artikel> Studenten zonder geschikte studeerplek kunnen plaats aanvragen

KU Leuven zorgt voor 150-tal blokplaatsen

Met de campagne 'KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou' hoopt de universiteit iedereen een haalbare blok- en examenperiode te geven.

Gepubliceerd

Vorig jaar begonnen rond deze tijd de bibliotheken en leercentra van de KU Leuven stilaan vol te lopen. Dit jaar gaat dat wat anders. Nu publieke bijeenkomsten verboden zijn, is een productieve blokdag in de bibliotheek onmogelijk geworden. Voor zij die beschikken over een kot of een rustige plek thuis hoeft dat geen probleem te zijn. Maar voor studenten die in moeilijkere omstandigheden verkeren, belooft het einde van het semester dit jaar extra zwaar te worden. Daar wil de KU Leuven iets aan doen.

150-tal plaatsen

Door de sociale afstandsregels kan men maar van 1 op de 8 blokplaatsen gebruikmaken. Daarvan is dan nog eens drie vierde nodig voor examens, die nu ook in bibliotheken plaatsvinden. Dat reduceert het aantal plaatsen van 3750 naar een 150-tal. Vandaar blijven de overige plaatsen 'voorbehouden voor studenten die thuis of op kot zo goed als onmogelijk kunnen studeren', zoals in een persbericht te lezen staat.

Een aanvraag indienen kon al vanaf maandag 18 mei, maar is nog steeds mogelijk. Geval per geval wordt bekeken of een student recht heeft op een blokplaats. De aanvaarde studenten zullen dan een toelatingsbewijs krijgen dat telkens gecontroleerd zal worden.

De ruimtes zullen opengesteld worden van 25 mei tot en met 4 juli, dit jaar uitzonderlijk het einde van de examenperiode.

Veiligheid

In het persbericht, te lezen op de website van de KU Leuven, wordt benadrukt dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zullen genomen worden. De persdienst wenste ons niet te zeggen hoe de praktische invulling van de voorschriften er zou uitzien.

Maar één ding is duidelijk: veiligheid eerst. 'We willen onder geen beding de pandemie aanzwengelen door te veel studenten in één ruimte samen te brengen of te grote studentenstromen naar de campussen op gang te brengen', stelt rector Luc Sels.

Op specifieke vragen inzake uurregelingen, locaties en testen wenste de KU Leuven niet in te gaan om de privacy van de betrokken studenten te garanderen.

Powered by Labrador CMS