nieuws> KU Leuven zet tuchtprocedure verder

Universiteit verdedigt beleid omtrent veroordeelde professor

De KU Leuven reageerde zondagavond in een persbericht op de golf van kritiek na de veroordeling van een professor voor verkrachting. Er werd ook een mail uitgestuurd naar personeel en studenten.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Grensoverschrijdend gedrag

Vorig jaar verscheen een groot dossier rond grensoverschrijdend gedrag aan de KU Leuven. Je vindt de artikels hier

De universiteit zou al in 2016 op de hoogte zijn geweest van het gebeuren, zo meldden verschillende kranten afgelopen weekend. Toch duurde het tot 2018 voor er acties werden ondernomen tegen de professor. In de tussentijd bleef de man lesgeven. Dat stuitte op onbegrip, maar de universiteit verdedigt het gekozen pad nu.

Volgens de KU Leuven ontving een vertrouwenspersoon in 2016 een melding van het voorval via een tussenpersoon. Het slachtoffer zelf was nog niet klaar om te getuigen en de tussenpersoon wenste daarom geen formele verklaring af te leggen, zo schrijft de KU Leuven. Pas in 2018 legde het slachtoffer dan zelf een verklaring af.

'Niet laks'

In een mail naar personeel en studenten ging rector Luc Sels gisterenavond in op de beroering van de publieke opinie. Hij schrijft dat 'de vraag of we voldoende gewapend zijn tegen [...] vormen van grensoverschrijdend gedrag' terecht voorwerp uitmaakt van het 'intern en extern debat'.

De rector stelt duidelijk dat de universiteit niet laks is geweest in deze specifieke zaak. 'Het is belangrijk om dit te verduidelijken. Niet om ons handelen in deze casus te rechtvaardigen, maar wel om de werking van vertrouwensnetwerk en tuchtprocedures uit te klaren.'

Sels legt uit dat de meldingen vaak in een sfeer van vertrouwelijkheid worden gemeld. De keerzijde van die vertrouwelijkheid is dan dat de universiteit geen actie kan ondernemen.

Brieven naar het gerecht

Eens de klacht in 2018 ook bij de politie was neergelegd, werd de KU Leuven door het parket en de onderzoeksrechter gevraagd om niets te ondernemen. De vrees was dat duidelijke maatregelen tot verlies van bewijsmateriaal zouden leiden.

Pas in september 2018 kon de universiteit dan actie ondernemen: de prof werd onder meer toegang ontzegd tot universitaire gebouwen en terreinen, en mocht geen contact meer hebben met studenten noch taken uitvoeren waarbij hij de KU Leuven vertegenwoordigde. Sels schrijft in de mail aan studenten dat het rectoraat herhaaldelijk heeft gevraagd aan het gerecht om actie te mogen ondernemen.

Nu de professor veroordeeld is, wordt de tuchtprocedure van de KU Leuven verdergezet. De universiteit verwacht dat die binnen drie tot zes maanden afgerond zal zijn. Op de getuigenissen die vertelden dat de de professor ook voor deze specifieke zaak discutabel gedrag vertoonde, wordt niet ingegaan.

Gesleutel aan tuchtreglement

Sels sluit zijn mail af met een oplijsting van initiatieven die momenteel worden uitgevoerd of worden voorbereid. Zo wordt het tuchtreglement voor academisch personeel grondig herwerkt en komt er een heldere gedragscode.

Verder werkt de KU Leuven aan een 'beslissingsboom' voor melders, zodat ze bij elk meldingskanaal correcte verwachtingen hebben. Op dit moment evalueert een externe commissie het beleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Subsidie in ruil voor uitleg

Het persbericht en de mail komen snel na een beslissing van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir om een subsidie aan de KU Leuven van 1,4 miljoen euro op te schorten, alleszins zolang de universiteit geen duidelijkheid verschafte over de zaak. De subsidie is specifiek bestemd voor de viering van het 600-jarig jubileum van de KU Leuven en is nog niet formeel goedgekeurd door de regering.

Opgejaagd door dat dreigement of misschien door een sense of urgency: het valt op datde mail enkel in het Nederlands is opgesteld. Een Engelse vertaling volgt vandaag op KU Leuven Blogt.

Powered by Labrador CMS