nieuws> Overwinningseuforie van korte duur

Nieuwe praeses VRG wordt misschien toch een man

Hommeles bij rechtenkring VRG: het kiescomité heeft het winnende praesidium uitgesloten van de verkiezingen. Vrijdag, een maand na de kiesweek, komt het verdict van een extra beroepsprocedure.

Gepubliceerd

De rechtenstudenten konden dit jaar kiezen tussen twee serieuze kiesploegen. Dat is erg uitzonderlijk in Leuven. Voor VRG was het sinds 2013 geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Kiesploeg Lexscape versloeg ploeg Outlawyers met 55,1% van de stemmen.

De euforie tijdens het overwinnigsfeestje in fakbar HdR bleek van korte duur. De volgende dag tekende de andere kiesploeg, Outlawyers, beroep aan bij de beroepscommissie van VRG. Ze stuurden ook een klachtenbrief naar het kiescomité van VRG.

De reden: een schijnkandidatuur van de kandidaat-penningmeester van Lexscape. Een uitsluiting van Lexscape zou betekenen dat niet Sahar Sakkaf maar Mats Vissenaekens de toekomstige praeses van VRG wordt.

Schijnkanditatuur

'Schijnkandidatuur' is geen lichte aanklacht. Volgens het VRG-kiesreglement moet een kiesploeg vijf leden bevatten: een kandidaat-voorzitter, een kandidaat-secretaris, twee kandidaat-penningmeesters en een kandidaat-cursusdienstverantwoordelijke.

Lexscape krijgt een sanctie voor de vastgestelde overtredingen

Als een kiesploeg niet over die vijf leden beschikt, kan die niet deelnemen aan de verkiezingen. Er is sprake van een 'schijnkandidatuur' als een positie wordt opgevuld door een persoon die niet echt wil meedoen, maar toch wordt ingezet om een geldige kandidatuur te kunnen indienen.

De beroepscommissie wees het beroep van Outlawyers af: de schijnkandidatuur kon niet met zekerheid worden vastgesteld op basis van de informatie die voorhanden was. Ook de andere overtredingen waren niet ernstig genoeg om een sanctie voor te geven.

Uitsluitingsprocedure

Maar daarmee was de kous niet af: tijdens een toelichting van de beroepscommissie kwamen nieuwe elementen aan het licht. De beroepscommissie startte een extra onderzoek. Zij deelden de resultaten van dit onderzoek mee aan het kiescomité – een ander orgaan dan de beroepscommissie. Deze besloot op 9 mei Lexscape uit te sluiten op grond van de schijnkandidatuur voor de positie van kandidaat-financiën.

Hoewel die opkomende kandidaat tijdig op de kandidatuur vermeld was, nadat iemand anders die eerder werd vermeld zich terugtrok, bleek het kiescomité daar niet van op de hoogte te zijn geweest. Lexscape reageert dat de toekomstplannen van de kandidaat initieel niet twijfelachtig waren, maar dat ze tijdens de voorbereiding van de kiesweek moeilijkheden ondervond bij het uitvoeren van haar taken.

Het kiescomité stemde met een drievierdemeederheid tot een uitsluiting van de kiesploeg Lexscape

Een week na de stemming laat de kandidaat-financiën weten dat ze zich terugtrekt. Volgens het comité heeft de schijnkandidatuur de verkiezing beïnvloed, aangezien studenten hun stem baseren op de volledige opkomende kiesploeg.

Op basis van die bevindingen stemde het comité op 10 mei met een drievierdemeederheid tot een uitsluiting van de kiesploeg Lexscape. Ze vreesden voor een uitholling van het VRG-reglement als de schending ongesanctioneerd zou blijven. De beslissing werd schriftelijk gemotiveerd en vervolgens bekrachtigd door de beroepscommissie.

De uitsluiting steunt op artikel 38 van het VRG-kiesreglement, waarin staat dat een uitsluiting enkel kan 'ingeval een overtreding de uitslag van de stemming onrechtmatig beïnvloedt of manipuleert, wat onder andere het geval is bij elke manifeste schending van dit kiesreglement'.

In beroep bij LOKO

De kiesploeg Lexscape ging niet akkoord met die beslissing tot uitsluiting en tekende beroep aan bij LOKO. Lexscape meent dat er sprake was van partijdigheid binnen het kiescomité. Bovendien zou het VRG-kiesreglement niet in lijn zijn met LOKO's reglement: er zou te veel beoordelingsvrijheid zijn voor de definitie van 'beïnvloeding van de stemming' om een uitsluiting te verantwoorden.

De procedure wordt behandeld binnen LOKO

Enkel de kiesploeg Lexscape, het VRG-kiescomité en de VRG-beroepscommissie zijn partijen in die procedure. Hoewel de klachtenbrief van de kiesploeg Outlawyers de aanleiding was voor het onderzoek, had die geen zeggenschap in de beslissing van het VRG-kiescomité.

De procedure bij LOKO is nu volop aan de gang. Het neutraal comité zal op basis van bewijsstukken en een hoorzitting van beide partijen een beslissing maken.

Deze vrijdag vindt er een stemming plaats in de Algemene Vergadering van LOKO, waar vertegenwoordigers van alle kringen zitten. Het is dan aan hen om de uiteindelijke beslissing van het neutraal comité al dan niet te bekrachtigen.

Powered by Labrador CMS