analyse> Volgende maand opent een nieuwe fietsenstalling

Mo boekt vooruitgang op mobiliteit

Het Leuvense stadsbestuur scoort niet langer het zwakst op mobiliteit. Dat komt niet enkel door een aanstelling van schepen van Mobiliteit na twintig jaar, maar ook door de verdiensten van Tobback.

Gepubliceerd

Leuven na 3 jaar Mo

De ploeg van Mohamed Ridouani (Vooruit) zit halverwege haar termijn. Lees al onze artikels hier.

Na twintig jaar zonder schepen van Mobiliteit stelde Mohammed Ridouani (Vooruit) in 2019 David Dessers (Groen) aan om die functie in te vullen. Zowel oppositiepartij N-VA als de Leuvense Fietsersbond hebben daar expliciet om gevraagd. 'Dat was een gat in Louis Tobbacks (voormalig burgemeester van Leuven, red.) beleid', stelt Gert Theunissen, vrijwilliger bij de Leuvense Fietsersbond sinds 2008.

Volgens Zeger Debyser (N-VA) werd hun wens niet helemaal vervuld; hij vindt het een gemiste kans. 'Alles wat met verkeerspolitie te maken heeft, is nog niet inbegrepen bij mobiliteit. De bevoegdheid blijft versnipperd. Bovendien is de huidige schepen van Openbare werken lid van een andere partij dan die van Mobiliteit, waardoor ze vaak een tegengestelde mening hebben', meent Debyser.

'Daar was volgens de Vlaamse overheid geen budget voor, omdat ze bezig waren aan werken op de Antwerpse ring'

Jens Dehaene, oud-mandataris Mobiliteit (2020-2021)

Theunissen merkt wel een stijlbreuk op: 'Tobback had een negatieve houding tegenover fietsers. De huidige burgemeester profileert zich niet door een fietsbeleid, maar laat dat over aan de schepen van Mobiliteit.' Theunissen heeft daar begrip voor, aangezien de burgemeester andere prioriteiten had tijdens de pandemie.

Uitstelgedrag

Jens Dehaene, mandataris Mobiliteit van Leuvense Studentenkoepel (LOKO, studentenvertegenwoordigingsorganisatie voor elke student in Leuven, red.) tussen 2020 en 2021, vertelt hoe er enkele kleine dingen verwezenlijkt zijn tijdens Ridouani's eerste jaar.

Zo werd de Tiensestraat tot aan het Rector De Somerplein gedeeltelijk een eenrichtingsstraat en werd een werkgroep opgericht voor de fietsmobiliteit en -veiligheid van de Leuvense bewoner en student.

Dehaene geeft ook toe dat er veel projecten zijn uitgesteld: 'Dat kwam niet enkel door corona. De Naamsepoort is een van de drukste kruispunten van Vlaanderen en zeer onveilig voor fietsers. Daar was volgens de Vlaamse overheid geen budget voor, omdat ze bezig waren aan werken op de Antwerpse ring.'

'De burgemeester en schepen van mobiliteit erkennen de nieuwe uitdagingen'

Gert Theunissen, vrijwilliger Leuvense Fietsersbond

Dat de schepen van Mobiliteit veel werk had tijdens de coronaperiode gelooft Debyser niet. 'Het is een veel gebruikt excuus, maar ik denk dat het eerder ligt aan personeelsuitval en onenigheid in het college. Daardoor gaat de uitvoering van de plannen trager dan beloofd.'

Volgens Theunissen heeft Leuven een historische achterstand op fietsenstallingen. Volgende maand zou een nieuwe stalling onder het Martelarenplein openen, die 3800 plaatsen aanbiedt. Debyser en Theunissen vinden echter dat de pluimen niet op de hoed van de huidige burgemeester gestoken mogen worden. Het was namelijk een beslissing die reeds onder Tobback was gemaakt en bovendien liep Ridouani achter op de plannen. Hetzelfde geldt voor de fietsspiraal aan het station.

Debyser benadrukt dat de positieve evolutie van het fietsbeleid een is die voorkomt in veel Vlaamse steden en daarom niet zozeer te danken aan het huidige beleid of de schepen van Mobiliteit. De Leuvense Fietsersbond is positiever. 'Er zijn voortdurend nieuwe uitdagingen, maar de burgemeester en schepen van mobiliteit erkennen die.'

Gepeste autobestuurder

Over de zone 30 in Leuvense deelgemeenten kwam er veel kritiek van N-VA. Volgens Debyser kenmerkt het huidige stadsbestuur zich door een 'anti-autobeleid met symboolmaatregelen'. 'Een mobiliteitsbeleid moet vooral evenwichtig, realistisch en inclusief zijn. Diegenen die een auto nodig hebben, pest het huidig bestuur weg met boetes.'

'Inwoners die stappen en trappen moeten beloond worden in plaats van autobestuurders te straffen'

Zeger Debyser, gemeenteraadslid N-VA

ANPR (Automatic Number Plate Recognition, red.) camera's gaan op bepaalde plekken in Leuven na of voertuigen geen verkeersovertredingen begaan. Die moeten volgens N-VA-partijlid Debyser beter aangeduid worden. Hij vreest dat de miljoenen euro's aan boetes ervoor zullen zorgen dat de mensen op lange termijn zullen wegblijven van Leuven: 'Ik geloof in belonen in plaats van bestraffen. Stappers en trappers moeten beloond worden in plaats van autobestuurders te pesten. Niet iedereen kan immers zonder auto.'

Ook het tekort aan bewonersparkeerplaatsen is een pijnpunt. Dat zorgt ervoor dat mensen dure parkeerboxen moeten huren en dat vindt Debyser een asociale maatregel. 'Het stadsbestuur wil meer groen in de straten door wagens onder de grond te steken, maar ze vergeten dat zoiets veel geld kost en een ramp is voor de waterhuishouding', stelt Debyser.

Zeger Debyser, N-VA 4, Jens Dehaene, ex-mandataris Mobiliteit LOKO 7,5, Gert Theunissen, vrijwilliger Leuvense Fietsersbond 7, gemiddelde score 6/10

Powered by Labrador CMS