nieuws> Bevraging Studentenraad: hulpaanbod KU Leuven weinig bekend

Vier op tien studenten bezocht al een psycholoog

Mentaal welzijn bij studenten is steeds minder taboe. Toch leeft het stigma nog het meest bij mannen, zo blijkt uit een bevraging door de Studentenraad.

Gepubliceerd

Uit de recentste bevraging rond mentaal welzijn door de Studentenraad van de KU Leuven, valt vooral een positieve houding van studenten tegenover mentaal welzijn op: meer dan 80% van de studenten geeft aan dat het geen teken van zwakte is om het mentaal moeilijk te hebben.

Er is telkens een meerderheid van de studenten het oneens dat ze zich zouden schamen om het gebruik van geestelijke gezondheidszorg, of omdat ze zich mentaal slecht voelen. Studenten vinden ook vlot de weg naar professionele hulp: 4 op de 10 bevraagde studenten deed of doet beroep op een psycholoog.

Opkroppen

De vragen stonden in de jaarlijkse examenbevraging van de Studentenraad, die in januari en februari werd afgenomen. Die bereikte dit jaar meer dan 8000 KU Leuven-studenten. Daar zitten zowel Vlaamse als internationale studenten bij.

De positieve houding van de studenten verrast Stura-voorzitter Pepijn Nollet niet: 'We weten dat er sinds de coronapandemie sterk is ingezet op hulp zoeken wanneer je het mentaal moeilijk hebt,' aldus Nollet. 'Nu moeten we vooral inzetten op de 16% van de studenten die aangeeft dat ze nooit hulp zullen zoeken bij een psycholoog.'

Dubbel zoveel mannen als vrouwen vinden het hebben van een mentaal probleem een teken van zwakte

Het valt op dat de helft van de studenten wel aangeeft dat ze het voor zichzelf zouden houden wanneer ze het mentaal moeilijk hebben. Die groep is zelfs groter geworden ten opzichte van eerdere bevragingen.

Vicerector Diversiteits- en Studentenbeleid Hilde Feys is niet verbaasd dat meer studenten het voor zichzelf zouden houden als ze het moeilijk hebben. Volgens haar is een mogelijke verklaring hiervoor dat velen met het idee zitten dat ze hun mentale problemen zelf de baas zullen kunnen en oplossen, ze baseert zich daarvoor op onderzoek.

Dat de groep groter geworden is, kan volgens haar te wijten zijn aan een verandering in de vraagstelling: waar in eerdere bevragingen sprake was van 'een psychisch probleem', gaat het nu om 'het mentaal lastig hebben'. 'Het kan zijn dat dat laatste als milder geïnterpreteerd wordt', aldus Feys, 'maar het resultaat vraagt verdere aandacht'.

Mannen leiden in de cijfers

Wanneer de resultaten per gender vergeleken worden, zijn het vooral mannelijke studenten die een meer negatieve houding hebben tegenover mentale problemen: dubbel zoveel mannen als vrouwen vinden het hebben van een mentaal probleem een teken van zwakte.

'We werken volgens het principe inclusief wanneer mogelijk, doelgroepgericht wanneer nodig'

Hilde Feys, Vicerector Diversiteits- en Studentenbeleid KU Leuven

Bij vrouwen zou meer dan 90% iemand in haar omgeving met een mentaal probleem daarop aanspreken. Daartegenover zou maar net 80% van de mannen dit doen. Mannen vinden ook minder snel de weg naar hulp: 40% van de vrouwen zou op zoek gaan naar professionele hulp, buiten de KU Leuven, bij mannen is dat minder dan 30%.

Ook binnen de KU Leuven zijn vrouwen meer geneigd gebruik te maken van het hulpaanbod, maar de verschillen zijn er kleiner.

Nollet onderschrijft die opvallende verschillen: 'We moeten overwegen om doelgroepgericht beleid te voeren. Het risicoprofiel van de mannelijke studenten uit de groep Wetenschap & Technologie lijdt het hardst onder het stigma op mentaal welzijn.'

Feys is voorzichtig ten opzichte van het idee van een doelgroepgerichte aanpak, maar houdt de blik open: 'We werken volgens het principe inclusief wanneer mogelijk, doelgroepgericht wanneer nodig.' Volgens haar moet er nog gecontroleerd worden of de meer negatieve houding van de groep Wetenschap & Technologie in de bevraging niet te verklaren is doordat er meer mannen studeren.

Verdrinken in nieuwsbrieven

Als studenten wel op zoek gaan naar hulp, loopt deze weg niet altijd via de KU Leuven. Feys is vooral verrast door de lage populariteit van de e-tools die de universiteit ontwikkelde: dat bij een doelgroep die volgens haar net pioniers zijn in de digitale wereld.

'Dit ga je niet oplossen met nog meer nieuwsbrieven en nog meer communicatie via sociale media'

Pepijn Nollet, Voorzitter Studentenraad KU Leuven

Maar ook de rest van het aanbod is weinig bekend bij de studenten: 4 op 10 studenten is niet op de hoogte van het hulpaanbod dat de KU Leuven heeft, en slechts 1 op 5 zou gebruik maken van het aanbod aan de KU Leuven.

Volgens Nollet is dat een spijker waar al langer op gehamerd wordt: 'We weten dat communicatie een probleem is en de universiteit zegt hieraan te willen werken. Tegelijk is het wel een moeilijke opgave,' aldus de Stura-voorzitter. 'Dit ga je niet oplossen met nog meer nieuwsbrieven en nog meer communicatie via sociale media. Daar is nu al een overvloed aan en dan neemt het effect af.'

Ook Feys geeft aan dat dit een werkpunt is. Er moet nog verder worden ingezet op bekendmaking. De Studentenraad geeft aan samen met de universiteit verder te zoeken naar een oplossing. Waarom minder studenten geneigd zijn om binnen de KU Leuven op zoek te gaan naar hulp, moet volgens haar nog verder onderzocht worden.

Brede ondersteuning

Voor Feys gaat dat aanbod breder dan enkel psychologenteams: meer preventief te werk gaan, de uitbouw van eerstelijnszorg, laagdrempelige groepssessies en digitale hulpmiddelen. Volgens haar lag vroeger te veel focus op enkel psychotherapeutische hulp en wordt er nu gekeken naar alle aspecten van ondersteuning.

'Het gaat erom de gepaste hulp bij de student te krijgen', aldus Feys. 'Voor sommige studenten is dat therapeutische hulp, maar voor anderen niet. We willen naar het volledige plaatje kijken.'

Powered by Labrador CMS