artikel> Technische Diensten voerden herstelling uit

CO2-meetapparatuur van studenten sloeg tilt in Arenbergse aula

Twee ingenieursstudenten deden metingen die de slechte luchtkwaliteit in aula 200G 00.06 aantoonden. De Technische Diensten voerden ondertussen een herstelling uit.

Gepubliceerd

Details over de metingen 

31 oktober en 7 november voerden de studenten tests uit met een CO2-monitor, die ze na enig aandringen verkregen van het departement Bouwkunde. De warmst gemeten temperatuur bedroeg 24.8 °C. Tijdens de meting op 7 november werd de hoogst meetbare CO2-concentratie overschreden. Dat betekent dat er in de aula meer dan 3000 CO2 ppm aanwezig was. Dat is beduidend hoger dan de limiet van 1000 die de Technische Diensten hanteren. In het lokaal werd ook de twee uur voor de meting al lesgegeven. 

Twee studentenvertegenwoordigers die les volgen in Arenberg voerden vorig semester tests uit met een CO2-monitor. Die metingen kwamen er na klachten van studenten en wezen uit dat de CO2-concentratie in aula 200G 00.06 in Arenberg op sommige momenten veel te hoog was. 'De luchtkwaliteit was heel slecht, vanaf het moment dat je er binnenwandelde kreeg je het benauwd', vertelt Robin Geens. Hij voerde samen met zijn collega-studentenvertegenwoordiger Thibo Swerts de tests uit. Met een rapport stapten ze naar de Technische Diensten van de KU Leuven.

Daar hadden ze een gesprek met Raf Van Hoorick, het hoofd van de divisie Infrastructuur en Technieken: 'Ik heb de aula onmiddellijk laten nakijken. Er was een defect aan de luchtinstallatie dat ondertussen hersteld is. Ik heb me geëngageerd om nog een paar metingen te laten uitvoeren, ook in de andere auditoria die studenten hadden aangegeven. Ik verwacht tegen half februari een rapport. Dan zien we waar er eventuele problemen zijn.'

Normen

De Technische Diensten wordt geen norm over luchtkwaliteit opgelegd. Van Hoorick laat wel weten dat in het arbeidsrecht regels bestaan waaraan werkgevers zich dienen te houden, die in 2019 werden bijgesteld. De nieuwe grens voor gebouwen gebouwd na 1 januari 2020 ligt op 900 deeltjes per miljoen (ppm) of een minimumdebiet van 40 m³/h per persoon; onder bepaalde voorwaarden wordt de grens verhoogd tot 1200 ppm. In de aula van Robin en Thibo werd meer dan 3000 ppm gemeten.

Van Hoorick: 'Zelf heb ik nazicht gedaan in vakliteratuur: voor leslokalen is 1000 ppm de maximale concentratie. We nemen dat cijfer dus als norm en ontwerpen daarbij voor nieuwbouw en renovaties zelfs op 40 m³/h per persoon.'

Die wetsartikelen en waarden heb ik nog opgezocht, u verwees ernaar in het interview - Nieuwe installaties die voldoen aan de huidige technische vereisten zijn vijf of zes keer zo groot als de oude' legt Van Hoorick uit. Daardoor zijn de technische ruimtes van sommige aula's moeilijk te bereiken dikwijls te klein en moet er daarom bij renovaties van verluchtingsinstallaties met allerlei dure en complexe constructies gewerkt worden.

Verbeteringen

Op de planning van de Technische Diensten staan de aula's van het College van Premontstreit en de kleine aula van MTC. Het vervangen van een verouderde machine is niet altijd gemakkelijk. Een nieuwe installatie kost niet alleen geld, er is ook plaats voor nodig. 'Nieuwe installaties die voldoen aan de huidige technische vereisten zijn vijf of zes keer zo groot als de oude', legt Van Hoorick uit. Daardoor zijn de technische ruimtes van sommige aula's te klein en moet er bij vernieuwing met allerlei constructies gewerkt worden.

Als je in een aula last van storende rookgeur of slechte luchtkwaliteit, dan raadt Van Hoorick aan om de Centrale Dispatching te bellen op het nummer 016 32 28 56.

Powered by Labrador CMS