nieuws> Mogelijk juridisch vervolg

Bittere nasmaak na verkiezingssaga Rechten

LOKO heeft het beroep van de uitgesloten VRG-kiesploeg afgekeurd, de verkiezingssaga is daarmee voorlopig afgerond. De uitgesloten ploeg houdt echter voet bij stuk, met mogelijk juridisch vervolg.

Rechtenkring VRG kende dit academiejaar een bewogen kringverkiezing. Uitzonderlijk namen twee kandidaat-praesidia het tegen elkaar op.

Lees hier de vorige stukken over deze verkiezingssaga:

Vertegenwoordiging

LOKO, kringen, Stura, etc.: wat doen ze precies, en hoe doen ze dat?

Twee maanden later is de kogel (voorlopig) door de kerk: Mats Vissenaekens wordt de nieuwe praeses van VRG. Vrijdag heeft de Algemene Vergadering van LOKO het resultaat van haar beroepscommissie bekrachtigd. Die oordeelde negatief over de klacht van kiesploeg Lexscape tegen hun uitsluiting door het neutraal comité van rechtenkring VRG.

De Algemene Vergadering – bestaande uit vertegenwoordigers van de kringen – bekrachtigde die beslissing, maar er stond spanning op de stemming. Kiesploeg Lexscape beraamt verdere actie.

Procedureslag

Begin mei trokken de rechtenstudenten naar de stembus. Kiesploeg Lexscape werd er aanvankelijk met 12 procent marge tot winnaar aangewezen, maar die euforie bleek van korte duur. Na een klacht van tegenkandidaat kiesploeg Outlawyers kwam het kiescomité van VRG – dat instaat voor een eerlijk verloop van de verkiezingen – tot het besluit dat er sprake was van een schijnkandidatuur bij Lexscape.

'Ik heb mails ontvangen van Lexscape met enkele advocaten in cc'

Brent Monette, voorzitter LOKO

Het ging om de kandidaat-Financiën, die kort na de verkiezing haar kandidatuur introk. Daarmee zou Lexscape het kiesregelement van VRG geschonden hebben en de verkiezingsresultaten hebben beïnvloed. Het kiescomité van VRG sloot Lexscape uit van de verkiezing.

Lexscape ging niet akkoord en trok in mei naar studentenkoepel LOKO. Lexscape meende dat het kiescomité van VRG partijdig was, en dat het kiesreglement van VRG niet in lijn lag met dat van LOKO. Een onafhankelijke beroepscommissie binnen LOKO boog zich erover.

Die beroepscommissie besloot het beroep af te wijzen. Eind mei werd die beslissing al aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter bekrachtiging, maar verrassend genoeg vroegen de kringen toen om bijkomende informatie.

Kritische kringen

De LOKO-beroepscommissie stelde nog twee nota's op ter verduidelijking van hun procedure. Een meerderheid van de kringen stemde vrijdag voor de bekrachtiging, maar opvallend veel kringen onthielden zich, enkele stemden tegen. 'Ik heb begrip voor het stemgedrag van de kringen aangezien het zo een gevoelige case is. Het is de eerste keer dat zoiets is voorgekomen, daar heeft niemand ervaring mee', reageert LOKO-voorzitter Brent Monette.

'Wij blijven erbij dat het VRG-kiescomité partijdig is geweest'

Sahar Sakkaf, praeses kiesploeg Lexscape

Enkele kringvertegenwoordigers haalden aan dat het misschien aan de orde is om de regels rond kiesreglementen bij kringen aan te passen. Te grote speelruimte voor een kiescomité zou kiesploegen kwetsbaar maken, zoals dat het geval was bij VRG, luidde het sentiment.

Monette spreekt zich niet uit over die specifieke situatie, maar erkent wel dat LOKO's eigen participatiereglement duidelijker kan als het een beroepsprocedure betreft: 'Momenteel voorziet ons reglement dat de betrokken partijen onderling een werkwijze kunnen afspreken, en dat is in dit geval ook gebeurd. Toch gaan we werken aan een bijgewerkt reglement dat duidelijker de verwachtingen bij zo'n procedure schetst.'

Lexscape en Outlawyers reageren

Lexscape reageerde inmiddels via een Facebook- en Instagrampost, waarin ze vooral blijven hameren op de partijdigheid van het VRG-kiescomité. LOKO's beroepscommissie stelde dat zelfs indien er persoonlijke voorkeuren waren, ze dat niet konden vaststellen in de besluitvorming van dat kiescomité. Het kiescomité van VRG wenste overigens niet te reageren.

Lexscape-praeses Sahar Sakkaf: 'Wij blijven erbij dat het VRG-kiescomité partijdig is geweest. Hun voorkeur voor de andere ploeg was algemeen bekend.' Vriendjespolitiek is er volgens haar al langer een probleem. Volgens Lexscape had het VRG-kiescomité een tweede verkiezing moeten organiseren.

'Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik exact dezelfde teleurstelling voelen'

Mats Vissenaekens, praeses kiesploeg Outlawyers

'Wij zijn opgelucht dat de procedure is afgerond', klinkt het dan weer bij Outlawyers. Mats Vissenaekens, Outlawyers-praeses, heeft vertrouwen dat de beslissing op een doordachte en correcte wijze werd genomen: 'Er zijn vier comités geweest – VRG-Kiescomité, VRG-beroepscommissie, LOKO-beroepscommissie en de algemene vergadering van LOKO – die de casus hebben bekeken. Elk zijn ze onafhankelijk tot dit besluit gekomen.'

Vissenaekens laat de deur open voor de tegenstanders: 'Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik exact dezelfde teleurstelling voelen', zegt hij. 'Iedereen die zich alsnog graag wil inzetten voor VRG, is welkom bij ons.' Hij besluit: 'Wij gaan ons volgend jaar zo hard mogelijk inzetten, ook voor de studenten die niet op ons gestemd hebben.'

LOKO voor de rechtbank?

In hun mededeling op sociale media pleit Lexscape om de 'komende dagen stappen te ondernemen'. Sakkaf weigerde concreet toe te lichten wat ze daarmee bedoelen. Mogelijk gaat het om juridische actie tegen studentenkoepel LOKO.

'We hebben een sterke en eerlijke case gemaakt en grondig werk geleverd'

Brent Monette, voorzitter LOKO

LOKO-voorzitter Monette: 'Ik heb inderdaad al mails ontvangen van Lexscape met enkele advocaten in cc. Al enkele keren werd er gesproken over verdere juridische actie. Ik zou dat erg betreuren, aangezien wij geprobeerd hebben om de procedure bij LOKO zo sereen en eerlijk mogelijk te doen verlopen.'

Indien het zover zou komen staat Monette naar eigen zeggen stevig in zijn schoenen: 'Als het nodig is zullen wij gepast reageren en onze juridische kanalen aanwenden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een sterke en eerlijke case hebben gemaakt en grondig werk hebben geleverd.'

Powered by Labrador CMS