recensie> Verslag LVSV: Lijsttrekkersdebat

Opvallende eensgezindheid onder de kandidaat-burgemeesters

In aula Jean Monnet vond het eerste Leuvense lijsttrekkersdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar plaats. De kopstukken waren opvallend gelijkgezind.

Gepubliceerd

Aan het begin van het debat kregen alle kandidaten de kans om hun visie voor Leuven te introduceren. In het algemeen vielen er geen verrassingen uit de bus en zagen de kandidaten voor Leuven gelijkaardige prioriteiten.

Rik Daems (Open VLD) schetste het belang van deze verkiezingen. Tobback, die enkele goede dingen had verwezenlijkt, zegt Daems in alle eerlijkheid, is er nu niet meer bij en dat legt het speelveld volledig open. Lorin Parys (N-VA) ging hierop verder door - niet voor het eerst - te stellen dat de Leuvenaar een duidelijke keuze heeft voor donkerrood of voor verandering.

Betaalbaar wonen

Het eerste en belangrijkste thema van de avond was de Leuvense woonproblematiek. Wonen in Leuven is ontzettend duur en voor vele mensen steeds meer onbetaalbaar. Tal van initiatieven werden geopperd, zoals erfpacht en community land trust (grond in handen van de gemeenschap, eigendom in handen van de particulier), cohousing, aanpak van de leegstand en meer sociale woningen.

‘Een schild van camera’s, waar ook geen raketten meer door kunnen’

Mohammed Ridouani, lijsttrekker s.pa Leuven

Over deze maatregelen bestond eensgezindheid, al leverde vooral de wijze waarop men deze zaken in de praktijk moest brengen voer voor discussie. Parys hekelde de gebrekkige aandacht voor de modale Leuvenaar inzake woonbeleid. David Dessers (Groen) en Line De Witte (PVDA+) wezen dan weer op de noodzaak voor de stad om een actievere rol aan te nemen op de woonmarkt.

Mobiliteit en veiligheid

Het circulatieplan, van kracht sinds 2016, werd verdedigd door Groen, SP.A en CD&V, verfoeid door N-VA, Open VLD en Vlaams Belang. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang), niet tegen het principe van een circulatieplan, vatte het als volgt samen: ‘een slecht plan, blijft een slecht plan’. Opvallend was ook het pleidooi voor gratis openbaar vervoer van De Witte.

Op het vlak van criminaliteit stonden N-VA, Open VLD en Vlaams belang in hetzelfde kamp. Zij pleiten voor meer en efficiëntere inzet van blauw op straat en camera’s op de invalswegen. De verwijzingen naar het Mechelen van Bart Somers waren hierbij niet op één hand te tellen.

De linkerzijde wees een angstklimaat van de hand en wenste vooral meer focus op buurtwerking en wijkagenten. Mohammed Ridouani (SP.A) reageerde scherp ironisch op het voorstel van Parys als: ‘Een schild van camera’s, waar ook geen raketten meer door kunnen’.

Slotbeschouwing

Het debat was er een van veel gedrevenheid, maar bleef te allen tijde heel beschaafd. Een enkele uitzondering was de heer Rik Daems, die soms fel tekeer ging tegen de andere kandidaten en zich bewoordingen als ‘dat trekt op niks jong’ liet ontvallen. Opvallend was ook hoe Carl Devlies (CD&V) als enige kandidaat een makke indruk overliet en hoe Goyvaerts weinig en vooral in slogans tussenkwam.

Dat de micro’s niet altijd even goed werkten verstoorde hier en daar een pointe, maar werd handig opgelost door de kandidaten. Met dit eerste debat zijn de standpunten duidelijk. Vraag is of de debatten zo beschaafd zullen blijven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Powered by Labrador CMS