artikel> Bussen slachtoffer van eigen succes

Stad Leuven en De Lijn willen minder bussen in het centrum

In twintig jaar is het aantal busreizigers per jaar in regio Leuven vervijfvoudigd, zo maakt De Lijn bekend. Toch moet het aantal bussen in het centrum naar omlaag.

Wist je dat Veto een dossier over mobiliteit bijhoudt?

Het aantal busreizigers in de regio steeg de afgelopen twintig jaar van 8,9 naar 47 miljoen. “Een spectaculair succes,” noemt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) de evolutie. “Dat heeft zich in geen enkele andere stad in die mate voorgedaan.”

Volgens De Lijn is die vervijfvoudiging inderdaad opvallend in vergelijking met een verdubbeling elders in Vlaanderen. De reden daarvoor ligt bij het busmodel waarvoor in het verleden geopteerd is: regiobussen rijden niet langs de ring, maar dwars door het centrum. In vele andere steden, stoppen zulke bussen enkel buiten het stadscentrum en moet je overstappen op een andere bus om de stadskern te bereiken.

De Leuvense formule dreigt echter het slachtoffer te worden van haar eigen succes: zowel de stad als De Lijn willen het huidige model herzien zodat het centrum minder bussen te verduren krijgt.

“Het is de bedoeling om minder bussen door het centrum te laten rijden,” beaamt Devlies. De schepen wijst erop dat er al lijnen zijn aangepast. “De lijn Waver-Leuven rijdt bijvoorbeeld niet meer door de stad maar over de ring.”

Minder regiobussen lijkt een goede oplossing

De Lijn schaart zich achter dat voornemen. “Samen met de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan onderzoeken we om op korte termijn een aantal aanpassingen aan het netwerk door te voeren. Dat moet het aantal bussen op de Bondgenotenlaan doen verminderen.”

Geleidelijk

Minder regiobussen door het centrum lijkt voor zowel De Lijn en als de stad een goede oplossing. “Het is belangrijk dat de ringbus in beide richtingen rijdt,” licht Devlies toe. "Op die manier kunnen we het streekvervoer uit de binnenstad weghalen.” De streekbussen zijn nu echter heel belangrijk voor het vervoer in de stad benadrukt Devlies. “Dus moet de aanpassing geleidelijk aan gebeuren.”

Philippe Jacobs van De Lijn legt uit hoe het bussysteem er dan wel zal uitzien. “Streeklijnen, die binnen de ring vervangen worden door een stadslijn, kunnen via de Singels of Vesten de attractiepolen Gasthuisberg en het station bedienen.”

"Op termijn kan er gedacht worden aan een tramverbinding tussen Gasthuisberg en het Station​"

Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening

“Om dat laatste mogelijk te maken zijn doorstromingsmaatregelen vereist op de hoofd- en invalassen en op de ring,” legt Jacobs verder uit, “om zo de reizigers die vanuit de regio naar Leuven komen een voldoende tijdswinst te geven, die de overstap naar het centrum compenseert.”

Ook voor de regiobussen wordt een oplossing gezocht. “In het kader van het RegioNet Leuven wordt de haalbaarheid onderzocht van Hoogwaardige Openbaar Vervoerassen met voertuigen die meer capaciteit en reiscomfort hebben, zoals een trambus,” licht Jacobs verder toe. Als piloot-as wordt momenteel Diest-Leuven-Tervuren onder de loep genomen.

Een trambus naar de regio’s dus, maar wat met het spookidee van een tram door de Leuvense binnenstad? Carl Devlies zegt zeker geen neen: “Op termijn kan er gedacht worden aan een tramverbinding tussen Gasthuisberg en het station. Daar zijn nu echter absoluut geen middelen voor. Een tramverbinding is natuurlijk een zware investering.”

Groen Leuven is gewonnen bij het idee van een tram. “Met een tram heb je dezelfde capaciteit maar veel minder beweging,” licht Toon Toelen toe. N-VA is minder enthousiast. “Ik zeg geen neen,” licht Zeger Debyser (N-VA) toe, “maar we moeten eerst het vervoer van bussen herbekijken en herorganiseren. Dan kun je kijken hoeveel reizigers er nog dwars doorheen de stad moeten.”

Debyser vindt minder centrumbussen een goede zaak, maar heeft nog een idee voor minder busverkeer binnen de ring. "We willen studenten voor de korte afstand op de fiets en stellen daarom voor de studentenbuspas voor het centrum af te schaffen. We zouden dan wel een deelfietsensysteem invoeren," besluit het N-VA gemeenteraadslid.

Powered by Labrador CMS