artikel> "LOKO moet tabula rasa maken"

Oud-voorzitters van LOKO over de toekomst

LOKO begint aan het nieuwe academiejaar met een veel kleinere ploeg dan anders. Hoe komt dat en wat moet de studentenkoepel nu doen? Enkele oud-voorzitters geven hun visie.

De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) moet het nieuwe academiejaar in zonder voorzitter of ondervoorzitter. Volgens Karel Van den Bossche, die vorig jaar voorzitter was, zal daar niet snel verandering in komen. "Er is geen zicht op een nieuwe voorzitter," klinkt het formeel. Het probleem is duidelijk, maar de oorzaken zijn minder eenduidig.

De afsplitsing van Stura, de studentenraad van de KU Leuven, twee jaar geleden speelt alleszins mee. "Nu concurreren twee organisaties om dezelfde medewerkers," zegt Bram Smits, voorzitter van de Raad van Bestuur van LOKO en voorzitter in 2011-2012. "Stura is van nul begonnen en heeft goed nagedacht over wat het wilde zijn. LOKO heeft daarentegen nog steeds dezelfde structuur als voor de integratie."

Is Stura daardoor nu aantrekkelijker? Volgens Van den Bossche lijkt dat alleen maar zo. "De perceptie bestaat, maar LOKO neemt nog steeds heel wat inhoudelijke vertegenwoordiging op zich. De functies die erbij horen zijn zwaar en vragen veel van studenten. Die geraken de laatste tijd steeds minder vlot ingevuld, ook in de kringen. Zelfs leden van de AV nemen steeds minder functies op, terwijl dat dat net de poel is waaruit wij voornamelijk vissen."

Rien Hoeyberghs, voorzitter in 2013-2014, bevestigt dat: "LOKO dreigt in een vicieuze cirkel terecht te komen," zegt hij. "De zware functies zorgen voor minder volk, zodat de taken van de coördinatoren nog zwaarder worden en de mandaten nog onaantrekkelijker."

KLEINE INITIATIEVEN

Oplossingen voor het probleem liggen niet voor de hand. Op korte termijn wil Van den Bossche vooral de lege functies alsnog opvullen. "De AV moet de verantwoordelijkheid nemen om een nieuwe voorzitter te zoeken. Een andere mogelijkheid is een statutenwijziging, zodat die taken opgevangen worden."

Smits en Hoeyberghs sporen aan een grondige denkoefening uit te voeren over de kerntaken van LOKO. "LOKO moet tabula rasa maken en beslissen wat ze zeker nog wil doen," zegt Smits. "Er moet gesnoeid worden in kleine initiatieven die elk apart niet veel werk vragen, maar allemaal samen wel," stelt Hoeyberghs vast. "Zorg er eerst voor dat de vertegenwoordiging en de grote activiteiten die een echte meerwaarde hebben in orde zijn."

"Ook de kringen moeten terug meegaan in het LOKO-verhaal," klinkt het bij Hoeyberghs. "Pas als zij terug overtuigd zijn van het nut van LOKO, kan het de kringen ondersteunen zoals dat hoort."

Volgens Van den Bossche kan betere communicatie bovendien veel oplossen. Hoeyberghs bevestigt: "De AV moet beter voorbereid worden en transparanter zijn. Leden zijn gefrustreerd omdat er meer over procedures dan over de inhoud wordt gepraat. Vroeger was dat ook zo, maar toen was de sfeer beter dan nu."

Powered by Labrador CMS