nieuws> Alle lonen aan KU Leuven sinds 1 april boven 14 euro bruto per uur

Sels lost verkiezingsbelofte laagste lonen in

De zogenoemde 'Fight for 14'-actie is sinds 2018 een centrale eis van de vakbond ABVV. De KU Leuven geeft nu gehoor aan de oproep en heeft de laagste lonen verhoogd.

Gepubliceerd

Sinds 1 april verdienen personeelsleden aan de KU Leuven niet minder dan 14 euro bruto per uur. Volgens de socialistische vakbond ABVV is dat het minimumloon dat iemand moet verdienen om boven de armoedegrens te leven. Zo kunnen mensen, aldus ABVV, toch nog iets overhouden om te sparen na aftrek van de kosten om in hun levensonderhoud te voorzien. ABVV baseert zich voor die berekening op onderzoek van Test Aankoop.

De KU Leuven is niet de eerste universiteit die daaraan tegemoet komt. De UGent ging haar al voor en verhoogde op 1 januari de laagste lonen. Ook andere universiteiten zullen hun minimumlonen moeten optrekken. Dat betekent echter niet dat die ook de 'Fight for 14'-eis zullen inwilligen.

Voortrekkersrol

De 'Fight for 14'-campagne is een nationale actie van ABVV die al loopt sinds 2018. Dat de Vlaamse universiteiten nu mee op de kar springen, is geen toeval volgens Wim Grevendonk van ABVV KU Leuven: 'Universiteiten spelen wel vaker een voortrekkersrol in dergelijke sociale dossiers. We zijn blij dat de KU Leuven ons hierin gevolgd is.'

'Het gaat om een kleine, kwetsbare groep en daar hebben wij oren naar'

Deb Vansteenwegen, directeur personeelsdienst KU Leuven

Directeur van de personeelsdienst aan de KU Leuven, Deb Vansteenwegen, nuanceert: 'We hebben dit niet gedaan om ermee uit te pakken, maar wel omdat dit thuishoort in onze visie op een modern loonbeleid.' De KU Leuven stuurde geen beleidsmededeling uit over de loonsverhoging.

Diverse leden van het academisch personeel steunden de actie. Onder meer voormalig kandidaat-rector en toxicoloog Jan Tytgat, historicus Magaly Rodriguez en socioloog Marc Swyngedouw onderschreven net als vele andere professoren de eis van het ABVV.

Kwetsbare groep

De impact van de beslissing op de KU Leuven is weliswaar gering. De beslissing heeft gevolgen voor slechts een klein segment van haar personeelsbestand. Toen Sels vorig jaar de belofte maakte, ging het om 74 KU Leuven-medewerkers. Toch benadrukt Vansteenwegen het belang: 'Het gaat om een kleine, maar kwetsbare groep en daar hebben wij oren naar.'

'We bereikten ook al een nieuwe regeling rond mobiliteit en telewerk'

Wim Grevendonk, ABVV KU Leuven

De universiteit wilde naar verluidt al langer iets doen aan de laagste lonen. Dat die nu verhoogd worden naar 14 euro per uur is in zekere zin symbolisch. 'Je moet ergens een aanknopingspunt hebben en we zijn dan verder gegaan op de lijn van de vakorganisaties', aldus Vansteenwegen. 'Of precies 14 euro per uur voldoende is om boven de armoedegrens te zitten is een complex vraagstuk en hangt ook samen met bijvoorbeeld het loonbaanperspectief. Het was echter een gedeelde bezorgdheid om de laagste lonen te verhogen.'

Grevendonk legt uit dat de 'Fight for 14'-eis onderdeel was van de lopende cao-onderhandelingen en al vervroegd is doorgevoerd, net zoals de nieuwe regeling rond telewerk en mobiliteit.

Het nieuwe bruto minimumloon aan de KU Leuven zal nu 2393 euro per maand bedragen. Iets meer dan 14 euro per uur dus. 'Het loon maakte nog twee indexaties mee', aldus Grevendonk.

Powered by Labrador CMS