nieuws> focus op preventie

Weyts investeert in mentaal welzijn via 'poortwachters'

De Vlaamse regering zet in op preventief beleid inzake mentale gezondheid bij studenten. KU Leuven en studentenkoepel VVS reageren enthousiast, maar de vraag stelt zich of het voldoende is.

De Vlaamse regering kent een subsidie van maximaal 700.000 euro toe aan hoger onderwijsinstellingen om poortwachterstrainingen aan te bieden aan studenten en personeel. In de trainingen worden studenten en personeelsleden opgeleid om signalen van mentale moeilijkheden te herkennen bij studenten, om ze vervolgens door te verwijzen naar de juiste hulp.

De focus ligt door die trainingen meer op een preventief optreden: de problemen opsporen en aanpakken nog voor ze escaleren. Die omslag werd bij de KU Leuven al gemaakt met onder meer het 'mindmates'-project. De universiteit reageert dan ook opgetogen.

Pioniers

'De KU Leuven is een pionier op het vlak van poortwachtertrainingen', aldus Karine Van Tricht van Studentenvoorzieningen. Het past binnen het meerjarenplan van de KU Leuven waarbij mentaal welzijn als een zaak van iedereen gezien wordt.

Zo wil de universiteit werken aan een zogenaamde 'caring community', waarin korter op de bal wordt gespeeld wat mentale gezondheid betreft, zodat verregaande hulp voor sommigen pas een laatste stap hoeft te zijn. Of zodat erger kan worden voorkomen wanneer het al langer slecht ging en er overgegaan wordt tot gespecialiseerde hulp.

Ook Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), is zeer tevreden met de beslissing. VVS nam poortwachtertrainingen al op in haar beleidsadvies rond mentaal welzijn.

'Studenten zijn vaak geneigd om het zelf te willen oplossen'

Karine Van Tricht, Studentenvoorzieningen KU Leuven

'We hopen dat we verder betrokken worden bij de uitrol van de poortwachtertrainingen', aldus De Wit. Ook hij is blij met de extra nadruk op preventie. In de examenbevraging van de Leuvense Studentenraad werd al duidelijk dat studenten vaak niet durven aangeven dat ze een probleem ondervinden, of dat ze denken er zelf uit te kunnen geraken.

Dat erkennen ook Van Tricht en De Wit. 'Studenten zijn vaak geneigd om het zelf te willen oplossen', aldus Van Tricht. 'Dan heb je poortwachters nodig die de signalen herkennen en hulp kunnen bieden.'

Harde en zachte zorg

Toch mag ook de 'harde' mentale gezondheidszorg niet uit het oog verloren worden. Volgens Van Tricht blijft de KU Leuven ook inzetten op het al bestaande curatieve aanbod, zoals de studentenpsychologen. De Wit haalt aan dat de wachtlijsten voor zulke psychologen immers nog steeds erg lang blijven.

Vanaf september zouden wachttijden tot een eerste gesprek met de psycholoog aanzienlijk verlagen

'Dat sommige studenten de weg vinden naar een psycholoog is goed, maar niet iedereen die hulp nodig heeft kan die hulp krijgen momenteel.' Voor De Wit mag het hier dan ook niet ophouden: 'Er is een inhaalbeweging ingezet inzake mentale gezondheidszorg de laatste jaren maar we mogen nu niet lossen. Nog meer investeren blijft belangrijk.'

Volgens Van Tricht van Studentenvoorzieningen zullen de psychologen aan de KU Leuven vanaf september proefdraaien met een 'innovatief' systeem, waarbij het aantal aanmeldingsgesprekken zal worden verhoogd naargelang de drukte van een periode. Daardoor zou de wachttijd tot een eerste gesprek alvast aanzienlijk moeten verlagen volgend jaar.

Powered by Labrador CMS