artikel> Apps maken met Leuvense gegevens

Open data aan de KU Leuven

Open data zijn de gegevens die een organisatie ter beschikking stelt voor het maken van innovatieve apps. Hoe ver staat de KU Leuven in het ontsluiten van bruikbare data?

Gepubliceerd

Quivr, ‘de onmisbare tool in het dagelijkse leven van de student’, is een app van Leuvense studenten voor Leuvense studenten. De belangrijkste functie van de app is ervoor zorgen dat je het individuele uurrooster mobiel- en gebruiksvriendelijk, on- en offline kan raadplegen. Verder toont de app de bezettingsgraad van de bibliotheken, het menu van het studentenrestaurant en het studentennieuws van Veto. Voorlopig zijn die features voor Leuven beschikbaar. De ontwerpers werken eraan om alle features zo snel mogelijk in elke stad aan te bieden.

Wie zelf aan de slag wil met dataservices voor het bouwen van apps of een oefenproject, kan terecht op https://admin.kuleuven.be/icts/services/dataservic... .

Open data is alle informatie die een organisatie volledig vrij ter beschikking stelt voor gebruik voor automatische verwerking. Meer concreet: alle informatie die gemakkelijk gebruikt kan worden om bijvoorbeeld apps te maken. Zo maakt studentenapp Quivr bijvoorbeeld gebruik van de toegang tot de uurroosters van de KU Leuven om zo een bruikbare applicatie te maken.

Om van open data te kunnen spreken moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn. De gegevens moeten openbaar zijn, toegankelijk voor iedereen, een open licentie hebben en leesbaar zijn door een machine. Zo hoeven appmakers niet alles met de hand in te geven.

Privacy

Bij de KU Leuven betreft de data die opengesteld kan worden onder andere de uurroosters, de lijst van medewerkers, de infrastructuur, het onderwijsaanbod enzovoort.

Barbara De Bruyn van de Dienst ICTS licht toe: ‘Als je KU Leuven vergelijkt met andere organisaties, dan hebben we weinig data die je kan beschouwen als open data. De KU Leuven is een instelling van mensen, studenten, personeel. Dan kom je al heel snel op het probleem van privacy of bescherming van gegevens. Zo is bijvoorbeeld het uurrooster van een bepaalde student niet zomaar iets waar anderen aan moet kunnen.’

‘Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om die data op een veilige manier te ontsluiten’, vervolgt de Bruin. 'Zo zijn we bij Dataservices gekomen. App-bouwers die data willen gebruiken uit onze centrale systemen, kunnen deze dataservices inbouwen in hun toepassing. De app-gebruiker zal dan via de app de dataservice aanroepen en zijn eigen gegevens in de app te zien krijgen. Voor privacy-gevoelige informatie zal de app-gebruiker eerst gevraagd worden om aan te melden en de app toestemming te geven voor het gebruik van deze data.'

Quivr

Dat betekent concreet dat, voor bijvoorbeeld Quivr, de data daar zelf niet beschikbaar is. De makers van de studentenapp kunnen dus zelf geen persoonlijke gegevens inkijken.

‘Zo blijven die data beveiligd en kunnen wij ook garanderen dat de gegevens in ons systeem alleen geraadpleegd kunnen worden door de personen die dat mogen. Bovendien zorgt deze manier van werken er ook voor dat de app-gebruiker steeds de meest recente gegevens uit het centrale systeem in de app te zien krijgt. Zeker voor uurroosters is dat een belangrijk pluspunt, elke wijziging is meteen zichtbaar in Toledo, KU Loket, Quivr, …', besluit de Bruyn.

Er is al heel wat verwezenlijkt met open data aan de KU Leuven volgens Jens Claes, voorzitter van Quivr. ‘Via onze app is het persoonlijke uurrooster raadpleegbaar en ook het onderwijsaanbod is nu toegankelijk. Dat laatste zit nog niet in onze app verwerkt.'

‘Dat we die data open hebben gekregen, is deels onze verdienste en deels die van de Studentenraad KU Leuven (Stura). Zij hebben daar sterk voor geijverd. Ook de KU Leuven staat erachter om meer data open te stellen. Zo doet de universiteit momenteel inspanningen om de lokalenbezetting en -reserveringen te ontsluiten.’

‘Op zich staat de KU Leuven al vrij ver in het ontsluiten van data’, vervolgt Claes, ‘ze zijn er duidelijk mee bezig. Ik denk wel dat zeker de publiciteit nog beter kan, zodat mensen weten welke data er open is en ze ermee aan de slag kunnen.'

Powered by Labrador CMS