artikel> Kaarten op tafel voor samenwerking kotlabel tussen stad en unief

Leuvense studenten willen uniform kotlabel

Onze studentenvertegenwoordigers pleiten vandaag voor een kotlabel dat zowel rekening houdt met de noden van de studenten als met de door wetgeving opgelegde vereisten.

Gepubliceerd

Maandag 15 mei zitten de studentenhuisvesting, de Stad Leuven en de Leuvense studentenkoepel LOKO, zij vertegenwoordigen de Leuvense studenten, samen rond een uniform kotlabel. Dit wil zeggen dat er nagedacht wordt over één concreet label met bepaalde criteria dat kan toegekend worden aan koten, zodat een student meteen weet dat dit een goed kot is.

Tot nu toe konden de studenten enkel kijken op Kotwijs voor een kwaliteitsgarantie, dat gaat uit van de Studentenhuisvestingsdienst van de KU Leuven. Om erin te worden opgenomen moeten kot, gebouw en huisbaas aan enkele voorwaarden voldoen die te maken hebben met onder andere brandveiligheid, contractkwaliteit, vergunningen en studentvriendelijkheid. Er is zowel een controle bij het inschrijven in Kotwijs als periodieke opvolgingscontroles nadien, tegen eind 2017 wil de dienst alle koten gecontroleerd hebben.

In november 2016 begon de nieuwe dienst Woontoezicht van de stad Leuven aan de omvangrijke taak alle koten te controleren. Die controle zal tien jaar duren. Het resultaat van deze controles wilde de stad graag bekendmaken met behulp van een kotlabel. Een soort bordje dat de eigenaar kenbaar maakt aan de deur of het raam van het gebouw. Het systeem werkt met groene en rode duimpjes om duidelijk te maken welke aspecten wel of niet in orde zijn.

Vandaag zitten de drie partijen: stad, unief en studenten echter samen om te kijken of de twee kwaliteitsgaranties niet verenigd kunnen worden. De studenten zullen een sterk punt innemen maandag: ‘Laat ons duidelijk zijn: LOKO wil maar één kotlabel, want twee is veel te verwarrend voor de Leuvense student’, vindt Bram Van Baelen, voorzitter van studentenkoepel LOKO.

Tot nog toe was er wat discussie tussen de huisvestingsdienst en de stad over het kotlabel. ‘Het is de bedoeling dat we maandag tot een compromis komen, een label dat voor beide partijen aanvaardbaar is’, vertelt Katrien Devillé van de Studentenhuisvestingsdienst.

De stad bekijkt andere dingen dan de huisvestingsdienst. Voor hen is de brandveiligheid en de woonkwaliteit belangrijk. ‘Dat is voor ons natuurlijk ook zo, maar daarnaast bekijken ze bemiddeling, parkeergelegenheid en of de vergunningen in orde zijn’, stelt Devillé. ‘Contracten en studentvriendelijkheid zijn dingen die voor de studenten belangrijk zijn en daar houden wij ons mee bezig. Als de stad met een label naar buiten zou komen waar ze enkel hun items in opnemen, dan heeft de student nog altijd geen idee van de betrouwbaarheid van de huurder en het contract. Dus dat willen wij wel in dat label erkend zien.’

Dat zou ook de snelheid van de controles kunnen verhogen. ‘Als de stad nu bepaalde dingen afcheckt die de KU Leuven vroeger ook deed, dan moeten ze niet twee keer langsgaan bij een koteigenaar’, vertelt Van Baelen. ‘Op die manier krijgen ze sneller alles rond. De coördinatie van die huisbezoeken loopt al maar moet nog wat geoptimaliseerd worden.’

‘Voor ons is het vooral belangrijk dat studenten in één oogopslag weten dat ze in een goed kot terecht komen. Op vraag van de studenten gaan we op zoek naar één label waarin enerzijds brandveiligheid en woonkwaliteit in orde zijn en anderzijds ook het contract en betrouwbaarheid van de verhuurder’, besluit Devillé.

Powered by Labrador CMS