artikel> De Access Guide

Nieuwe website toegankelijke gebouwen

De KU Leuven heeft een webtoepassing ontwikkeld die alle gebouwen op toegankelijkheid screent. Een stap die het leven van zowel studenten als bezoekers van de KU Leuven heel wat vergemakkelijkt.

Gepubliceerd

De Access Guide staat momenteel al online, maar is nog niet officieel gelanceerd. Hier kan je reserveerbare lokalen opzoeken en controleren op toegankelijkheid. Concreet kan je als rolstoelgebruiker opzoeken of je je aula kan bereiken. Als dat het geval is, kan je daarbovenop je route doorheen het gebouw plannen.

Ook naar de toekomst toe is de website een grote hulp. Ze geeft namelijk ook alle pijnpunten aan, die bij verbouwingen of renovaties een leidraad kunnen bieden.

Enkel centrum Leuven

Momenteel staan enkel de reserveerbare lokalen in het centrum van Leuven online. ‘Bij de lancering komt daar nog Arenberg bij’, vertelt Bart Hendrickx van de Technische Diensten. ‘Daar is reeds gescreend, maar staat nog niet op de site.’

Gebouwen zoals het Van Dalecollege, waar het gezondheidscentrum zich bevindt, zijn niet beschreven. Aan de toegankelijkheid van dat gebouw, dat studenten toch vaak nodig hebben, moet nog gewerkt worden. De kasseien voor de ingang maken het nu ondoenbaar voor de rolstoelgebruiker. ‘We hebben de focus gelegd op reserveerbare ruimtes, zoals aula’s en vergaderlokalen', aldus Marie Verlinden van de divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud.

Er zijn nog geen concrete plannen om ook de externe campussen van de KU Leuven te screenen. ‘We willen eerst zien hoe dit loopt', vertelt Verlinden.

‘Het zou wel mogelijk zijn om de software die we ontwikkeld hebben uit te rollen binnen de Associatie, maar dat is sowieso pas voor in de toekomst', verduidelijkt Bart Hendrickx.

Een broodnodige verbetering

Toch is dit een hele verbetering. Studenten met een motorische beperking geven aan dat het zoeken van lokalen nog steeds het grootste probleem is. ‘Vroeger stond al op de site van de KU Leuven aangegeven of sommige lokalen rolstoeltoegankelijk waren of niet’, vertelt Leen Buelens, zorgcoördinator aan de KU Leuven, ‘maar dan werd er bijvoorbeeld enkel gekeken of er trappen waren of niet. Dan kon het dus nog steeds zijn dat de deur niet breed genoeg was voor een rolstoel, of de drempel te hoog.’

Kalina De Blauwe en Esther Vangenechten, studenten met een motorische functiebeperking, geven aan dat ze nog niet op de hoogte zijn gebracht van de website. ‘Dat is jammer, want die site zou echt een grote hulp zijn', vertelt Esther. ‘Ze zouden niet moeten wachten tot de officiële lancering als de site al online is om dit te communiceren. Er zijn studenten die deze toepassing echt broodnodig hebben', voegt Kalina daaraan toe. De studenten hebben dit semester wel nog geen afspraak gehad met hun zorgcoördinator.

‘Intern is het doorgegeven, dus de mensen van de dienst diversiteit zijn wel op de hoogte van de site', zegt Hendrickx.

Intensieve onderneming

Het ontwikkelen van de webtoepassing ging niet zonder slag of stoot. ‘De kost voor de site alleen lag rond de 30.000 euro,' aldus Hendrickx, ‘Maar dat is natuurlijk maar een miniem deel van de kost, het grootste deel zit in personeelsuren.’

‘Het is heel wat werk om alle gebouwen te onderzoeken en die informatie te verzamelen,' meent Verlinden. ‘Dan moet je nog een manier vinden om deze informatie weer te geven.’ Daarvoor is specifieke software ontwikkeld door de Technische Diensten van de KU Leuven. ‘We zijn aan het kijken of we de software ook kunnen gebruiken om koten mee te screenen. Dan zou deze informatie ook op de site kunnen komen.’

In het begin leek het niet helemaal duidelijk of er nu enkel een site kwam, of ook een app. ‘Dat komt omdat men altijd over een applicatie praat', denkt Verlinden. ‘De site is echter zo ontwikkeld dat je hem zowel vanop je computer, je tablet als je gsm kan raadplegen.’

Powered by Labrador CMS