorkeur van LOKO in de werkvergadering Sport.

'Je kan een correctie berekenen tussen mannen en vrouwen, al zijn ook andere manieren denkbaar om het aantal vrouwen te verhogen'

Jeroen Scheerder, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Dit systeem bewerkt uitslagen zodat mannelijke en vrouwelijke prestaties op eenzelfde niveau beoordeeld worden. Een groot nadeel is het verschil tussen de stand van de toertjes en de eigenlijke score. Op de vergadering werd aangehaald dat het systeem op de Olympische Spelen van 2020 zou worden toegepast, maar volgens professor Jeroen Scheerder, sportsocioloog aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, zal dat systeem nog niet worden doorgevoerd. Toch vindt hij het relevant hierover na te denken.

'Op basis van het gemiddelde tijdsverschil tussen mannen en vrouwen op één loopronde zou een correctie kunnen berekenend worden. Na afloop van de 24-uren kunnen ze worden toegepast en bekend gemaakt. Dat zal de spanning nog wat opdrijven, maar vooral ook voor een eerlijker meetsysteem zorgen.' Scheerder geeft ook een alternatief om meer vrouwen te laten deelnemen: een beloningssysteem voor kringen met veel vrouwelijke loopsters. Toch benadrukt Scheerder dat zo’n factorverhoudingssysteem niet nodig hoeft te zijn indien de deelname en teamgeest eerder dan de prestatie benadrukt worden. 'Daarbij gaat het niet alleen om mannen versus vrouwen, maar om sportievelingen versus minder sportievelingen in het algemeen. Zo voelt eenieder zich welkom om deel te nemen, ongeacht talent of prestatieniveau.'

Complexiteit

Het factorverhoudingssysteem werd ook aan de kringen voorgelegd en uit de discussienota blijkt de complexiteit van de zaak. Iedere kring heeft zijn eigen belangen te verdedigen; de ontvangst is eerder lauw. VTK vond de competitieve sfeer primair en bracht ook de mannelijke lopers die de quota niet halen ter sprake. VRG deelde die mening: het zijn niet de vrouwen, maar de trage lopers die geweerd worden. Ook Ekonomika legde de nadruk op het competitieve aspect. Volgens hen willen vrouwen bovendien op gelijke manier beoordeeld worden. Faculteit Letteren heeft wel veel vrouwelijke lopers en vond dat enkel de betrokken kringen het moeten oplossen. Apolloon ging daarop verder: misschien kunnen de grootste kringen een vrouwenuurtje inlassen? Gemakkelijk gezegd, vonden kringen met een klein aandeel vrouwelijke studenten.

Vrouwelijke supporters kwamen ook verschillende keren ter sprake. Volgens de Psychologische Kring zorgt dat voor voldoende betrokkenheid, maar Apolloon hield voet bij stuk. Er is een groot aantal vrouwen dat wil lopen, maar simpelweg niet durft uit angst de schuld van achterstand te krijgen. De sportkotters benadrukten ook dat het hier niet simpelweg over een snelheidslimiet gaat, maar over het verschil in fysieke capaciteit van mannen en vrouwen. VRG beantwoordde dit gefundeerde standpunt met een ietwat veralgemeende stelling dat heel veel vrouwen al tevreden zijn met supporteren.

Volgens VRG zijn heel veel vrouwen al tevreden met supporteren.

De discussie draaide uit op een vicieuze cirkel. Vrouwen meer betrekken speelt in het voordeel van bepaalde faculteiten, en vrouwen een speciale behandeling geven werkt volgens sommigen net discriminatie in de hand. Hoewel kringen het probleem erkennen, zijn weinigen te vinden voor een specifieke oplossing. De stemming aan het einde van de vergadering spreekt boekdelen: 25 stemmen voor verandering tegen 48 stemmen voor het behoud van het huidige systeem. LOKO concludeerde dat ze er later op zullen terugkomen.

Los van een algemene aanpak namen verschillende kringen dit jaar het - enigszins symbolische - initiatief om hun loopsters in de schijnwerpers te plaatsen. Apolloon begon de wedstrijd met een vrouwelijke loopster en bij LBK zagen we 'vrouwentreintjes'. Een terugkerend fenomeen is wel dat competitieve kringen vrouwen enkel in de strijd werpen op momenten van zekerheid.

LBK-praeses Heineman bevestigde dat vrouwelijke deelneemsters hebben getraind om de vereiste tijd te halen, maar 'of er in de laatste uren voor de finish nog meisjes zouden lopen', kon hij tijdens de wedstrijd niet bevestigen.

Powered by Labrador CMS