artikel> Misleidende persmail

Alcoholloze cantus oktober was alleen op uitnodiging

'Niet-alcoholische cantus Leuvense studenten meteen uitverkocht', kopte de persmail die (nationale) media vorige maand ontving. Daarbij zijn heel wat kanttekeningen te maken.

Gepubliceerd

Het Facebookevenement van de niet-alcoholische cantus stond al bij uploaden op 'volzet'. Bovendien was het evenement gratis, dan kan je moeilijk van 'uitverkocht' spreken. Ook bij de algemene term 'Leuvense studenten' zijn vragen te stellen: de aanwezigen waren er omdat ze waren uitgenodigd. Het waren mensen verbonden aan fakbars of presidia. De frase 'meteen uitverkocht' stond in de mail, maar werd ook overgenomen in de koppen van verschillende media.

De mail vermeldt verder dat het evenement gedragen wordt door 'fakbars, kringen en LOKO'. Lana Van den Heuvel, voorzitter van LOKO reageert: 'LOKO is uitgenodigd, maar is niet de organisator.'

De frase 'meteen uitverkocht' stond in de mail, maar werd ook overgenomen in de koppen van verschillende media.

Een woordvoerder van AbInbev onthaalde de media op het evenement. Journalisten konden de gedrilde verantwoordelijken interviewen. Onder toeziend oog van enkele cameraploegen voerden de kringen een niet-doorsnee cantus op.

Bram Van Cauwenberge van HdR (fakbar Huis der Rechten) vertelt over hun initiatief: 'Het idee kwam van enkele fakbarverantwoordelijken, sommigen gingen een maand geen alcohol drinken en het paste mooi in de oktobermaand.' Daarna pleegden ze overleg met AbInbev: 'Onze vaste sales contact liet dan weten dat ze ons wilden ondersteunen.' Laure Stuyck, perswoordvoerder van AbInbev voegt daaraan toe: 'Wij hebben toen gezegd dat als ze het evenement willen, dat wij voor de vaten en de ondersteuning zorgen.'

Selecte plaatsen

Feit blijft dat de cantus als volzet evenement op Facebook is gezet, informatie om tickets te verkrijgen vond je er niet terug en dat was bewust. Van Cauwenberge: 'HdR heeft de leiding genomen in de organisatie, maar de actie werd gedragen door (bijna) alle fakbars. We hebben hun uitnodigingen bezorgd voor vier à vijf personen. Zij mochten zelf kiezen met wie ze kwamen. Vanuit HdR hebben we beheerders, tappers en wat mensen van de kring gevraagd.' Het was dus niet waarschijnlijk dat een gewone student op het evenement geraakte.

Informatie om tickets te verkrijgen vond je niet terug, en dat was bewust

Tóch werd er beslist om een Facebookevenement te maken. Van Cauwenberge legt uit: 'Het is hetzelfde principe als Plan Sjarels. Die zijn ook alleen voor kringleden, maar worden toch op Facebook gezet, voor verdere informatie.' Of studenten in het algemeen dus echt en masse warmlopen voor zo'n alcoholloze cantus, kan je hier niet meteen uit afleiden.

Volgend semester heeft HdR opnieuw plannen voor een 0.0-cantus. Aan het type deelnemers zal niet noodzakelijk iets veranderen, omdat er met dezelfde soort uitnodigingen gewerkt zal worden: 'Afhankelijk van wie het organiseert, krijgen fakbars of kringen een aantal plaatsen. Zij mogen dan zelf kiezen onder wie de kaarten verdeeld worden: aan kringleden en personen verbonden aan fakbars of opentrekken naar het grote publiek.' Het idee is nog niet concreet.

Powered by Labrador CMS