artikel> Stad Leuven richt nieuwe nieuwst op

Stad en KU Leuven gaan strijd aan met malafide kotbazen

Met de nieuwe cel “Dienst Woontoezicht” lijkt de stad Leuven de krotenproblematiek eindelijk serieus te nemen. Nu ook de universiteit een extra inspanning doet lijkt een verbetering in zicht.

Gepubliceerd

Lees meer over de Leuvense kotenmarkt in ons dossier.

Eind 2016 zou de Dienst Woontoezicht actief moeten zijn. Kathleen Lambié, afdelingshoofd Bouwen, wonen en milieu, licht toe. “Nu controleren we vooral afgaande op de klachten die we krijgen. Naar aanleiding van de dodelijke brand begin 2014 in de Kapucijnenvoer, waarbij twee Ierse meisjes om het leven kwamen, willen we nu ook preventief optreden. Het is de bedoeling dat alle Leuvense koten binnen de 10 jaar gecontroleerd zijn.”

Een waar Titanenwerk? “We starten met de oudste woningen, op basis van bouwjaar, omdat we denken dat we daar de ergste gevallen zullen vinden,” vertelt Lambié. “Er zal onder andere gecontroleerd worden op brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning en woonkwaliteit.”

Contractstudie

Ook de KU Leuven doet haar duit in het zakje. Naast de jaarlijkse contractstudie werd begin dit jaar extra personeel aangenomen om het aantal huisbezoeken te verhogen.

Het is de bedoeling dat alle Leuvense koten binnen de 10 jaar gecontroleerd zijn.

Kathleen Lambié, dienst Woontoezicht stad Leuven

Katrien Devillé, coördinator van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven, legt uit. “Wij plukken at random 1000 contracten uit onze databank van alle studenten van deze universiteit. Daarvan wordt de inhoud bestudeerd. We halen er niet alleen enkele gegevens uit, zoals de gemiddelde huurprijs en de contractduur, maar onderzoeken ook de kwaliteit van het contract.”

”De slechte contracten halen we eruit,” vertelt Devillé. “Als de verhuurder aangesloten is bij Kotwijs (de kotendatabase van de KU Leuven, red.), manen we hem aan om het contract aan te passen. Als de verhuurder daar niet op ingaat, kan dat een reden zijn om de samenwerking stop te zetten.”

Dimitri Van Becelaere van Wetswinkel, een vzw die gratis juridisch huuradvies verleent, vertelt dat slechte contracten regelmatig voorkomen. “We zien veel contracten die zijn opgesteld door de verhuurder zelf, zonder enige vorm van juridische bijstand. Dergelijke contracten bevatten vaak fouten. Sommige zijn moeilijk te interpreteren, bevatten clausules die elkaar tegenspreken of regelrecht ingaan tegen het recht.”

Het is de bedoeling om de komende 2 à 3 jaar alle panden uit Kotwijs een bezoek te brengen

Ludo Clonen, diensthoofd Studentenhuisvesting

Wild West

Met de slechte contracten van verhuurders die niet bij Kotwijs zijn aangesloten, doet de Huisvestingsdienst echter niets. “Tot nu toe zijn we inderdaad niet in discussie gegaan met verhuurders die wij niet aanbieden in onze databank,” weet Devillé, “tenzij op basis van een specifieke klacht.”

De verhuurders op de zogenaamde “zwarte lijst” blijven dus buiten schot. Informatie over malafide kotbazen die de universiteit verzamelt, inclusief de inhoud van die zwarte lijst, wordt niet aan andere instanties uitgewisseld. Een Wild West van malafide kotbazen?

Van Becelaere ziet geen andere oplossing. “Je kan die gegevens niet publiekelijk maken of verhuurders aangeven aan bepaalde instanties. Daar moet je een duidelijke privacy-afweging maken. Het is beter om preventief te werk te gaan.”

Ludo Clonen, hoofd Studentenhuisvesting, treedt hem daarin bij. “We kunnen niet zomaar gegevens doorspelen, daar speelt de privacy van de verhuurder. Bovendien zouden verhuurders dan ook niet meer met KU Leuven willen samenwerken.”

Gaat de nieuwe cel “Dienst Woontoezicht” ook contracten doorlichten? Het antwoord is nee. “We gaan ons niet specialiseren in zaken waar anderen, zoals de KU Leuven, beter in zijn,” reageert Lambié. “Ik vind het spijtig dat bepaalde verhuurders slechte contracten aanbieden, maar ik zie niet in wat wij daar aan zouden kunnen doen.”

Wat betreft slechte contracten zijn studenten dus nog steeds grotendeels op zichzelf aangewezen. Vooral internationale studenten zijn hier de kwetsbare groep. Zelf een klacht indienen of naar juridische instanties stappen, is de boodschap.

Op vlak van kotcontroles doet de KU Leuven sinds dit jaar ook een extra inspanning. “We zijn bezig met een inhaalbeweging,” laat Clonen weten. “Het is de bedoeling om de komende 2 à 3 jaar alle panden uit Kotwijs een bezoek te brengen.”

Volgens Devillé werpt het extra personeel al duidelijk vruchten af. “Vorig jaar zaten we aan 300 preventieve huisbezoeken, nu hadden we in de zomer al 650 koten gedaan. Bij de huisbezoeken worden trouwens ook de contracten doorgelicht,” besluit Devillé.

Powered by Labrador CMS