artikel> VAD presenteert grootschalige studie over indrinken bij jongeren

8 op 10 studenten doet aan indrinken

Uit een grootschalige bevraging van de VAD blijkt dat 90% van jongeren tussen 18 en 26 jaar indrinkt. Daarvan is ook 9 op 10 student.

Gepubliceerd

In een vorige versie stond in de titel '9 op de 10 studenten doet aan indrinken'. Dat klopt niet: 8 op de 10 studenten doet aan indrinken, maar 9 op de 10 van de 90% jongeren die aan indrinken doet, is student.

Door toenemende bezorgdheid over het fenomeen indrinken, neemt de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) dat sinds kort op in bevragingen bij jongeren. Het onderzoek dat nu wordt gepresenteerd, is gericht op jongeren tussen 12 en 26 jaar en telt 6733 bevraagden. Het is meteen de eerste grootschalige bevraging over indrinken in Vlaanderen.

Gezien een groot deel van de bevraagden uit Oost-Vlaanderen afkomstig is en middelbare scholier of student is, geldt de studie niet als representatieve steekproef voor jongeren over heel Vlaanderen. Toch is het een bruikbare verkennende studie die zou bewijzen dat indrinken een wijdverspreid fenomeen is dat deel uitmaakt van de jongerencultuur. ‘Naast de nuance dat jongeren die het al deden eerder geneigd zijn deel te nemen aan een bevraging dan jongeren die nooit (in)dronken, toont de bevraging dat het echt niet om een marginaal fenomeen gaat’, zegt Johan Rosiers (VAD). ‘Voor een deel van de jongeren heeft het een belangrijke sociale betekenis’, luidt het.

Uit de enquête blijkt dat 80% van wie ooit alcohol dronk ook al indronk. Bij 12 tot 15 jarigen is dit 30%, bij 16 en 17 jarigen 70%. Bij 18 tot 26 jarigen stijgt het aantal tot 90%. Van die laatste groep is 9 op 10 van de bevraagden student. Dit betekent dat van de volledige studentenpopulatie ongeveer 8 op 10 studenten aan indrinken doet.

De meesten dronken 1 tot 3 glazen in de 2 uur voor het uitgaan, bij bijna 40% was dit 4 tot 5, bij 20% 6 of meer. Aanzienlijk veel, stellen de onderzoekers. Rosiers: ‘Indrinken is een bijkomend fenomeen, bovenop het uitgaan, waar alcohol al zeer manifest aanwezig is. We zien nu dat mensen voordien al stevig indrinken, met alle gevolgen van dien.’

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Het aantal vrouwen dat 2 uur voor het uitgaan 1 tot 3 glazen drinkt, is 54% (bij mannen 28,7%). Het aantal dat 6 of meer glazen drinkt is 9,5% (bij mannen 31,3%).

80% van de bevraagden deed het afgelopen maand, 70% geeft aan dit geregeld te doen. 1 op 5 doet het minstens één keer per week. Hoe vaker men indrinkt, hoe kleiner de behoefte daarin te minderen, luidt het. Bijna 90% van wie indrinkt, zou die behoefte nooit ervaren.

Normalisering

Indrinken gebeurt met vrienden en bijna altijd in een private setting, zoals bij vrienden op kot. Redenen zijn om in de stemming te komen, omdat het goedkoper is of gewoon voor de gezelligheid. Opvallend is ook dat bijna geen enkele bevraagde aangaf te hebben meegedaan omdat vrienden het deden. ‘Natuurlijk is het wel zo dat het uitsluitend onder vrienden gebeurt. Het is niet dat vrienden er geen rol in hebben.', zegt Rosiers.

De VAD kaart de normalisering van alcohol aan. ‘Het aantal problemen door alcoholgebruik is aanzienlijk, toch is de norm ten opzichte van de sociaal aanvaarde drug “alcohol” tolerant’, luidt het in de studie. VAD pleit voor een geïntegreerde aanpak, waarbij jongeren, ouders, horeca, organisatoren van events en detailhandel betrokken worden.

Overkoepelende Kringorganisatie LOKO richtte haar jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond overlast vorig academiejaar nog op het fenomeen indrinken. Met de slagzin 'doe het eens op café' wilde ze uitgaansoverlast bij indrinken onder de aandacht brengen. 'We zijn daar nog altijd wel mee bezig', zegt Eline D'Joos, mandataris voor Overlastpreventie bij LOKO. 'We merken ook dat het steeds populairder wordt en dat studenten ook steeds later uitgaan en langer op kot blijven. Dat zorgt voor heel wat overlast. We zijn ook volop bezig de campagne van volgend jaar te plannen, het ligt nog niet vast wat we in de toekomst nog met de thematiek doen.'

Powered by Labrador CMS