artikel> Acco wil prijspolitiek herzien

Leerplatform Sofia te duur voor studenten en universiteit

Na klachten over de prijs van het online leerplatform Sofia heeft Acco besloten de prijspolitiek te herzien.

CEO Franck Libeer en gedelegeerd bestuurder hadden het in een interview met Veto al eerder uitgebreid over Sofia.

Vorig jaar lanceerdestudentencoöperatieve Acco een nieuw blendede-learning platform, Sofia. Het online onderwijsplatform stelt studenten in staat te leren aan de hand van audio-visueel leermateriaal en interactieve oefeningen. Via learning analytics kan zo ook leerprogressie in kaart gebracht worden. Acco vraagt per Sofia-cursus een extra fee diekan oplopen tot negen euro, bovenop de prijs van de "gewone" papieren cursus. Te veel volgens studenten, faculteit enuniversiteit.

“Het commercieel model vanAcco moet terug bekeken worden,” vindt Jan Eggermont, vicedecaan Onderwijsvan de faculteit Geneeskunde. “Er is nu soms een discrepantie tussen hetbedrag en niet-ingeloste verwachtingen. Tot negen euro extra perindividuele cursus voor Sofia is veel voor studenten.”

Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid, steltdat de ontwikkeling van Sofia ook bij deuniversiteit vragen heeft opgeroepen. “Onze inspanningen voor de maximumfactuuren de bezorgdheid om de kosten voor studiemateriaal tebeheersen, passen in dat kader. De toename van de kosten door Sofia moet bekekenworden.”

“Het is hierook aan de studenten om aan de bel te trekken,” vervolgt de vicerector. “Bijvoorbeeld via dePOC’s, die moeten toezien op de betaalbaarheid van de opleiding.”

"Het commercieel model van Acco moet terug bekeken worden"

Jan Eggermont, vicedecaan Onderwijs faculteit Geneeskunde

Finn Segers, preses van Medica, vindt ook dat de prijs omlaag moet. “Voor onze papieren cursussen betalen we doorgaans minder dan 10 euro. Voor een cursus van 5 euro betaal je al snel 9,5 euro meer als je het via Sofia moet aankopen.” De meerwaarde die een digitale cursus biedt, is volgens Segers niet altijd duidelijk. “In sommige gevallen had het gewoon op Toledo gekund. Dan betaal je dus echt 9,5 euro te veel.”

Herziening

Naar aanleiding van de klachten die zijn gekomen over de prijs van Sofia, wil Acco haar prijspolitiek nu aanpassen. CEO Franck Libeer legt uit. “De prijspolitiek zijn we momenteel volledig aan het herzien, naar aanleiding van de opmerkingen die we er her en der over ontvangen hebben. Maar vooraleer ik daar een uitspraak over kan doen moet zoiets eerst besproken worden in de Raad van Bestuur van Acco, waarin ook studenten aanwezig zijn.”

Tegen 2018 hoopt de uitgeverij op 100.000 module-gebruikers binnen het Sofia-project. “In 2018 willen we break-even draaien. 100.000 module-gebruikers is natuurlijk niet niets, maar dat is wel ons absoluut streefcijfer,” liet gedelegeerd bestuurder Herman Peeters eerder optekenen in Veto.

Finn Segers heeft z’n bedenkingen. “Acco is nu zo gefocust op 2018 omdat het de investering van Sofia moet worden terugverdiend, dat dat een beetje ten koste gaat van de studenten van nu.”

"De prijspolitiek zijn we momenteel volledig aan het herzien"

Franck Libeer, CEO Acco

“Er is een businessplan opgesteld met een target, maar het gaat niet over terugverdienen," wil Libeer nuanceren. "Het is natuurlijk wel zo dat er op zeker moment een bepaalde kritische massa van cursussen aanwezig moet zijn op Sofia om de ontwikkeling van het platform op een goede manier te kunnen dragen. Wat voor ons het belangrijkste is, is dat de student er echt een meerwaarde in ziet.”

Einde VP

De hoge prijs is één zaak, over de huidige meerwaarde van het platform is er ook geen consensus.

“Het heeft allemaal te maken met value for money, met de meerwaarde voor de student,” vertelde gedelegeerd bestuurder Peeters eerder aan Veto. “Als nu blijkt dat we binnen drie jaar 300 modules op de markt hebben gebracht, maar dat het voor twee derde van die modules voor de student niet uitmaakt of ze Sofia hebben of niet, dan hebben we gefaald. Ik ben daar keihard in, dan mogen we niet de pretentie hebben 9 euro meer te vragen van de student.”

Die meerwaarde staat nu ter discussie door de studenten en de universiteit. “Er zijn heel goede modules binnen Sofia,” vertelt Segers, “maar er zijn ook minder goede modules bij. Het is niet altijd het geld waard.”

Verdieping

Toch denkt Segers dat het platform in de toekomst misschien een meerwaarde kan hebben. “Op Sofia staan filmpjes, verdiepende artikels, slides uit de lessen en cursusteksten. Sofia is heel mooi, het is vlot om te werken en ook de proffen zijn heel enthousiast om ermee aan de slag te gaan.”

De Medica-preses is er echter niet van overtuigd dat je met een mooiere leermodule ook betere resultaten zult hebben. “Wel dwingt Sofia de docenten om hun lesstof beter te structureren - dat levert misschien wel een bijdrage.”

"Als Sofia gebruikt wordt als een veredelde slideshow, dan heeft een Sofia-cursus geen enkele zin"

Franck Libeer, CEO van Acco

Die uitspraak weerlegde Acco echter in datzelfde Veto-interview eerder dit jaar. “Onlangs kregen we bericht van een professor die ons spontaan meldde dat de studenten die voor zijn vak Sofia gebruikten significant meer punten behaalden. Het is nog te vroeg om daar algemene uitspraken over te doen, maar stel dat de resultaten voor alle modules in dezelfde lijn zouden liggen, wat is die 9,5 of 7 euro dan in vergelijking met de duizenden euro’s die je investeert in je studies?”

Libeer benadrukt nu dat Sofia continu in evolutie is en dat er ook gezocht moet worden naar een didactische en een pedagogische meerwaarde. “De meerwaarde van Sofia gaat vooral over leerverbetering. Sofia moet ondersteunend zijn voor het leren.”

“Dat is iets waar wij als Acco de lat hoog mee leggen,” vertelt Libeer. Hoe? “Door iets anders te bieden dan wat de schriftelijke cursus biedt.”

“Sofia heeft veel potentieel,” benadrukt vicedecaan Eggermont. “Het project heeft echt zijn plaats aan de universiteit, je kunt er mooie dingen mee doen. Soms gaat het echter over kleinere stukken en zaken die nog niet helemaal op punt staan of evengoed op Toledo kunnen worden geplaatst. Dat terwijl je er telkens wel de volle som voor moet betalen.”

“Indien dat zo is, betreur ik dat Sofiazo gebruikt wordt,” reageert Libeer. “De bedoeling van Sofia is echt omtoegevoegde waarde aan te bieden. Acco wil dat vanaf nu ook bewaken. Als Sofiagebruikt zal worden als een veredelde slideshow, heeft een Sofia-cursus geenenkele zin en dan raden wij het als Acco af,” legt Libeer uit.

De LOKO-mandatarissen in de Raad van Bestuur van Acco laten weten dat ze de bezorgdheden begrijpen en met Acco zullen bekijken wat mogelijk is.

Powered by Labrador CMS