artikel> Vooral grote inzet op onder meer groepssessies

Vier weken wachttijd bij studentenpsychologen KU Leuven

De coronacrisis valt zwaar bij veel studenten. Dat is ook te merken aan de stijging van de vraag naar psychologische ondersteuning.

Momenteel is er zo'n vier weken wachttijd voor een individuele afspraak bij een psycholoog aan de KU Leuven. De universiteit nuanceert dit, aangezien deze periode ook in 'een normaal jaar' druk is. Ook studentenkoepel LOKO vindt het belangrijk dat we ons niet blind staren op deze wachtlijst: 'Het gaat namelijk over een wachtlijst die enkel iets zegt over de tweede lijn. De KU Leuven ontvangt vaste subsidies om in te zetten op geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren is er daarmee voornamelijk ingezet op de nulde en eerste lijn.'

De nulde lijn houdt zowat alles in omtrent preventie inzake psychisch welzijn, veerkrachttraining en MindMates. Deze nulde lijn zou, in tegenstelling tot de tweede lijn, volledig gratis aangeboden worden. 'Met deze nulde lijn bereikt men dan ook een groter doelpubliek met minder middelen, en er zijn al niet veel middelen', klinkt het bij Anne-Marie Dedene, mandataris studentenvoorzieningen bij LOKO. Het mooiste voorbeeld hiervan is de popularisering en het succes van het project MindMates. De eerste lijn focust vooral op groepssessies.

Groepssessies

De Leuvense studentenkoepel verduidelijkt verder het systeem dat de KU Leuven momenteel hanteert: 'Een student kan een psycholoog zien tegen betaling vanaf de eerste consultatie. Tijdens de eerste contacten worden de noden van de student ingeschat en in samenspraak met de student beslist of hij/zij geschikt is voor groepssessies, of verdere individuele begeleiding verkiest.'

Studenten die over minder financiële middelen zitten, komen in aanmerking voor een toeslag of verminderd tarief'

LOKO

Die groepssessies die door de universiteit aangeboden worden, betreffen onder andere slaaphygiëne, stressreductie en meditatie. Net zoals de individuele contacten met een psycholoog zijn deze van meet af aan betalend, doch wat goedkoper.

Hetgeen daarentegen wél gratis aangeboden wordt, zijn bijvoorbeeld de E-health tools zoals 'studeren zonder blokkeren', waarbij je zelfstandig een module dient te doorlopen om te leren omgaan met stress, faalangst en uitstelgedrag.

Weinig middelen

'Enerzijds zijn de middelen waarover het domein gezondheid binnen studentenvoorzieningen campus Leuven beschikt enigszins beperkt, vergeleken met andere domeinen. Dit is historisch zo gegroeid. Anderzijds heeft de KU Leuven voornamelijk ingezet op die nulde lijn, zoals eerder gezegd. 'Overigens komen studenten die over minder financiële middelen zitten in aanmerking voor een toeslag of verminderd tarief', verduidelijkt LOKO.

LOKO geeft aan dat, moest de KU Leuven over meer middelen beschikken, deze meest waarschijnlijk ingezet zouden worden op de nulde en eerste lijn. Meer middelen zouden de wachtlijst van psychologen aan de Leuvense universiteit dus niet per definitie verkorten.

Veelvoorkomende klachten

'Het zijn vaak dezelfde klachten die steeds terugkomen, alleen geeft corona daar nu een andere kleur aan’, zegt Kathleen Vleugels, coördinator van de psychologen en psychiaters aan het KU Leuven studentengezondheidscentrum. 'Het meest voor de hand liggend zijn uiteraard de studiegerelateerde klachten, zoals bijvoorbeeld faalangst of stress. Verder komen studenten nog vaak bij ons voor stemmings- en angstproblemen.'

'Wat ons sterk opvalt, is dat bij een heel aantal studenten de motivatie ver te zoeken is'

Kathleen Vleugels, coördinator psychologen en psychiaters studentengezondheidscentrum

'Wat ons sterk opvalt, is dat bij een heel aantal studenten de motivatie ver te zoeken is. Het gebrek aan structuur door het afstandsonderwijs is voor velen problematisch', klinkt het. 'Er is ook een opvallende stijging in het aantal studenten dat last heeft van eetproblemen. Om het aanbod uit te breiden voor deze doelgroep, hebben we hiervoor een tweede groep opgericht.'

'De vraag naar hulpverlening komt echt van alle jaren,' zegt Vleugels, 'maar de eerstejaars die ons bereiken geven aan dat ze het bijzonder moeilijk hebben. Het is geen geheim dat dit een kwetsbare groep is, zeker op sociaal vlak. Voor velen van hen is dit een eenzaam jaar met weinig kansen om nieuwe vrienden te maken, waarin ze een beetje zweven tussen het middelbaar en het hoger onderwijs.'

Beeldvorming in de media

De beeldvorming van studenten en jongeren in de media doet geen goed aan de motivatie en mentale gezondheid van jongeren. 'Ze hebben het gevoel dat ze geculpabiliseerd worden, en dat is jammer. Nochtans horen wij vooral van de studenten dat ze meestal heel gewetensvol omgaan met de maatregelen. Sommigen vertellen dan dat ze helemaal alleen op hun kamer eten en te bang zijn om hun grootouders te bezoeken', vertelt Kathleen Vleugels.

Ze pleit dan ook voor wat meer mildheid. 'Het is zwaar, en dat mag gezegd worden, maar we moeten het ook erkennen als iets wel goed gaat. Zo mogen we bijvoorbeeld verheugd zijn dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan mentaal welzijn, ook vanuit de universiteiten. Meer druk voor ons, maar we doen erg ons best. Een genuanceerd beeld is cruciaal.'

Powered by Labrador CMS