artikel> Meerjarenplan belooft felle investeringen in welzijn, infrastructuur en cultuur

Vlaanderen protesteert, Leuven investeert

Nu forse besparingen van de nieuwe Vlaamse regering steeds fellere protesten uitlokken, gooit het nieuwe stadsbestuur van Leuven het over een andere boeg, met 450 miljoen euro aan investeringen.

Gepubliceerd

De ploeg van burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) besliste om de komende zes jaar maar liefst 450 miljoen euro te investeren in onder andere zorg, cultuur, en verkeersinfrastructuur. 'Dit stadsbestuur zal niet op de rem gaan staan, maar net daadkrachtig de juiste keuzes voor de toekomst maken', aldus Ridouani. De meerjarenbegroting waarmee het Leuvense stadsbestuur maandag uitpakte, leest als een Sinterklaasbrief waarbij het onduidelijk is of de stad de rol van kind dan wel die van Sint vertolkt.

Leuven wil de komende zes jaar 618 nieuwe sociale woningen bouwen, 5000 extra fietsenstallingen plaatsen, zeven pleinen renoveren en een nieuw dierenopvangcentrum openen. De stad voorziet 150 miljoen euro voor investeringen in de zorg, 100 miljoen euro voor de (her)aanleg van straten, voetpaden en fietspaden, en 57 miljoen euro voor verbeteringen in de sportinfrastructuur.

Ambitieuze maatregelen

Burgemeester Ridouani is ambitieus: 'Leuven zal aan de kop van het peloton van de meest leefbare steden komen, en tegelijk zullen we zorg dragen voor iedereen die in onze stad woont.' Een eerste maatregel die in het oog springt, is het plan om twaalf parken aan te leggen of te vernieuwen. Zo komt er een nieuw park op de huidige parking van het Sint-Pietersziekenhuis, en wordt het historische Stadspark grondig gerenoveerd. Ook de Vismarkt en het OPEK-plein krijgen een make-over.

De sportieve Leuvenaar wordt in de watten gelegd met de bouw van een balsportenhal in Heverlee, met vijf 'units' voor balsporten, én er wordt gezocht naar een locatie voor een nieuw 50-meter bad. Cultureel gezinde Leuvenaars blijven evenmin in de kou staan. De steun voor de Leuvense culturele sector stijgt tegen 2025 naar 3,25 miljoen euro per jaar.

‘Het is effectiever om eerst objectieve informatie te verzamelen en dan gericht in te grijpen'

Thomas Van Oppens, schepen van Studentenzaken (Groen)

Maar Leuven wordt niet enkel bewoond door (cultureel gezinde, sportieve) Leuvenaars. De stad verwelkomt ieder jaar zo’n 50.000 studenten, wat vaak gepaard gaat met onder meer nachtlawaai, zwerfvuil en wildplassen. Het stadsbestuur wilt dit aanpakken met zogenaamde nudging-technieken. Dat zijn kleine, subtiele ingrepen die positief gedrag uitlokken, zoals ’s nachts het licht van de straatlantaarns dimmen.

'Hier is heel wat wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd', zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen). 'In een onaangenaam, fel wit licht zijn mensen nu eenmaal actiever en sneller geneigd tot overlast.' De stad is ook van plan om op strategische plaatsen, zoals de Naamsestraat, geluidssensoren te installeren, die kunnen meten waar en wanneer er nachtlawaai is. 'Je kan wel een Oktobercampagne houden (de overlastcampagne van LOKO, red.), maar het is veel effectiever om eerst objectieve informatie te verzamelen, en daarna gerichte ingrepen te doen. Wie niet meet, die weet niet', aldus Van Oppens.

Open VLD en N-VA vrezen dat de huizenprijzen nog harder zullen stijgen dan al het geval is

Oppositie misnoegd

Toch wil het stadsbestuur ook de meerwaarde van de studenten in de verf zetten. 'Een hele kleine groep studenten verzuurt het voor de rest', zegt Van Oppens. 'We willen er echt een prioriteit van maken om het samenleven tussen studenten en Leuvenaars te bevorderen.' De stad organiseert daarom een jaarlijkse engagementenbeurs voor studenten, en voorziet 15.000 euro om positieve interactie tussen studenten en inwoners te faciliteren.

Om de begroting te doen kloppen, verhoogt het stadsbestuur de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, zodat huiseigenaars in Leuven meer belastingen zullen moeten betalen. Oppositiepartijen Open VLD en N-VA zijn misnoegd. Zij vrezen dat de Leuvense huizenprijzen hierdoor nog harder zullen stijgen dan al het geval is. 'We kiezen ervoor de onroerende voorheffing te verhogen, omdat we zo de Leuvenaar net het minst hard treffen. 40% van deze belasting wordt betaald door rechtspersonen, en bij de overige 60% huiseigenaars zitten een heel deel niet-Leuvenaars', countert schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

Potentieel zouden ook de huurprijzen van studentenkoten kunnen stijgen, omdat verhuurders deze belastingverhoging zouden doorrekenen in de huurprijs. Dit spreekt Devlies tegen: 'De huurprijs van studentenkoten wordt eerder bepaald door vraag en aanbod. Dit is een taks die betaald zal worden door de eigenaars van huizen, niet door de huurders.'

Powered by Labrador CMS