artikel> Always a step ahead

Proactief beleid aan de KU Leuven

Wat biedt de KU Leuven aan om studenten te ondersteunen? En nog belangrijker: hoe probeert de universiteit mentale issues te voorkomen?

Gepubliceerd

Lees het hele dossier psychische gezondheid bij studenten.

Zelf hulp nodig?

Bel 106 of surf naar tele-onthaal.be.
Bel 1813 of surf naar zelfmoord1813.be.

Het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven kan je bereiken op 016/32.44.20 tijdens de werkuren.

De tips om te luisteren naar iemand met problemen komen van MindMates, een initiatief van het studentengezondheidscentrum. Op hun website kun je ook een zelftest invullen. Die test legt bepaalde psychische problemen bloot, maar wat gebeurt er daarna? Bij wie kun je terecht?

Studenten voor studenten

MindMates wil een sociaal netwerk creëren voor studenten die het moeilijk hebben. Reinhilde Hagymási is buddy bij MindMates: ‘Het is vanzelfsprekend dat je zorgt voor familie en vrienden, maar niet voor je medestudenten. Ik wil als student iets betekenen voor mijn studiegenoten, want er zijn studenten die een goed steunend netwerk missen.’

Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst volg je de workshops Upgrade your mind. Daarin leer je aan de hand van korte oefeningen met andere deelnemers te luisteren, je non-verbaal gedrag aan te passen, enzovoort.

Als je interesse hebt om buddy te worden, bekijk je in een gesprek met Samira Akhtar, psychotherapeute en projectmanager van MindMates, of je in aanmerking komt. ‘Als je op een intensiever niveau zorg wil dragen voor anderen, is het belangrijk dat je weet hoe je zorg moet dragen voor jezelf’, zegt Akhtar.

Vervolgens word je onder andere op basis van gedeelde interesses gematcht met een medestudent. ‘Elke week of om de twee weken gaan we samen een koffie drinken. We praten dan zeker niet altijd over serieuze dingen. Het moet niet serieus zijn, maar het kan wel. Bij een grote vriendengroep bijvoorbeeld doe je wel allemaal leuke dingen samen, maar kan je niet altijd praten over je problemen’, vertelt Reinhilde.

Robin worstelt met een depressie, maar had iets aan MindMates. ‘Soms moet je er zelfs niet per se over praten, maar moet je gewoon een leuke avond hebben met likeminded people waarvan je weet, als ik er zou over willen praten dan kan dat. Ik vind dat MindMates daar heel goed in slaagt.’

‘Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen buddy’s en hulpverleners. Het is niet de bedoeling om hulpverleners te maken van de buddy’s, wel om hen op korte tijd klaar te stomen om actief ondersteuning te kunnen bieden aan een medestudent’, aldus Samira Akhtar. Reinhilde bevestigt dat: ‘Als het echt te zwaar wordt, moeten we dat zeker communiceren naar Samira toe zodat er professionele hulp gezocht kan worden voor onze buddy.’

Momenteel telt MindMates 35 vrijwilligers en 11 buddy-duo’s. Volgens Reinhilde kan dat beter: ‘Het project zou nog bekender moeten worden.’

Eerste hulp bij faalangst

Naast MindMates organiseert het studentengezondheidscentrum ook laagdrempelige sessies rond stressbeheersing en slaap. Per semester nemen 60 studenten deel, maar die sessies zitten snel vol.

De Dienst Studieadvies besliste daarop om workshops ‘eerste hulp bij faalangst’ aan te bieden. Per semester volgen een tiental studenten die sessies. Joke Vanhoudt, Dienst Studieadvies: ‘Vaak denken studenten dat angst en stress aan henzelf ligt, terwijl ze voortkomen uit de context. Daar willen we iets aan doen.’

Goede initiatieven, maar jammer dat die sessies geen grotere groep studenten kunnen bereiken.

Intensievere zorg

Als student met een functiebeperking - waaronder ook psychische problemen vallen - kun je speciale faciliteiten aanvragen bij een zorgcoördinator (zie Veto 4302). Maar of je dat statuut nu heb of niet, je kan sowieso terecht bij het studentengezondheidscentrum voor professionele begeleiding, of bij de Dienst Studieadvies voor ondersteuning in je studies. Bovendien kan je in verschillende faculteiten steeds op gesprek komen bij een monitor. Je staat er niet alleen voor.

Powered by Labrador CMS