artikel> Studeren op technologiecampus Aalst

Campus Aalst: "Na Aalst Carnaval zijn er beduidend minder studenten in de les"

Met amper 75 studenten is de technologiecampus van Aalst wellicht de kleinste campus van de KU Leuven. De rustige groene omgeving maakt de carnavalsstad een aangename plaats om te studeren.

Gepubliceerd

ID-kaart

  • 75 studenten
  • enkel opleiding tot industrieel ingenieur
  • Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
  • Academisch beheerder: Flora Carrijn

75 studenten telt de technologiecampus van Aalst. Studentenkunnen er de eerste drie semesters van hun opleiding tot industrieelingenieur volgen. De campus is ingebed in Odisseehogeschool en is rustig gelegen in eengroene omgeving.

Een docent weet meestal al na een paar weken waar de minder goede studenten zitten.

Johan Van den Bossche, campusbeheerder

Dat die kleinschaligheid een grote rol speelt in de campusis erg logisch. Johan Van den Bossche de verantwoordelijke voor de opleiding in Aalst legt uit: “Hetgrootste verschil met de grote faculteiten in Leuven is vooral dat Aalst eenzeer kleine campus van de KU Leuven is. Daardoor is de afstand tussen de studenten en dedocenten zeer klein. Een docent weet meestal al na een paar weken waar de goedeen de minder goede studenten zitten en kan dus ook gemakkelijk interveniëren."

"Dat is zeker een pluspunt in het eerste jaar," vervolgt Van den Bossche, "wanneer die overgang naar hethoger onderwijs bij sommigen wat moeilijker verloopt. Maar ik kan mijinbeelden dat sommige studenten die kleinschaligheid juist niet aangenaamzouden vinden. Al blijkt dat studenten achteraf met heel veel tevredenheid hierop terugkijken.”

Het is dan ook logisch dat er geen voorzieningenuitsluitend voor die kleine groep voorzien zijn. Ze delen de infrastructuur,zoals het studentenrestaurant, met de hogeschoolstudenten. “Doordat we deeluitmaken van een campus waar andere technische opleidingen zijn, delen we devoorzieningen. Ook van de labo’s van professionele opleidingen zoals elektromechanica, bouw en vastgoed kunnen wij hierop de campus gebruik maken.”

Haperende studentenvertegenwoordiging

Een minpuntje dat de kleinschaligheid met zich meebrengt, ishet gebrek aan studentenvertegenwoordiging. “Dat is geen eenvoudige zaak.Doordat de studenten niet langer dan drie semesters in Aalst blijven, is er geencontinuïteit in de studentenvertegenwoordiging. Daar willen we zeker aan werkennaar de volgende jaren toe.”, aldus Van den Bossche. Uitstappen en activiteiten voor destudenten worden in Aalst dan ook georganiseerd door de dienst studentenvoorzieningenop de campus.

"De afstand tussen docent en student is kleiner"

Johan Van Den Bossche, campusbeheerder

Eens ze naar de technologiecampus van de KU Leuven in Gent verhuizen, vinden ze volgens Van den Bossche, wel de weg naar deverschillende onderwijsraden en kunnen ze ook genieten van de initiatieven vanandere studenten: “Toch is dat iets dat ze in het eerste jaar niethebben. Dat is wel een nadeel voor hen. Hoewel ik denkdat ze daar ook niet echt wakker van liggen.”

Vooral de extreme kleinschaligheid maakt campusAalst dus tot wat ze is. De groene omgeving en de variëteit in studierichtingenvan de hogeschool maken het tot een heel aangename studieomgeving. Ennatuurlijk heeft die regionale inbedding ook zijn charmes: “De woensdag na Aalst Carnaval merken we dat er beduidend minder studenten in de les zitten”,merkt Van den Bossche al lachend nog op.

Powered by Labrador CMS