artikel> 24 urenloop kampt met mentaliteitsprobleem

Letteren breekt met 24 urenloop

Alle Letterenkringen hebben gezamenlijk besloten dit jaar niet deel te nemen aan de 24 urenloop. Ze klagen een mentaliteitsprobleem aan en willen een sterk signaal uitzenden.

Gepubliceerd

Geen Letterenkringen op de deelnemerslijst van de 24 urenloop dit jaar. De kringen, die vorig jaar nog met NFK meededen als Letteren United, willen een aanslepend probleem op tafel leggen. “De reden dat we dit jaar niet deelnemen aan de 24 urenloop is dat er op de werkvergadering sport een heel negatieve houding heerst tegenover de sportverantwoordelijken van Letteren,” verklaart Jasper Croonen, voorzitter van KOCO Letteren, de overkoepelende kring voor de Letterenkringen. “De ideeën die wij hebben, worden keer op keer onder de mat geschoven, puur omdat ze van ons komen.”

“Er is ons al een aantal jaren van alles beloofd, maar ik denk dat er daar heel weinig van in huis komt,” stelt Céline Debourse, preses van Eoos. Zo stelde Letteren voor om buiten de loopcompetitie zelf nog andere competities te organiseren.

“De voorstellen van LOKO zijn meestal te laat, of het zijn er geen”, vult Siegfried Evens, preses van Historia aan. “Letteren is altijd behandeld als kneusje, en vorig jaar was een absoluut dieptepunt.”

GEZAMELIJKE BESLISSING

De violen lijken gelijkgestemd bij Letteren: elke kring heeft het al snel over een jarenlange frustratie. Amber Florizoone, preses van Mecenas, benadrukt de consensus binnen Letteren: “We hebben dat besproken met alle Letterenkringen en we hebben die beslissing als één blok genomen.”

Bent Hubrecht, coördinator Sport bij LOKO, neemt het signaal serieus. “We gaan er dit jaar alles aan doen om hen zoveel mogelijk te betrekken en te overtuigen om volgend jaar terug mee te doen."

SHIFTENKWESTIE

Blijft nog de kwestie van de shiftenverdeling. Elke kring neemt traditioneel een hoop shiften op zich om de 24 urenloop op te bouwen, draaiende te houden en terug af te breken. Letteren vult normaal gezien het maximumaantal shiften in, 80. Dit jaar is besloten dat die shiften wegvallen voor Letteren.

Die beslissing was niet vanzelfsprekend: 80 shiften zijn goed voor 160 werkuren. Apolloon en VTK stemden tegen die beslissing. “Wij gaan niet helemaal akkoord, in die zin dat het ook een evenement is dat bij veel studenten leeft en door alle kringen moet gedragen worden,” aldus Lucas Vanlaer, preses van VTK.

LOKO zal de overblijvende shiften nu verdelen over de andere kringen. “Zo min mogelijk werk, en shiften zo gemakkelijk mogelijk schrappen,” luidt het bij Hubrecht. Of dat zal lukken? “Ik wou dat ik in de toekomst kon kijken. Het is aan de kringen om hun achterban aan te spreken en die in te vullen.”

Powered by Labrador CMS