artikel> Verenigingen komen op straat om armoede aan te klagen

Leuven stapt, zingt en springt tegen armoede

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het ‘Leuvens collectief tegen armoede’ zaterdag een actie, kaderend in de internationale dag tegen armoede (17 oktober).

Gepubliceerd

Het Leuvens collectief tegen armoede en sociale uitsluiting beroept zich in haar strijd tegen armoede op de sociale grondrechten. Die zijn erkend in de Belgische grondwet (art. 23). Het gaat onder andere om het recht op onderwijs, het recht op medische en juridische bijstand, op behoorlijke huisvesting en dergelijke meer. In tegenstelling tot de burgerlijke en politieke rechten zijn die echter niet rechtstreeks juridisch afdwingbaar. De overheden moeten dus het initiatief nemen om die rechten te realiseren. Meer informatie: www.rechtenverkenner.be

Een hele week aan evenementen culmineerde in een kleurrijke manifestatie, gekruid met toespraken en muziek. Met meer dan 700 aanwezigen kon de organisatie spreken van een groot succes.

Sterke schouders

De bonte menigte verzamelde op het Martelarenplein om een eerste keer toegesproken te worden, waarna de optocht voortging richting grote markt. Ook daar werd op het belang van armoedebestrijding en de sociale grondrechten gehamerd. Mede-organisator Lieven Verlinde eiste dat armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda komt en hamerde op het belang van taal: ‘we moeten niet spreken van een ‘onderstand’ en impliceren dat er een ‘bovenstand’ is. We moeten niet spreken van cliënten, maar van mensen. We beseffen niet wat taal doet’. Daarnaast wordt onderstreept dat er van onderuit al heel wat krachten worden gebundeld. ‘Er zijn sterke schouders. In alle verenigingen waar armen het woord nemen. Kom ze halen! En verkondig geen theorie, maar zet je theorie om in je eigen praktijk!’

De bedoeling van de actie is duidelijk, aldus Verlinde in een interview: ‘de bedoeling is om aan te klagen dat armoede anno 2018 nog steeds bestaat. Wij geloven dat we dat kunnen veranderen, dat we van onderuit die sociale grondrechten kunnen realiseren. We kunnen dat door samen te praten, samen te zoeken naar oplossingen. Daarom is de diversiteit die hier vandaag aanwezig is zo belangrijk’. Belangrijk is ook dat de actie kadert in een internationale beweging. ‘De internationale dag tegen armoede (17 oktober, red.) wordt over de hele wereld beleefd. Dit is geen Leuvens verhaal, dit overstijgt Leuven.’

Politieke aanwezigheid

Heel wat politici, van links tot rechts, waren ook aanwezig, de dag voor de verkiezingen. Geen profilering, geen campagne echter: daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. ‘Wij proberen op zo veel mogelijk dergelijke evenementen aanwezig, vorig jaar waren we ook bij’, aldus Zeger Debyser, fractievoorzitter voor de N-VA in de gemeenteraad. De vraag is natuurlijk of zij naast hun aanwezigheid armoedebestrijding ook echt bovenaan de politieke agenda willen plaatsen. ‘N-VA wil een armoedeplan voor Leuven. Dat wil zeggen: zorgen voor betaalbaar wonen, een andere manier van hulpverlening en mensen aan het werk helpen.’ Het lokale niveau is echter beperkt in haar slagkracht, aldus Bieke Verlinden, schepen voor armoedebestrijding (sp.a). ‘Wij kunnen lokaal alleen maar een flankerend beleid voeren aan wat er op hoger niveau wordt gedaan. Wij zorgen voor kinderopvang, buurtwerking, sociale woningen, een toeslag op het leefloon als dat nodig is,… maar de basis, inkomen en werkzekerheid, moet worden gelegd op een hoger niveau’.

De steen

Eindigen deed de actie aan de gedenksteen voor de slachtoffers van armoede, in de schaduw van de Sint-Pieterskerk. Daar wordt elke 17e van de maand om 17u17 een minuut stilte gehouden om armoede onder de aandacht te brengen. Zo ook zaterdag. Onder de nieuwsgierige blikken van honderden voorbijgangers met de oogst van hun zaterdag-shopping in hun handen werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij het feit dat velen, ook in Leuven, uit de boot vallen. Besloten werd met het vierde-wereldlied. Wanneer zal de tijd opdagen / dat wij mensen mogen zijn / en niet langer moeten vragen / om erkend en vrij te zijn.


Powered by Labrador CMS