nieuws> Interne werking prioriteit

LOKO verkiest nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Bram Schaefer en Caro Hermans staan volgend academiejaar aan het hoofd van Leuvense studentenkoepel LOKO. Hun kernteam bestaat voorlopig uit drie man. Er blijven nog drie lege plaatsen over.

Gepubliceerd

Wat doet LOKO?

Lees het hier:

Bram Schaefer, masterstudent Theoretische en Computationele Fysica, was dit jaar al mandataris Studentenvoorzieningen bij LOKO. Vrijdagavond – na een verkiezing die tot vijf uur 's ochtends duurde – is hij in duo met ondervoorzitter Caro Hermans, bachelorstudente Wiskunde, vlot verkozen. Het duo behaalde 67 stemmen voor en 2 tegenstemmen.

Naast Schaefer en Hermans zijn ook de andere kandidaten voor het Dagelijks Bureau verkozen. Die groep organiseert de dagelijkse werking van LOKO. Wouter Weerts, die afgelopen jaar de coördinator Evenementen was, werd verkozen tot algemeen beheerder. Raf Sablon werd herverkozen tot coördinator Sport. Elisa Boucher werd ten slotte verkozen tot coördinator Communicatie.

Plaats voor meer

De oorspronkelijke samenstelling van de ploeg zag er anders uit: Weerts had aanvankelijk de ambitie om voorzitter te worden. Enkele weken voor de verkiezing gooide de ploeg die samenstelling om, en was het Schaefer die als voorzitter opkwam.

Na het uitvallen van de ondervoorzitter halfweg het jaar, moest de organisatie schuiven met de bevoegdheden

De ploeg staat er nu met vijf man, en mist dus nog enkele posities binnen het Dagelijks Bureau. Zo is er nog plaats voor een coördinator Cultuur, een coördinator Evenementen en een coördinator Internationaal.

Naast zijn huidige mandaat bij de studentenkoepel, en een thesisdeadline die moet worden gehaald, zal de pasverkozen voorzitter zich de komende weken blijven bezighouden met werving.

Functies die toch niet gevuld geraken, zullen vallen op de rest van de ploeg. Het voorbije academiejaar bedroeg LOKO's dagelijkse bureau ook amper vijf man. Na het uitvallen van de ondervoorzitter halfweg het jaar, moest de organisatie schuiven met de bevoegdheden.

Interne werking

In hun visietekst halen Schaefer en Hermans opvallend veel punten over interne werking aan. Ze pleiten voor transparantie naar buiten en willen met een kritisch oog kijken naar hoe het intern beter kan.

Dat kan een verwijzing zijn naar de interne spanningen van het voorbije jaar. 'We komen uit twee coronajaren die de interne communicatie moeilijker maakten', zegt Schaefer. 'Nu moeten we extra inzetten op een goede groepssfeer en efficiëntie.'

'We hebben er vertrouwen in dat we nog veel of alle mandaten gevuld zullen krijgen'

Bram Schaefer, verkozen voorzitter LOKO

Binnenkort zal LOKO de rest van hun mandaten binnen het Algemeen Bureau (de 'kleinere' mandaten, red.) verkiezen. Het eerste verkiezingsmoment zal op 20 mei vallen, met een eventueel vervolg op 27 mei. 'Daarnaast is na de examens of tijdens de zomervakantie ook nog een optie', aldus Schaefer.

Hij is optimistisch over de verdere werving: 'Momenteel hebben we zicht op potentiële kandidaten om de lege plaatsen in ons Dagelijks Bureau op te vullen. We hebben er vertrouwen in dat we nog veel of alle mandaten gevuld zullen krijgen.'

Schaefer kijkt tevreden terug op zijn verkiezing. 'We hadden maar twee tegenstemmen, en achteraf bleken er uit de discussie geen negatieve zaken te komen.' Met de 50ste editie van de 24-urenloop in aantocht, wordt het hoe dan ook een boeiend jaar.

Powered by Labrador CMS