artikel> Hervorming van vorig jaar werpt vruchten af

Nieuwe wind door Leuvense studentenkoepel positief onthaald

De Leuvense studentenkoepel LOKO begon dit jaar met een volledig vernieuwde werking. Hoog tijd voor een evaluatie dus.

Gepubliceerd

WTF LOKO?

LOKO, of de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie, vertegenwoordigt de Leuvense student op allerlei vlakken. Denk: overleg met de stad, met studentenvoorzieningen, duurzaamheid en diversiteit aan de universiteit, … Vrijwilligers en betaalde medewerkers van LOKO denken na over allerhande dossiers, die dan voorgesteld worden op de Algemene Vergadering. In de AV zetelen vertegenwoordigers van alle Leuvense kringen, en zij kunnen dan stemmen over deze dossiers.


Meer over de Leuvense studentenvertegenwoordiging lees je hier.


LOKO, de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie vertegenwoordigt de Leuvense studenten en ondersteunt de Leuvense kringen. Na een lastig jaar zonder voorzitter of ondervoorzitter besloot de koepel eind vorig jaar om zich te hervormen. Een nieuwe structuur en een nieuw subsidiesysteem zagen het licht. Na één jaar proefdraaien is het tijd voor een evaluatie. Volgens Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO, is de belangrijkste realisatie van dit jaar dat ‘de globale uitstraling van LOKO naar studenten en naar partners’ dit jaar enorm verbeterd is.

Iedereen laten organiseren blijkt succes

Sinds dit academiejaar is de nieuwe subsidiewerking van kracht, die eind vorig jaar werd hervormd. Daardoor kan iedereen nu subsidies aanvragen bij LOKO voor projecten, de zogenaamde projectsubsidies. Het vorige systeem gaf enkel vrije verenigingen en kringen toegang tot financiële steun vanuit LOKO. Bovendien is het reglement versimpeld.

Het nieuwe systeem kent drie soorten subsidies. Allereerst zijn er werkingssubsidies, ofwel een vast bedrag dat kringen en vrije verenigingen aan het begin van het jaar kunnen aanvragen om hun algemene werking te financieren. De vzw-subsidies helpt verenigingen om de overstap naar een vzw te financieren. De derde soort subsidies, de projectsubsidies, laten zowel kringen, vrije verenigingen als individuele studenten toe om voor ieder project een aparte subsidie aan te vragen.

Bij een eerste evaluatie van die nieuwe projectsubsidies halverwege dit academiejaar werd het systeem nog niet zoveel gebruikt, er werd slechts 2.500 euro (27 subsidies) van de vrijgemaakte 25.000 uitgereikt. Nu ligt dat al helemaal anders: In totaal is er nu 19.355 euro besteed, en zijn er nog een paar openstaande subsidies die nog goedgekeurd moeten worden. ‘Dat is al vrij goed’, vindt Cilia Gouwy, ondervoorzitter van LOKO, ‘we hopen volgend jaar de hele pot op te kunnen gebruiken.’

Zo vroeg ‘De Tuut van Tegenwoordig’ dit jaar zo’n projectsubsidie aan voor hun festival ‘De Dag van De Tuut’. Bert Lecomte, organisator van het festival, is tevreden over de manier van werken. ‘De communicatie verliep heel duidelijk, het systeem werkt gemakkelijk en we hebben het budget gekregen dat we wilden’, vertelt Lecomte. ‘Enkel jammer dat het enkele weken duurt voor je antwoord krijgt.’ Ook de kringen laten zich er positief over uit. ‘Het enige probleem is dat de subsidies nu misschien nog niet genoeg bekend zijn’, vindt Lukas De Backer, preses van VTK.

Werkingssubsidies minder positief onthaald

Kringen en vrije verenigingen kunnen vanaf dit jaar werkingssubsidies aanvragen. Kringen krijgen zo een subsidie van minimum 200 euro om hun werking te helpen financieren. Vrije verenigingen konden ook zo’n werkingssubsidie krijgen, op voorwaarde dat ze ook een engagement op namen: meewerken aan aan activiteiten van LOKO. Deze subsidie voor vrije verenigingen had echter weinig succes.

'De hervorming waar we vorig jaar aan meegewerkt hebben, heeft zijn vruchten afgeworpen'

Lukas De Backer, preses van VTK

‘We wilden hiermee de vrije verenigingen en LOKO dichter bij elkaar brengen’, vertelt Gouwy. ‘Dit systeem is echter geëvalueerd en het gevoel heerste dat het niet echt gewerkt heeft. Daarom willen we het systeem nu versoepelen, zodat de verenigingen sowieso 100 euro kunnen krijgen, zonder engagement bij LOKO. Indien ze wel engagement aangaan kunnen ze aanspraak maken op een bedrag tot 300 euro.’

Van de werkingssubsidiepot (17.000 euro) werd dit jaar 13.800 uitgegeven. Bij de vzw-subsidies was dat 8.020 van de 12.000 euro.

Naast de subsidies zette LOKO ook in op een versoepeling van de ondersteuning en een bredere bekendheid. ‘Dit jaar werd ook meer nagedacht over ondersteuning’, vervolgt Gouwy. ‘Erkende verenigingen kunnen nu gratis gebruik maken van KU Leuven lokalen en kringen kunnen een bestelwagen aanvragen. We denken ook dat we nog meer bekendheid hebben vergaard bij de studenten en dat ze sneller de weg naar ons vinden.’ Het subsidiesysteem werd dit jaar ook volledig gedigitaliseerd, wat administratief een verademing was.

Samenwerking

Rondvraag onder de studentenkringen leert dat de samenwerking met LOKO over het algemeen heel vlot verliep dit jaar. ‘Het was een bepalend jaar voor LOKO, maar alle communicatie is positief verlopen. Er hing echt een goede vibe dit jaar’, beaamt VRG preses Karolien Haelterman. Ook VTK preses De Backer bevestigt de goede samenwerking dit jaar: ‘De hervorming waar we vorig jaar aan meegewerkt hebben heeft zijn vruchten afgeworpen.'

Ook Bieke Verlinden, schepen van Studentenzaken, bevestigt dat de samenwerking tussen LOKO en de stad dit jaar goed zat.

'Tussen LOKO en Stura zijn soms nog wat strubbelingen, daar mag echt wat meer fundamenteel overleg komen'

Lukas De Backer, preses van VTK

Wel nog een werkpunt vindt De Backer de samenwerking tussen LOKO en Stura, de studentenraad van de KU Leuven. 'Ze hebben het soms moeilijk om samen te werken. Ook is dat nog te veel een grijze zone. We voelen wat tegenstrijdigheden en de twee organisaties raken in elkaars vaarwater waardoor er soms wat strubbelingen ontstaan’, vertelt de Backer. ‘Daar mag echt wat meer fundamenteel overleg komen, een beetje wederzijds vertrouwen is echt wel op zijn plaats. Dat verbetert al stelselmatig, maar mag echt nog beter.’

Van Baelen denkt niet dat die relatie zo heel snel zal veranderen. ‘Al wordt die relatie vaak iets te negatief gepercipieerd. Wij zijn twee grote partners met soms overlappende belangen, waardoor een soort van steekspel soms voorvalt. Maar ik denk niet dat er dit jaar niet gesproken kon worden, integendeel: we hebben veel overleg gehad met Stura. Uiteraard zijn er af en toe frustraties, maar over het algemeen kan ik niet zeggen dat die relatie slecht was, al is er altijd ruimte voor verbetering, dus ook daar is dat zo.’

Evenementen en Campagnes

Omwille van de herstructurering zijn enkele evenementen dit academiejaar niet doorgegaan. Zo was er geen LOKOMOTION of studentenmarathon dit jaar. Maar verder zijn er geen grote verschuivingen gebeurd in de organisatie ervan. De driejaarlijkse Beiaardcantus trok dit jaar zo’n 4.000 man. Ook activiteiten als Survival of the Student (zo’n 1.300 deelnemers), Het Groot Dictee… waren succesvol te noemen.

Op vlak van Overlast organiseerde LOKO dit jaar weer een Oktobercampagne, ditmaal rond indrinken op kot. Samen met diversiteit vond er ook de campagne ‘Can’t touch this’ rond consent plaats. ‘Daar zijn we toch wel trots op’, vindt Van Baelen. ‘Die campagne had heel wat weerklank. Ook de Ask me Anything heeft een groot bereik gehad, dus qua campagnes scoorden we dit jaar echt wel een voltreffer.’

Op vlak van diversiteit is er volgens Van Baelen heel wat in de steigers gezet dit jaar, zoals bijvoorbeeld het diversiteitscharter. Wat wel nog in zijn kinderschoenen lijkt te staan, is de toegankelijkheid van de fakbars. LOKO organiseerde een fakbartocht met blinddoeken en rolstoelen ter sensibilisering, maar de concrete uitwerking laat nog op zich wachten. ‘Daar willen we volgend jaar verder rond werken’, vertelt Pieterjan Vaneerdewegh, mandataris bij LOKO. ‘De fakbars moeten toegankelijker voor rolstoelgebruikers, mensen met een visuele beperking …’

Duurzaamheid had een wat zoekende start dit jaar, weet Van Baelen. ‘LOKO zit niet meer in de Duurzaamheidsraad, en moet ook aftasten hoe ze zich wil verhouden tot het Green Office. Daar staan nog leuke uitdagingen te wachten. Zowel op diversiteits- als duurzaamheidsvlak is er nog heel wat werk, maar hebben we ook al grote stappen voorwaarts gemaakt dit jaar.’

Nieuwe wind

De nieuwe wind die waait binnen LOKO sinds de hervorming, wordt algemeen op alle fronten positief onthaald. Van Baelen laat weten dat hij zeer tevreden is over hoe het jaar is verlopen. ‘Als ik drie dingen eruit mag lichten, is het eerste de 'globale uitstraling van LOKO naar studenten en naar partners', die is enorm verbeterd, we hebben getoond dat LOKO een belangrijke speler is in Leuven. Daarnaast ben ik blij met de acties die we dit jaar opgezet hebben, en ten derde, en dat is vaak wat minder zichtbaar, is de interne werking en de dienstverlening ook enorm geprofessionaliseerd.’

Powered by Labrador CMS