NIEUWS VERKIEZINGEN

Peiling Veto: bij de proffen scoort Groen opnieuw torenhoog

Bij het personeel van de KU Leuven blijft Groen hoog scoren, de partij stijgt zelfs lichtjes tot 38%. N-VA, cd&v en Open Vld boeten daarbij in, ten voordele van een sterk gegroeid Vooruit. De universiteit stemt opvallend linkser dan in 2019.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Hoe ging Veto te werk?

  • Op 15 april lanceerde Veto de grote studentenpeiling. Studenten van de associatie KU Leuven konden die eenmaal invullen. Het personeel van de associatie bereikte Veto via een random sample

  • De personeelspeiling werd vooral door werknemers van de universiteit ingevuld, amper door personeel van de andere instellingen van de associatie.

  • 2.334 studenten en 524 personeelsleden vulden de peiling in. De resultaten van de studenten werden gewogen naar de relatieve grootte van de deelnemende faculteiten, die van het personeel niet. 

  • Voor het opstellen en verwerken van peiling kon Veto rekenen op een toeziend oog van doctorandus in de sociologie Daan Delespaul.

  • De respons vanuit de faculteiten lag relatief gelijk, al waren er uitschieters bij de faculteiten Wetenschappen en Letteren. Bij de personeelspeiling werden de resultaten niet gewogen vanwege een beperkte steekproef aan sommige faculteiten — om diezelfde reden differentiëren we de grafieken niet per faculteit. Dat maakt deze peiling minder representatief dan de studentenpeiling.

  • We vergelijken in de grafiek niet met de situatie in 2019, aangezien toen bij sommige faculteiten geldige gegevens ontbraken. 

De universiteit een links nest? Je zou het bijna denken op basis van de resultaten van Veto's personeelspeiling. Op alle niveaus scoren de ecologisten van Groen torenhoog. Federaal haalt de partij 38%, Vlaams 38,8% en Europees zelfs 44,7%. Daarmee scoort het nog hoger dan in 2019. 

Bij de specifieke groep van professoren (ZAP'ers) haalt Groen respectievelijk 34,3%, 36,7% en 43,7% op Vlaams, federaal en Europees niveau. Net als bij de studenten zijn onderwijs en klimaat voor hen de belangrijkste verkiezingsthema's.

'Een belangrijke verklaring voor het linkse profiel van academisch personeel is zelfselectie'

Andreas De Block, wetenschapsfilosoof

N-VA en cd&v boeten fel in bij het bevraagde universiteitspersoneel. Federaal daalt N-VA van 19,6% naar 12,2%. Cd&v krimpt met de helft: van 21,3% in 2019 naar 10,3% vandaag. De rode kaper op de kust blijkt Vooruit: de partij verdriedubbelt haar score bij het personeel. Ze klimt van amper 6% op naar 18,9% op federaal niveau. Ook PVDA (7,4%) zet een klim in, Vlaams Belang (1,7%) blijft piepklein.

'We zijn heel blij met deze score', reageert co-voorzitter van Groen Nadia Naji. 'Het toont dat onze standpunten goed doordacht zijn en toekomstgericht. Ik ben blij dat professoren en studenten daar ook in geloven.'

'Universiteiten lijken steeds progressiever te worden'

De sterke score van progressieve partijen ligt in dezelfde lijn van die bij de studenten. De factor hoogopgeleid is volgens onderzoek een dealbreaker, duidt politicoloog Bart Maddens. 'Dit is bovendien een internationaal fenomeen: universiteiten worden steeds linkser.'

'Terwijl radicaal-links snel aanhang wint onder academici in de VS, scoort de PVDA eigenlijk bescheiden in deze peiling'

Andreas De Block, wetenschapsfilosoof

En effectief: de collectieve score van de linkse partijen Groen en Vooruit vormt met 56,9% de meerderheid. In 2019 bedroeg hun collectieve score nog 43%. Met PVDA erbij zou collectief links 64,3% scoren. Een nipte meerderheid (57,4%) van het personeel van de associatie benoemt de universiteit dan ook als een overwegend progressieve instelling. 

De forse krimp van cd&v is opvallend voor een katholieke universiteit. Maddens vermoedt dat het personeel aan de universiteit steeds jonger wordt, en geleidelijk aan ook progressiever. Toch zijn er tussen de faculteiten onderling verschillen: de linkse partijen scoren het beste bij de humane wetenschappen, bij (biomedische) wetenschappen houdt ook het centrum en rechts nog voet bij stuk.

Is links gewoon slimmer?

De vraag of de universiteit 'te links' is, kwam dit academiejaar extra in de aandacht dankzij het ophefmakende boek van wetenschapsfilosoof Andreas De Block. In Is links gewoon slimmer? zocht hij naar verklaringen voor het overwegend progressieve profiel van de academicus.

'Een belangrijke verklaring voor het linkse profiel van academisch personeel is zelfselectie. Mensen geven de voorkeur aan omgevingen waarin andere 'mensen zoals wij' aan de slag zijn', steekt De Block van wal. 

Die zelfselectie hangt volgens hem samen met de perceptie die heerst rond de academische wereld. 'Dat beeld blijkt dan weer gebaseerd op het echte ideologische profiel van de gemiddelde academische onderzoeker, zoals ook deze bevraging aangeeft.'

In dat opzicht valt de score van de PVDA op bij De Block. 'Terwijl de beschikbare cijfers aangeven dat radicaal links snel aanhang wint onder academici in de VS, scoort de PVDA eigenlijk bescheiden in deze peiling.' De Block vermoedt dat de verklaring zou kunnen liggen bij de verschillen in sociaal-culturele en economische positie van universiteitspersoneel.

'Op sociaal-culturele domeinen is die positionering gewoonlijk erg links, maar op economisch vlak lijkt ze eerder gematigd links. Dat profiel past misschien het beste bij Groen, en wat minder bij de PVDA.' 

 Dit artikel werd op 21 mei geüpdatet om te verduidelijken dat de respons vooral voortkomt uit antwoorden van personeel van de universiteit, amper van werknemers van andere instellingen van de associatie. De peiling stond in ieder geval open voor alle werknemers van de associatie.

Powered by Labrador CMS