artikel> Kiesweken worden duurzamer, prioriteit blijft vertier

Pot, pint en studentenbewind

Na de paasvakantie kunnen de Leuvense studenten elk jaar genieten van een paar leutige weken: de kiesweken van de talrijke studentenkringen.

Elke student kan stemmen op de vertegenwoordigers voor zijn of haar studierichting, en om die stemmen binnen te halen wordt alles uit de kast gehaald.

Studenten, kies!

Om ervoor te zorgen dat de kringen toch iets van stemmen moeten hebben binnengehaald om hun studenten te vertegenwoordigen, stelde de Leuvense studentenkoepel LOKO de kiesdrempel in op 10% van de studenten. ‘Dat is een minimum natuurlijk’, vertelt stafmedewerker Cilia Gouwy. ‘De kringen zijn vrij om een hogere kiesdrempel in te stellen, wat bijvoorbeeld gebeurt bij Politika en Psychologische Kring. Je kunt je natuurlijk afvragen of je wel echt de kring van je studenten bent als je nipt de 10% haalt.’

De kiesdrempel van LOKO wordt wel altijd gehaald, laat Cilia weten. De afgelopen twee jaren kwam er gemiddeld een kwart van de studenten opdagen om te stemmen, zo blijkt uit de kiesverslagen. In kleinere richtingen weet men vaker een hoger percentage te behalen: zo haalde Apollonia (de kring voor Tandheelkunde) in 2017 en 2018 een opkomstpercentage van 55% en 56.61%. Ook lolploegen kunnen het percentage studenten dat stemt opdrijven: in het jaar dat de kiesploeg van Geschiedenis twee lolploegen aan haar broek had, kwam er 39,96% van de studenten naar de stembus, waarvan 60% stemde voor de kiesploeg.

'Ik ga ervan uit dat als mensen het oneens zouden zijn, ze wel hun stem zouden laten horen op het debat'

Lucie Debaere, kiesploeg Revolucie

De opkomst is overigens niet enkel de verantwoordelijkheid van de kiesploegen zelf, maar ook zeker van hun ‘neutraal comité’, een klein groepje (meestal bestaand uit oud-presidiumleden) dat toeziet op een juist verloop van de stemming.

Ondanks de grote inzet blijft betrokkenheid van alle studenten een utopie voor de kringen. Zeker op de meer inhoudelijke evenementen komt niet altijd evenveel volk af. Zo organiseerde kiesploeg Clandestino (Taal- en Regiostudies) een kiesdebat dat de eigen studenten links lieten liggen. ‘Maar er kwamen veel mensen op ons debat van andere kringen, en leden van ons presidium’, vertelt Merel Tuytte, pas verkozen vicepreses. ‘Onze studenten kwamen vooral af op de sushi die we verdeelden, dat was een groot succes.’

Lucie Debaere, die de kiesploeg ‘Franse Revolucie’ naar de overwinning leidde, heeft een gelijkaardig verhaal. Wel nuanceert ze deze opkomst: ‘We hebben een kiesboekje verspreid en zijn langsgegaan in de lessen om onze plannen duidelijk te maken. Ik ga ervan uit dat als mensen het oneens zouden zijn, ze wel hun stem zouden laten horen op het debat.’ Michiel Hamels, de nieuwe preses van VRG, merkte wel veel interesse op bij de rechtenstudenten. ‘Tijdens de kiesweek ben ik regelmatig aangesproken over bepaalde beleidspunten.’

De vertegenwoordigers van morgen

Dat kiesweken draaien om bier en vertier is niet geheel waar. Zo had kiesploeg XtatiC, kandidaat voor het Ekonomika-presidium een paar stevige beleidsthema’s klaar. Vers verkozen preses Maarten De Winter vertelt opgetogen: ‘Als eerste willen we inzetten op duurzaamheid, op een positieve manier. De focus ligt op het bedenken van oplossingen.’ Het is een opvallend statement, want de traditionele entertainment-kiesweek van Ekonomika staat ver af van wat men als duurzaam beschouwt.

Toch heeft ploeg XtatiC zeker haar best gedaan. Zo zijn de hamburgers vervangen door kippenburgers, wat minder uitstoot oplevert. Ook is er geopteerd voor herbruikbare katoenen zakken als goodiebags. Daarnaast zijn er overal herbruikbare bekers gebruikt. De Winter geeft toe dat er nog duurzamere kiesweken denkbaar zijn, maar hij denkt ook aan de tevredenheid van de studenten. ‘Nu zou het nog te vroeg zijn om het roer volledig om te gooien, maar hopelijk is er ruimte voor nog duurzamere kiesweken in de toekomst.’

‘We willen de kloof tussen de onderwijsverantwoordelijken en de POC’s kleiner. Ook niet VTK-presidiumleden moeten aan vertegenwoordiging kunnen doen'

Daphne Certyn, kiesploeg Cirque du Certyn

Naast duurzaamheid is er bij de economen veel aandacht voor een positiever imago voor studenten en meer participatie. 'We hopen toch dat we de studenten weer kunnen profileren als jonge oplossingsgerichte denkers, en we willen hen duidelijk maken wat hun mogelijkheden tot deelnemen zijn', vertelt De Winter. Tot slot wordt er veel aandacht geschonken aan het werkingsjaar van Ekonomika. 'We hebben veel plannen in petto voor dit lustrum.'

Ook bij de burgerlijk ingenieurs, waar Daphne Certyn opkomt als preses, liggen er veel plannen klaar voor het nieuwe jaar. 'We zouden graag de kloof tussen de onderwijsverantwoordelijken van VTK en de POC's (Permanente Onderwijscommissie, red.) kleiner maken. Ook niet VTK-presidiumleden moeten aan vertegenwoordiging kunnen doen.' Daarnaast is er al veel bedacht qua activiteiten. Zo wil de ploeg van Certyn meer masterstudenten betrekken bij de werking door bijvoorbeeld een dag 'thesissen met gratis koffie' te organiseren.

Interne vacatures

De student die zijn stem uitbrengt, heeft meestal maar keuze voor één ploeg, of één preses. Voor die 'beperking' zijn diverse redenen. Zo organiseren de grote kringen vaak een kiesvergadering, waar verschillende kandidaten zich kunnen bekendmaken aan het presidium en een paar kring-alumni. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Psychologische Kring, waar Lina Sidoroff als beste uit de bus kwam. 'Kandidaten die hier niet de steun van de vergadering hebben gewonnen, kunnen nog opkomen met een tegenploeg, als ze vijf mensen verzamelen.'

Ook bij VTK moeten mensen met presesambitie vooraf hun visie presenteren, en kunnen ze de steun krijgen van het huidig presidium. Ook hier kan er zonder die steun alsnog opgekomen worden. Volgens Certyn gebeurt dit niet echt: 'Als je opkomt als kandidaat voor een functie als preses, heb je een liefde voor VTK, en zou je de eigen kring niet willen tegenwerken.'

‘We zijn niet met veel mensen, dus vaak strijd je tegen je vrienden als je opkomt voor een grote functie'

Siene Swinnen, kiesploeg Elementary

Ook bij Docentica wordt de preseskandidaat gestemd op de Algemene Vergadering van de kring. 'Dit jaar waren er drie kandidaten,' vertelt Kato Deneys, die ploeg Kärrewiet leidt. 'Opkomen als je niet verkozen bent wordt eigenlijk nooit gedaan, omdat we met niet veel mensen zijn, dus er te veel overlap zou zijn.' Siene Swinnen, de pas verkozen preses van Chemika, vertelt dat zo’n verkiezing soms best hard is. 'We zijn niet met veel mensen, dus vaak strijd je tegen je vrienden als je opkomt voor een grote functie.'

Hoewel het begrijpelijk is dat de presidiumleden willen toezien op een goed beheer van de kring in de toekomst, is het toch jammer dat een nieuw bewind op deze manier minder kans maakt, en de andere studenten veel minder te kiezen hebben.

Bij Babylon, de kring van Taal- en Letterkunde, is er wel ooit sprake geweest van een meerdere kandidaten voor de Raad van Bestuur, vertelt pas verkozen preses Lander Mertens. 'Uiteindelijk is dat er toch niet van gekomen. Ik denk dat de ene kandidaat het uiteindelijk de ander meer gunde.' Ook bij de kunstwetenschappers van Mecenas en bij de archeologen van Alfa waren er soms meerdere preses- of vicepreseskandidaten. Mocht er van deze competitie ruzie komen kunnen de studenten altijd naar hun eigen neutraal comité, of dat van LOKO stappen. 'Dit jaar hebben we dat gelukkig niet voorgehad', vertelt stafmedewerker Cilia.

‘Vanaf dat er één serieuze kandidaat opstaat, ebben vagere plannen bij anderen vaak weg’

Lucie Debaere, kiesploeg Revolucie

Vaak verloopt de weg naar een presesjaar ook vrij organisch. Dit was het geval bij Lucie Debaere: ‘Vanaf dat er één serieuze kandidaat opstaat, ebben vagere plannen bij anderen vaak weg.’ Bij Michiel Geusens, die opkomt als preses voor de filosofenkring NFK, was er nooit sprake van een tegenkandidaat. ‘Ik was met een paar mensen al even bezig met het smeden van plannen voor komend jaar, toen ik merkte dat ik al een tijdje de voortrekkersrol had. Het leek dan ook vanzelfsprekend om op te komen als preses.’

Bovenal veel lol

De kiesweken zijn natuurlijk ook gewoon het moment om veel leuks te organiseren, en grappige puns te bedenken. Kiesploeg Franse Revolucie zette sterk in op dat laatste, al begreep niet iedereen dat. ‘Er zijn proffen geweest die ons verbeterden toen we onze kiesploeg kwamen presenteren’, lacht Lucie. Wie er echter het weekprogramma op nasloeg, met onder andere de barbecue ‘Ribbespierre’, begreep het wel. Zelfs de lolploeg, Celienquisitie, was afgestemd op de kiesploeg. De studenten psychologie kunnen deze week op ruimtevaart met ploeg PsylkyWay, die onder andere een ‘Rocket Lounge’ op poten zal zetten.

Ook kunnen de studenten eens de hand op de knip houden tijdens de kiesweek. Zo deelde kiesploeg Elementary, inmiddels Chemika, pannenkoeken uit aan de studenten, en konden ook de rechtenstudenten rekenen op gratis eten en drank. Als dat je honger niet stilt, kun je als student nog rekenen op de lolploeg. Zo konden de studenten Taal- en Letterkunde extra animatie verwachten door ploeg Bromance, die onder andere een ‘zangstonde’ en dansinitiatie organiseerde. Ook de filosofen hebben een stevige lolploeg met team ‘Quantum Materiae’. VTK’s lolploeg ‘Bring me the boys’ lanceerde zelfs een eigen single, met videoclip die zeker het bekijken waard is. De studententijd omvat uiteindelijk meer dan studeren: kiesweken, de tijd van je leven.

Powered by Labrador CMS