artikel> Studentenkringen willen meer inspraak

LOKO werkt aan nieuwe studentencodex

De Leuvense studentenkringen willen een nieuwe cantuscodex opstellen met meer inspraak voor de studenten zelf. Het KVHV, de verdeler van de boekjes, is geen voorstander van een tweede liederenboek.

Gepubliceerd

De Algemene Vergadering van LOKO besliste onlangs om te werken rond een nieuwe, diversere en meer uitgebreide studentencodex. De huidige ('groene') codex werd in 1955 voor het eerst uitgegeven door het KVHV Leuven (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, red.) en sinds 2003 door vzw Studentencentrum, waarvan de leden vaak ex-studenten en oud-KVHV'ers zijn. Het is het KVHV zelf dat de boekjes vervolgens verdeelt.

Die 'monopoliepositie' wordt steeds meer in vraag gesteld. Verschillende studentenkringen vinden dat het tijd wordt om te werken aan een nieuw liederenboek, waarin ook gezangen zouden worden opgenomen die niet binnen de 'politieke en religieuze traditie' van de huidige codex passen. Het KVHV betreurt de moeizame communicatie met LOKO.

'Inspraak is zeker mogelijk, maar dan moet je natuurlijk eerst contact opnemen met de uitgever.'

Brecht Crabbe, praeses KVHV Leuven

'Vorig jaar heb ik de contactgegevens van de uitgever persoonlijk aan LOKO bezorgd', vertelt Brecht Crabbe, praeses van het KVHV. 'Er werd toen geen enkele opmerking ingediend. Dansnap ik niet dat er nu geklaagd wordt alsof er geen inspraak is. Bovendien ishet zeer de vraag of studenten gebaat zijn bij het bestaan van tweeverschillende codices. Nu is de teneur nog om geen 'foute' liederen te schrappen, maar hetzou kunnen dat LOKO daar over vijf jaar anders over denkt.'

Geen censuur

Binnen verschillende studentenkringen werden er de voorbije jaren inderdaad vragen gesteld bij bepaalde verzen. Sommige daarvan zijn ronduit racistisch of discriminerend. Op pagina 500 bijvoorbeeld staat de zin 'And I jumped upon a nigger for I thought he was a hoss' te lezen. Die liederen zouden in de nieuwe codex echter nog steeds worden opgenomen, al zouden zij wel van context worden voorzien.

'Er zullen geen liedjes worden geschrapt'

LOKO

'Niemand is van plan om liedjes te schrappen', verduidelijkt men bij LOKO. 'Wij willen de studentenkringen enkel de mogelijkheid bieden om andere populaire volksliederen toe te voegen. Het is trouwens absoluut niet de bedoeling dat er twee totaal verschillende codices naast elkaar bestaan. Eén codex, die volledig compatibel is met de bestaande, is het uitgangspunt. In andere steden, zoals Antwerpen en Gent, is dat ook gelukt.'

Kringen willen stukje van de taart

Daarnaast bestaat er nog een meer financieel probleem. De huidige codex wordt verkocht aan €7 per stuk. De kringen kunnen die dan voor €9 à €10 doorverkopen aan hun eigen studenten. Zij houden op die manier dus een mooie winstmarge over.

'Die €7 is een absolute bodemprijs die de kringen nooit zullen kunnen evenaren. Als zij hun winstmarge willen behouden, zal de codex hoe dan ook duurder moeten worden en zo schieten ze zichzelf in de voet', aldus Brecht Crabbe. 'De andere studentensteden zijn daarvan het ultieme bewijs.'

Ook die stelling wordt door LOKO tegengesproken. 'Wij hebben geen plannen om de codex duurder te maken. We zouden wel graag willen dat een groter deel van de winst doorvloeit naar de studenten zelf, die de grootste afnemers zijn. Momenteel is er over de geldstromen weinig transparantie naar de studenten of kringen toe.'

LOKO stelt binnenkort een werkgroep aan die zich samen met een 'cantusexpertengroep' over de kwestie zal buigen.

Powered by Labrador CMS