artikel> Nieuw huurcontract laat eigen drank niet meer toe

Niet meer cantussen op eigen drank in de Recup

Vanaf dit jaar laat fakbar Recup geen eigen drank meer toe op cantussen. Een verandering in het huurcontract verplicht de beheerders tot die maatregel.

Gepubliceerd

Tot vorig academiejaar huisde in het gebouw van de huidige Recup, de fakbar van de Psychologische Kring. Die kring baat ook de Recup uit, samen met Industria, de kring van de industrieel ingenieurs.

Sinds het begin van dit semester laat de fakbar van Psychologische Kring en Industria geen eigen drank meer toe op cantussen. Die maatregel treftheel wat kringen die het zaaltje van de Recup vaak aandoen als cantusplaats. Vooral kleinerekringen laten zich door de nieuwe regeling afschrikken.

Contractwijziging

De nieuwigheid kwam er door een contractwijziging.Toen de Recup nog de Pavlov heette, moest de fakbar contractueel een aantalbieren van zijn verhuurder afnemen. Drank die niet in het contract stond, zoalsverschillende sterke dranken, hoefde niet aangekocht worden bij de verhuurder inkwestie, die een drankenhandel uitbaat.

Shana Vrancken, voorzitter van de Recup, legt de situatieuit: “Tot vorig jaar kochten wij onze spirits aan via een anderedrankenhandelaar dan onze verhuurder. Dat wist onze verhuurder natuurlijk. Bijde verandering van Pavlov naar Recup hoorde een nieuw contract, waarin nuduidelijk staat dat wij alle soorten drank van hem moeten afnemen.”

Vranken benadrukt dat het voor de beheerders erg belangrijkis om op goede voet te blijven met de huisbaas. “Als wij ons contract nietnaleven, hangen daar heel zware sancties aan vast. Die kunnen wij ons niet veroorloven. We zijn een nieuw café en willen graag de goede verstandhoudingmet onze huisbaas behouden.”

“We willen graag de goede verstandhouding met onze huisbaas behouden”

Shana Vrancken, voorzitter Recup

Negatieve reacties

De regel treft vooral veel kleinere kringen, waarvan een groot deel van het cantuspubliek op eigen drank cantust. Op 10 februari hielden de kringen Babylon en Musicologica een cantus in de Recup. “Wij werden pas drie dagen voor onze cantus op de hoogte gesteld van die nieuwe regel,” zegt Babylonpreses Heleen Devlieger. “Toch konden we er op dat moment niet meer onderuit, omdat het contract nog niet getekend was. Het presidium vond het wel erg jammer dat we geen uitzondering op de nieuwe maatregel hebben gekregen.”

“Het is raar om mensen te verplichten een fles jenever van 15 euro te kopen”

Heleen Devlieger, preses Babylon

Echte negatieve reacties zijn er volgens Devlieger niet geweest. Toch merkte ze een verschil tegenover vroegere cantussen. “De mensen die naar de cantus kwamen, kozen meer voor bier dan voor eigen drank. Wat wel opmerkelijk is, want wij zijn vooral een kring die op eigen drank cantust.”

Door die focus op eigen drank denkt Babylon er aan om voor volgende cantussen een andere locatie te zoeken. “Juist omdat we een kring zijn waar veel mensen op eigen drank cantussen, is het wel een beetje raar om je mensen te verplichten een fles jenever van 15 euro in de Recup te kopen."

Powered by Labrador CMS