artikel> Schepen Thomas Van Oppens en vicerector Hilde Feys stewarden op de Tiensestraat

Schepen Studentenzaken wil meer fuifzalen

Schepen Thomas Van Oppens (Groen) vindt dat overlast in Leuven komt door een gebrek aan feestzalen. 'Fuifruimte in Leuven is altijd een goede investering.'

Gepubliceerd

De Tiensestraat heeft donderdagavond twee extra hesjesgeteld. KU Leuven-vicerector Hilde Feys en schepen Van Oppens ondersteundener de stewards. Ook studentenflik Gil Vanommeslaeghe en LOKO-voorzitter Lana Van den Heuvelwaren van de partij.

In een interview met Veto zegt schepen Van Oppens datde overlast aan de Tiense meevalt, afgezien van het occasionele geschreeuw dan.'Ik denk ook niet dat hier het grote probleem ligt van overlast in Leuven: datis eerder op de transfer tussen kot en fakbar of Oude Markt en terug.'

Meer studenten, minder feestgelegenheden

De dertigjarige Van Oppens studeerde enkele jaren geledenzelf nog. 'Ik heb in mijn tijd het aantal studenten zien toenemen, en tegelijkhet aantal feestgelegenheden zien afnemen.' De Albatros deed de deuren toe, de Lido is gesloten en vroeger was er ook nog de Silo aan de Vaart.

'Ik denk dat we de juiste alternatieven moeten bieden voor kotfeestjes'

Thomas Van Oppens, schepen van Studentenzaken

In plaats komt drinken op straat en grotere (en luidere)kotfeestjes, aldus Van Oppens. 'Ik denk dat we de juiste alternatieven moetenbieden voor kotfeestjes. Er zijn een aantal zaken die nog leeg staan en die wekunnen gebruiken, zoals Café Rodins op de Oude Markt. Dat zou goed zijn, wantdan hebben we de feestgelegenheden daar geconcentreerd.'

De schepen wil alle opportuniteiten die er zijn vastgrijpen.Soms heb je leegstaande gebouwen, zoals die gebruikt worden voor Existenz: 'We kunnen dan (al dan niettijdelijke) feestgelegenheden creëren voor studenten én jonge Leuvenaars. Dat zijn twee vliegen in een klap, want zijgaan uit op andere momenten. Fuifruimte in Leuven is altijd een goede investering.'

High-tech tegen geluidsoverlast

Het moeilijkste donderdagavond was volgens de schepen somsom mensen de deur te wijzen die geen studentenkaart bij hadden. Geluidsoverlastwas ook lastig tegen te gaan: 'Af en toe wordt er geschreeuwd op straat en danis dat gebeurd. Dan kan je er niets meer aan doen', zegt schepen Van Oppens.

De lichten zouden kunnen dimmen wanneer het geluid een bepaalde grens overstijgt

Om het nachtlawaai tegen te gaan plant de stad de komendejaren een proefproject in de Naamsestraat. Met microfoons wordt degeluidsintensiteit gemeten. Van Oppens: 'Eens we die apparatuur hebben, kunnenwe experimenteren met wat het beste werkt. Borden plaatsen, mensen sturen?'

Op het einde van het project wil de stad een automatischsysteem tegen geluidsoverlast hebben. De lichten zouden kunnen dimmen wanneer het geluid een bepaalde grens overstijgt, of er zou een boodschap wordengeprojecteerd. Met simpele artificiële intelligentie zou de apparatuur ook hetonderscheid tussen een stem, een auto of bijvoorbeeld vuilbaktrappen kunnenherkennen.

Powered by Labrador CMS