artikel> Lichte stijging in uitstoot of onbetrouwbaarheid monitoringtool als oorzaak achterhouden gegevens?

Leuven houdt emissiegegevens achter

Recent besprak de Leuvense raadscommissie milieu de recente monitoringtool, een meting van de Leuvense uitstoot. De stad wil de cijfers nu toch niet vrijgeven. "Onaanvaardbaar," reageert de oppositie.

Gepubliceerd

Veto berichtte eerder dit jaar dat de Leuvense uitstoot blijft stijgen.

Zowel de Leuven Klimaatneutraal 2030 als stad Mechelen liet door het bedrijf Futureproofed een monitoringtool opstellen: een meting van de uitstoot van broeikasgassen op stedelijk grondgebied. Opvallend verschil: Mechelen besloot wel om de gegevens te publiceren, waar Leuven dat niet doet. Uit de nota die volgde op de raadscommissie van 13 april bleek dat de cijfers die Futureproofed presenteerde nog te foutief bevonden werden om te publiceren.

“Er zit best wat foutenmarge op de cijfers, maar op verschillende beleidsniveaus wordt hard gewerkt om deze preciezer te krijgen,” laat Katrien Rycken, Coördinator Leuven Klimaatneutraal 2030, weten. “De cijfers bestaan uit twee reeksen. De eerste vertaalt maandelijkse verbruiksgegevens van gas en elektriciteitsverbruik naar uitstootcijfers. De tweede reeks is echter gebaseerd op inschattingen van verbruiken van stookolie, houtkachels en verkeer, gebaseerd op geïnterpoleerde Vlaamse cijfers die op hun beurt vaak gebaseerd zijn op steekproeven en enquêtes. Dat bijvoorbeeld KU Leuven de laatste jaren veel stookplaatsrenovaties doorvoerde en daarbij stookolie verving door gas is dus niet opgenomen in de cijfers, maar wel van impact op de Leuvense uitstoot.

"Een dashboard zoals dit laat zich niet voldoende genuanceerd lezen in één oogopslag," nuanceert Rycken nog "De cijfers worden nog niet vrijgegeven, maar dat gebeurt -in overleg met de Raad van Bestuur- zodra de laatste wetenschappelijke aanbevelingen van de Raad van Deskundigen en de Raad van Bestuur zijn verwerkt en het in opbouw zijnde communicatief kader professioneel en onderbouwd uitgewerkt is."

“60% van de gegevens zijn wel degelijk vrij precieze gegevens van de distributienetbeheerder Eandis,” vertelt David Dessers, gemeenteraadslid van Groen. “Het probleem is daar echter dat de gegevens heel weinig uitgesplitst zijn. Daardoor kan je niet goed zien waar we precies op voor- en achteruit gaan.”

"Zodra het verbruik is omgezet in bruikbare cijfers worden die publiek gemaakt"

Mohamed Ridouani, Leuvens schepen milieu

“Juiste data verzamelen is niet evident. Geen enkele stad heeft vandaag correcte cijfers," reageert Mohamed Ridouani, Leuvens schepen van Milieu. “Er is zo’n grote foutenmarge dat het allesbehalve betrouwbaar is en niemand heeft er iets aan. Het meetinstrument komt er, het systeem is er zelfs al. Zodra het verbruik is omgezet in bruikbare cijfers worden die publiek gemaakt.”

Stevige kritiek

Het niet publiceren van de cijfers kan op sterke kritiek rekenen. “Uit de cijfers blijkt dat de CO2-uitstoot sinds 2012 drie opeenvolgende jaren is gestegen. Toegegeven, er is een foutenmarge waardoor je dat moet nuanceren, maar het is onaanvaardbaar dat de cijfers achtergehouden worden," laat Zeger Debyser, gemeenteraadslid N-VA Leuven, blijken.

Debyser vindt dat men transparant moet zijn over tekortkomingen: “Ridouani houdt data en gegevens achter die hem niet uitkomen. Ofwel zijn de cijfers slecht en is dat een ramp voor Leuven. Ofwel zijn ze onbetrouwbaar en dat is erg omdat je de belangrijkste doelstellingen, namelijk Leuven Klimaatneutraal, dan moet uitvoeren zonder kompas.” Debyser drukt vrij sterk uit wat hem stoort aan de communicatie: “Sp.a nationaal voert campagne "eerlijker is beter", in dit geval zou dat beter op Ridouani slaan.”

“Sp.a voert nationaal campagne eerlijker is beter, in dit geval zou dat beter op Ridouani slaan”

Zeger Debyser, gemeenteraadslid N-VA

“Het is niet zo dat de cijfers niet relevant zijn," vertelt Dessers. “Ze zeggen wel degelijk iets over de uitstoot in Leuven en als er één ding is dat we zelfs met de grote foutenmarge kunnen vaststellen is het dat er alvast géén significante daling is.”

“Het is zo dat de cijfers zoals ze er nu voorliggen een lichte stijging in de uitstoot vertonen, waar er in Mechelen een lichte daling is. Het zou natuurlijk kunnen dat, moesten de cijfers in Leuven ook die daling hebben vertoond we ze ondanks de foutenmarge misschien wel al gekend hadden," gaat Dessers verder.

Mechelse cijfers

Marina De Bie, schepen van Milieu van stad Mechelen, legt uit waarom zij wel besloten om de cijfers te publiceren. “In ieder onderzoek heb je foutenmarges, maar wij zijn er van overtuigd dat dergelijke gegevens zo snel mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld. Zo is het mogelijk om snel te zien waar je goed en waar je minder goed scoort om daar zo nodig een tandje bij te steken.”

“Mechelen heeft beter nagedacht over het naar buiten komen met de cijfers," vindt Dessers. “Zij hebben er meteen ook concrete doelstellingen aan gekoppeld. Ik zou Leuven willen oproepen om hetzelfde te doen, in plaats van ze weg te stoppen over de huidige cijfers eens na te denken hoe men daarmee de Leuvenaar kan overtuigen om in het klimaatneutrale verhaal te stappen.”

Powered by Labrador CMS