nieuws> Uitslag beroepsprocedure verdaagd naar 1 juli

Nog geen uitsluitsel in verkiezingsdrama bij Rechten

De procedureslag over de verkiezingen bij rechtenkring VRG krijgt nog een extra staartje. De andere kringen wilden vrijdag de uitslag van de beroepsprocedure bij LOKO nog niet erkennen.

Gepubliceerd

De procedures over de verkiezingen bij VRG zijn nog niet rond. Lexscape, dat vorige maand de verkiezingen had gewonnen van kiesploeg Outlawyers, was uitgesloten door VRG's kiescomité en beroepscommissie.

De klacht die Lexscape daarop indiende bij studentenkoepel LOKO werd negatief beoordeeld, maar de Algemene Vergadering van kringen wilde het oordeel nog niet bekrachtigen.

In beroep bij LOKO

De klacht van kiesploeg Lexscape tegen VRG's kiescomité en beroepscommissie was tweeledig: de beslissing tot uitsluiting van Lexscape gebeurde partijdig, en het kiesreglement van VRG zou niet in lijn zijn met dat van LOKO. Het zou namelijk te veel ruimte voor interpretatie laten. LOKO's beroepscommissie ging de voorbije weken met bewijsstukken en hoorzittingen van beide partijen, Lexscape en het neutraal comité van VRG, aan de slag.

Op beide aantijgingen vanuit Lexscape oordeelde ze negatief: het kiesreglement van VRG ligt volgens haar in lijn met het participatiereglement van LOKO, en het neutraal comité van VRG maakte geen partijdige beslissing bij de uitsluiting van Lexscape.

De stemming bij de VRG-verkiezing is overigens correct verlopen volgens LOKO's beroepscommissie.

Kringen nog niet overtuigd

Vrijdagavond was het aan de leden van LOKO's Algemene Vergadering (AV), waar alle Leuvense kringen in zitten, om dat verdict te bekrachtigen. Over de inhoud van het dossier moesten de kringen normaal niet oordelen: een bekrachtiging wijst louter op het vertrouwen van de AV in de beroepscommissie van LOKO.

Bepaalde kringen binnen de AV wilden echter toch bijkomende informatie over de werkwijze van LOKO's beroepscommissie. Na een stemming haalde een nipte meerderheid die wens binnen.

Die gebeurtenis is ongewoon. Een beroepscommissie wordt bewust onafhankelijk van de Algemene Vergadering opgericht, om partijdigheid te vermijden. De beroepscommissie bestaat uit LOKO-voorzitter Brent Monette, coördinator Evenementen Wouter Weerts en mandataris Diversiteit Jessy Baeken.

Dat er toch bepaalde AV-leden bijkomende informatie vragen over de inhoud, is opvallend. Het zorgde voor animositeit vrijdagavond. LOKO-voorzitter Brent Monette gelooft desondanks niet dat er een gebrek aan vertrouwen is bij de AV-leden: 'Dit is een belangrijke beslissing die de AV moet maken, ze heeft altijd het recht om extra informatie op te vragen.'

LOKO's beroepscommissie zal nu tegen de volgende AV in juli kijken welke bijkomende informatie ze, de privacywetgeving in acht nemend, kan geven aan hun AV. Het volledige dossier is een hoge stapel. 'We zullen in de komende weken tussendoor aftoetsen bij de AV-leden of de bijkomende informatie voldoet aan hun verwachting.'

Belangenvermenging?

Lexscape zou, in de aanloop naar vrijdagavond, aan een aantal kringen hebben gevraagd om geen vertrouwensstem te geven aan LOKO's beroepscommissie, en zo dus LOKO's verdict af te keuren. Dat zou Lexscape opnieuw het verkozen praesidium maken.

Sommige kringen kunnen door die externe belangen beïnvloed zijn: een verliezende kiesploeg alsnog doen winnen kan zorgen voor een zwakker VRG volgens hen, en een zwakkere collega voor de andere kringen. Outlawyers is immers een kleinere en minder ervaren ploeg dan Lexscape, luidt het sentiment bij sommige kringen.

Voorzitter Monette heeft daar geen weet van, maar hoopt alvast dat dat niet het geval zou zijn: 'Ik hoop dat AV-leden vooral luisteren naar hun eigen studenten wanneer ze beslissingen maken.'

De volgende Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 1 juli. Dan zullen de kringen opnieuw samenkomen om te stemmen over de bekrachtiging van LOKO's verdict. Als ze dan wel bekrachtigen, zal de beslissing van VRG's kiescomité en beroepscomité definitief zijn: kiesploeg Lexscape blijft dan uitgesloten van de verkiezing, kiesploeg Outlaywers behaalt alsnog de overwinning.

Powered by Labrador CMS