artikel> 'We wilden alle studenten gelijk behandelen'

Online proclamaties stellen teleur

Een mok, een instagramfilter en veel succes: dat is wat de meeste afgestudeerde studenten dit jaar van de KU Leuven meekregen. De proclamaties verliepen online, tot ontgoocheling van veel studenten.

Gepubliceerd

Dit jaar vonden de proclamaties aan de KU Leuven voor het eerst online plaats. Tijdens het academiejaar werd aangekondigd dat ze in september op de campus zouden doorgaan. 'Maar gezien de federale regels rond maximumaantallen aanwezigen op indoor evenementen, was het met onze studentenaantallen helaas onmogelijk om proclamaties te organiseren', duidt rector Luc Sels.

'Voor kleine studierichtingen was dat misschien gelukt,' geeft Sels toe, 'maar we wilden de studenten niet ongelijk behandelen op basis van hun studierichting.' Vandaar werd in samenspraak met de decanen beslist om alle studenten online te proclameren.

Opvallend is dat aan de Universiteit Antwerpen en de Brusselse universiteiten VUB en ULB wél proclamaties in het echt plaatsvonden. Sels: 'Ik hoor ook vaak vergelijkingen met hogescholen of kleinere universiteiten, maar met onze aantallen, agenda's en faciliteiten, krijg je dat niet veilig georganiseerd.'

Teleurstellend

De universiteit bleef hoge verwachtingen scheppen voor het online evenement. De aankondiging vermeldde dat het 'een memorabele ervaring' zou worden, een 'persoonlijke promotieplechtigheid'. De realiteit bleek iets minder spectaculair.

Door de facultaire aanvulling van de proclamaties ging de beoogde gelijke behandeling verloren

De studenten kregen een link doorgestuurd met vooraf opgenomen filmpjes waarin rector Luc Sels en de desbetreffende decaan een toespraak gaven, aangevuld met initiatieven van hun faculteit. Op het einde verscheen de naam, opleiding en eventuele onderscheiding van de student. Geen algemene afroeping dit jaar.

De gemiddelde student is teleurgesteld. 'De KU Leuven is niet ambitieus geweest. Ze hadden in openlucht proclamaties kunnen organiseren; daar hadden telkens 400 mensen aanwezig kunnen zijn', vertelt een afgestudeerde studente burgerlijk ingenieur. Ook bij rechtenstudenten klinkt ongenoegen. 'We willen onze studententijd echt niet afsluiten van achter een computerscherm.'

Steven Eggermont, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, steunt de beslissing van de rector, maar begrijpt de teleurstelling bij studenten. Hij stelt dat een online proclamatie nooit dezelfde voldoening kan genereren: 'Zo'n evenement valt niet te vervangen met een online alternatief.'

Verschillen per faculteit

Niet enkel het online gegeven ontgoochelt, ook de onderlinge verschillen tussen de faculteiten stuiten op onbegrip. Sommige faculteiten lieten verschillende programmadirecteurs, kringmensen of studentenvertegenwoordigers aan het woord, anderen zetten in op het inzenden van foto’s of beloofden hun alumni cava en afstudeerhoedjes op te sturen.

Rector Sels hoopt de proclamatieperiode in 2021 te verlengen voor volwaardige terugkeermomenten

Door de facultaire aanvulling van de proclamaties ging de beoogde gelijke behandeling verloren. Zo organiseerde de faculteit Ingenieurswetenschappen een week voordien een eigen proclamatie-event waarop prijzen werden uitgedeeld en de namen van de afgestudeerden daarin wel werden afgeroepen.

Hoop voor 2021

Het signaal van de studenten heeft de universiteit duidelijk bereikt, en de KU Leuven was in elk geval van plan iets fysieks te organiseren. Rector Sels hoopt de proclamatieperiode in 2021 te verlengen om zo voor iedereen een volwaardig terugkeermoment te kunnen organiseren.

Het ongenoegen van studenten over de online proclamaties en de facultaire versnippering bereikte ook de Studentenraad KU Leuven. Op de komende Algemene Vergadering ligt een nota over terugkeermomenten voor. Het wordt dus afwachten of de corona-alumni alsnog hun receptie met bubbels te goed krijgen.

Powered by Labrador CMS