interview> Interview met Thomas Van Oppens, de nieuwe schepen studentenzaken in Leuven

'De beeldvorming over studenten moet dringend veranderen'

Het sinds dit jaar nieuw Leuvense stadsbestuur introduceerde eveneens een kakelverse schepen studentenzaken, genaamd Thomas Van Oppens. Veto bracht hem een bezoekje en peilde naar zijn plannen.

Gepubliceerd

Thomas Van Oppens is 29 jaar jong, heeft diploma’s beleidseconomie en economische wetenschappen op zak, is lid van Groen en naast schepen studentenzaken ook verantwoordelijk voor dierenwelzijn, stadsreiniging, personeel, ICT en aankoopbeleid. Zes jaar zetelt hij al in de gemeenteraad, eerst gecombineerd met studeren, daarna met werk: in de bankensector, in het middelbaar onderwijs, en zelfs aan de faculteit Economie aan de KU Leuven zelf. ‘Ik vind het heel fijn dat ik op één ding kan focussen nu. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, maar voorlopig is het de hemel.’

Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen van uw functie als schepen studentenzaken de komende jaren?

‘Ik zie één prioritaire uitdaging, en dat is de beeldvorming over de student terug recht trekken. De afgelopen jaren is er door pers en media een nieuwe trend ontstaan waarbij het beeld van de student die overlast veroorzaakt, wordt uitvergroot. Het hertekenen van dat beeld is een rol die denk ik voor mij is weggelegd.’

'De constante aanwezigheid van studenten in het nachtleven maakt de stad een pak veiliger'

‘We hebben natuurlijk 50.000 studenten zitten op 100.000 inwoners, geen overlast zou een beetje gek zijn. Maar ik wil tonen dat het ook voordelig is om al die studenten in Leuven te hebben. Wat de politie me telkens weer vertelt, is dat de constante aanwezigheid van studenten in het nachtleven de stad een pak veiliger maakt. Het uitgaansleven in Leuven draait niet enkel rond vrijdag en zaterdag, maar zeven op zeven. Dat is een luxe die je op weinig andere plaatsen hebt.’

'Er zit een democratisch deficit binnen de studentenvertegenwoordiging'

U bent schepen studentenzaken, maar bent natuurlijk niet verkozen door studenten zelf. Op welke manier zal u proberen dicht bij de studenten te staan en problematieken ook vanuit hun perspectief te benaderen?

‘Ten eerste ga ik proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij het studentengebeuren. Ik draai soms een nacht mee met de politie bijvoorbeeld, en wil ook nog eens gewoon mee uitgaan. Ik heb natuurlijk ook goede contacten met LOKO, en werk waar mogelijk met hen samen.

'Als studenten het gevoel hebben dat ze beleidsmatig iets kunnen betekenen, zal de overlast dalen'

Ik denk echter wel dat er een democratisch deficit zit in de studentenvertegenwoordiging. Enkel een aantal heel geëngageerde studenten hebben invloed, maar er zijn er heel wat die op geen enkele manier geprikkeld worden om te participeren, terwijl ze wel vertegenwoordigd worden.’

‘Ik wil investeren in meer participatieve werkvormen om zo ook de studenten buiten de studentenverenigingen te bereiken. Ik geloof echt dat als studenten het gevoel hebben dat ze beleidsmatig iets kunnen betekenen overlast zal dalen.’

LOKO publiceerde naar aanloop van de verkiezingen vorig jaar ook een memorandum met aandachtspunten voor de stad, houdt u hier rekening mee?

Van Oppens veert recht uit zijn stoel, trekt de grotendeels lege (het is duidelijk dat hij nog niet lang op dit kantoor zit) kast open, en haalt het memorandum tevoorschijn, en begint dat enthousiast te overlopen.

‘We kunnen natuurlijk niet alle eisen inwilligen, maar we doen ons best. Een aantal zaken zijn al gerealiseerd, zoals een schepen enkel bevoegd voor mobiliteit die een duidelijk aanspreekpunt kan vormen.’

Uw voorganger Bieke Verlinden heeft meermaals gesproken over de toenemende problematiek rond drinkgedrag bij studenten. Welke oplossingen ziet u? Zet u haar beleid verder of ziet u duidelijke breekpunten?

'Ik deel Bieke’s bezorgdheid. We leven in een cultuur waar alcohol gezien wordt als een normale zaak, maar alcohol is en blijft een drug, een harddrug zelfs. Het project Lazarus blijft een bevoegdheid van Bieke, en strekt zich over heel de bevolking. Drankmisbruik is niet alleen een probleem bij studenten he.'

'Ik zie fakbars als mijn bondgenoot in de aanpak van alcoholmisbruik bij studenten'

‘Er moet volgens mij vooral ingezet worden op bewustwording, alcoholvrij bier serveren is niet voldoende. Fakbars spelen bij deze problemen een enorm belangrijke rol, en ik zie hen dan ook als mijn bondgenoot, niet als vijand. Ze halen mensen uit hun kot, zorgen voor sociale controle, en moeten die verantwoordelijkheid ook opnemen.’

Probeert u vanuit uw eigen groene overtuigingen ook mee uw schouders te zetten onder duurzaamheidsprojecten voor en door studenten?

‘Absoluut. Als ik geen schepen was geworden, zou ik geprobeerd hebben medewerker te worden bij de Green Office van de KU Leuven zelfs! Zij zijn een enorm belangrijke partner in het Leuven 2030 project, maar die dingen zijn natuurlijk in de eerste plaats de bevoegdheid van de schepen klimaat.’

'Ecologisch gezien kunnen we nog wat leren van studenten'

‘Mijn job is vooral om studenten te engageren om ecologischer te leven. Eigenlijk zijn ze al goed bezig hoor. Het grootste deel van de uitstoot in Leuven is afkomstig van woonst, en studenten leven net heel efficiënt samen. Eigenlijk kunnen we nog wat van jullie leren. Hun mogelijkheden om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen zijn beperkt, we moeten in de eerste plaats kotbazen stimuleren om ecologischer te zijn.’

En tot slot. U staat bekend om uw playlists op Spotify. Waar luistert u nu naar, en waar zouden de studenten volgens u ook naar moeten luisteren?

Lacht. ‘Oei, die hebben jullie ook al gevonden. Ik luister de laatste tijd veel naar podcasts eigenlijk. Nu luister ik naar Revolutions, die over de belangrijke revoluties gaat. Momenteel zit ik aan de zoveelste Franse, spannend. Verder luister ik momenteel naar Jake’O, Mac Miller en … goh, ik luister nog steeds naar Kanye West, ik kan er niets aan doen, ik blijf het goed vinden.'

Powered by Labrador CMS