artikel> Gasthuisberg en Lemmensberg slaan de handen in elkaar

Beiaardcantus op de Lemmensberg

Komende woensdag bundelen de studentenkringen van de Gasthuisberg en de Lemmensberg de krachten om een grote massacantus te organiseren. De voorbereidingen lopen alvast vlot.

Gepubliceerd

Wil je nog kaarten? Het laatste verkoopmoment vindt op maandag 2 mei plaats tussen 18 en 19 uur in Doc's Bar.

WTF Cluster?

Cluster is de studentenvereniging van LUCA school of arts, campus Lemmens. Concreet zijn zij de kringwerking voor studenten muziek en drama aan het Lemmensinstituut.

Op woensdag 4 mei organiseren Medica, Farma, KLA,Apollonia, Medisoc, Eros en Cluster Cantus op den Berg, een massadrinkgelag met 800 studenten op de Lemmensberg. Initiatiefnemer Dries Feyaerts, preses van Cluster, de vereniging van de studenten van het Lemmens, vertelthoe alles tot stand kwam: “Het idee om iets te organiseren met de kringen vanop de Gasthuisberg en Lemmensberg speelde al een tijdje, maar er waren nooit concrete plannen voor. Toenwij de vraag stelden, sprongen Medica en Farma direct op de kar. Uiteindelijkdoen alle universitaire kringen van op de twee bergen mee.”

Berggevoel

Of er tussen de kringen onderling een zekere verbondenheid heerst? “We moeten allemaal die berg op- en affietsen. Op een bepaalde manier zorgt dat wel voor een soort berggevoel,” vertelt FinnSegers, preses van Medica, “Voor de Lemmensberg is dat misschien iets anders,omdat dat ook fysiek een andere paadje is.” (lacht)

"Een verenigd berggevoel is er volgens mij niet"

Jelle Holsteens, preses Farmaceutica

Dat ziet Jelle Holsteens, preses van Farmaceutica, toch netiets anders: “Een verenigd berggevoel is er volgens mij niet. Ik denk dat Clustervan zijn Lemmensberg houdt en wij van onze Gasthuisberg. Met de cantus proberenwe die twee samen te brengen.”

Cantustradities

Een cantus organiseren met zeven verschillende kringen vergtnatuurlijk wat voorbereiding, zeker in het overbruggen van cantustradities. “Wemoeten ook kijken naar de haalbaarheid van tradities met zo’n grote groep. Alsje met achthonderd man de Pappenheimer doet, kan je evengoed afronden. Dus geenPappenheimer,” grijnst Feyaerts.

Bij de Cantus op den Berg zal een beiaard aanwezig zijn

Dries Feyaerts, preses van Cluster

“We waren het er ook snel over eens dat vrije versies geengoed idee zijn met zo’n grote groep. Je zou dat wel kunnen doen, maar dat zorgtvoor chaos en biedt geen meerwaarde”, voegt Holsteens daar aan toe.

Beiaardcantus

Op de cantussen van Cluster is ook altijd muzikalebegeleiding aanwezig. “Bij de Cantus op den Berg zal een beiaard aanwezig zijn.Het is een mobiel exemplaar dat op een vrachtwagen staat, dat we via eenoud-presidiumlid te pakken konden krijgen.”

Of die begeleiding de muzikale prestaties tengoede zal komen, weet Feyaerts nog niet: “De beiaard gaat spelen en dan brullende studenten vooral mee. Ik denk dat als je een kleine duizend man bijeen hebt,je niet moet rekenen op toonvastheid en juistheid.”

Powered by Labrador CMS