artikel> 'Dit is geen aanval op de academische vrijheid, integendeel'

Vlaams Belang vraagt onderzoek naar 'woke-extremisme' in het hoger onderwijs

Na een gelijkaardige discussie in Frankrijk, vraagt Vlaams Belang een onderzoek naar vermeend 'woke-extremisme' aan Vlaamse universiteiten. Zo wil het de academische vrijheid beschermen.

Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) definieert woke-extremisme als een nieuwe en extremere vorm van politieke correctheid. Deze zou uit Amerikaanse universiteiten komen overgewaaid en nu ook in Europa aan een opmars bezig zijn. 'De beweging ziet onder andere racisme en ongelijkheid in fenomenen die vroeger nooit voor problemen zorgden, met een cancel culture ten aanzien van de Westerse cultuur tot gevolg', klinkt het.

In de academische wereld uit woke-extremisme zich wanneer conservatievere academici zich omwille van hun politieke gezindheid onder druk gezet voelen. Slagmulder vreest dat sommige onderzoekers zo bepaalde vraagstukken niet meer durven stellen uit angst voor hun verdere carrière en ontving naar eigen zeggen al signalen in die richting uit de academische wereld.

Het onderzoek waarnaar nu gevraagd wordt, zou moeten nagaan in welke mate onderzoek en onderwijs aan de universiteiten nog objectief en onpartijdig zijn, om zo de academische vrijheid te garanderen.

'Ik vind pogingen tot censuur beantwoorden met pogingen tot censuur, niet het juiste antwoord'

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs

Slagmulder benadrukt ook dat de discussie niet gereduceerd kan worden tot het gegeven dat het merendeel van de academische onderzoekers tot de linkse of extreemlinkse strekking behoren. Politieke overtuiging behoort voor hem tot de vrijheid van meningsuiting.

'Wat mij wel stoort zijn academische onderzoekers die onder druk worden gezet wanneer blijkt dat zij niet woke zijn', klinkt het. Deze druk lijkt volgens het parlementslid het sterkst aanwezig in de menswetenschappen.

Voorlopig geen initiatief

Eerder deze maand vond een vergadering van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams parlement plaats waarop Slagmulder zijn bezorgdheid over de bedreiging van de academische vrijheid uitte. De Franse minister van Hoger Onderwijs Frédérique Vidal kondigde onlangs een onderzoek naar politiek activisme aan universiteiten aan. Naar aanleiding van deze beslissing spoorde Slagmulder minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan om een gelijkaardig initiatief op poten te zetten.

Slagmulder blijft pleiten voor een onafhankelijke commissie

Weyts acht dat voorlopig echter nog niet nodig. 'Ik vertrouw erop dat hogescholen en universiteiten onregelmatigheden of censuur melden', klonk zijn antwoord op de parlementaire vraag van Slagmulder. 'Ik vind pogingen tot censuur beantwoorden met pogingen tot censuur, niet het juiste antwoord', voegde hij daaraan toe. Wel benadrukte hij het belang van de academische vrijheid en riep hij academici en studenten op om kritisch te blijven denken.

Aanhoudend pleidooi

Tevreden met dat antwoord is Slagmulder echter niet: 'Volgens de minister ligt de vrijheid bij de universiteiten, maar ik denk dat dat onvoldoende is – kijk naar Frankrijk.' Hij vraagt Weyts dan ook om toch alert te blijven. 'Onze oproep is geen aanval op de academische vrijheid, net integendeel,' onderstreept hij verder nog nadrukkelijk.

'Er is een verschil tussen onderzoekers die kritische vragen stellen en woke-academici die alles bekijken door een woke-bril'

Kristof Slagmulder, Vlaams parlementslid (Vlaams Belang)

'Er is een verschil tussen onderzoekers en docenten die open en kritische vragen stellen en woke-academici die alles bekijken door een woke-bril, hun onderzoeksvragen daarnaar richten en andere academici die 'niet-woke' zijn betichten van achterhaald of reactionair te zijn en zo druk uitoefenen binnen hun onderzoekseenheid.'

Slagmulder blijft pleiten voor een onafhankelijke commissie, die aan de slag zou gaan met een omlijnde opdracht voor een onderzoek naar de vrijheid van mening en van onderzoek. De commissie zou los moeten staan van zowel overheid als onderwijsinstellingen. Onder andere juristen en ethici zouden in de instantie een plek krijgen, maar ze zou ook de vrijheid krijgen om eigen experten aan te stellen en om zelf mensen in het veld te contacteren.

Powered by Labrador CMS