artikel> Universiteit en Seniorenkonvent bereiken compromis

Seniorenkonvent heeft Leuvens doopcharter ondertekend, clubs niet

Het Seniorenkonvent, dat de studentenclubs overkoepelt, ondertekende het doopcharter van de KU Leuven. De individuele clubs zelf deden dat niet en lijken zo de dans te ontspringen.

Gepubliceerd

Lees ook: 

Vlaams doopcharter op komst

Na een tragisch doopincident werd de druk opgevoerd voor de clubs om een doopcharter te ondertekenen. De mannenclubs hebben dit vooralsnog niet gedaan. Nu is er een Vlaams charter in de maak.

Het voordeel van de twijfel

De verdediging van het geschorste slachtoffer van de Reuzegomdoop verwijt de KU Leuven niet eerder tussengekomen te zijn. Dat kon ze echter niet zonder de autonomie van de student af te nemen.

De vertegenwoordigers van het Seniorenkonvent, dat de studentenclubs overkoepelt, waren vandaag uitgenodigd op het rectoraat. Er is opnieuw gesproken over ondertekening van het hernieuwde doopcharter van de KU Leuven, dat de vrouwelijke studentenclubs al eerder tekenden. De voorzitter van het Seniorenkonvent heeft nu ook zijn handtekening gezet onder het document van de KU Leuven.

Rector Luc Sels is tevreden met die stap: 'Bij het verstrijken van de deadline eind februari heb ik gezegd dat ik een geduldig man ben', klinkt het in het persbericht. 'En dat ik hoopte dat de jongensclubs in de daaropvolgende weken alsnog het charter zouden komen tekenen. Vandaag ben ik blij dat we hen iets meer tijd hebben gelaten: ze hebben die goed gebruikt. Zowel het opstellen van een eigen regelgeving als het uiteindelijk ondertekenen van ons charter toont aan dat ook zij concrete stappen willen zetten met oog op veiligheid en respect. Dit gaat om gezond verstand, basisrespect voor de medemens en veiligheid.'

De clubs zelf hebben niet getekend. Dat levert een verwarrende constructie op. Het SK heeft zich gebonden aan het charter, maar organiseert zelf geen dopen. Het SK vertegenwoordigt de belangen en handhaaft de studentikoze traditie van de clubs als koepelorganisatie, maar de studentenclubs zijn in zekere mate onafhankelijk van het SK wat betreft hun werking.

Het is ook niet duidelijk of de clubs op deze manier hun doopactiviteiten op voorhand moeten doorgeven aan de Leuvense studentenkoepel (LOKO), een van de voornaamste struikelblokken uit de communicatie van de voorbije weken.

Onduidelijke rolverdeling

Inmiddels werkten de clubs ook een eigen charter af dat ze als basis wilden gebruiken voor een overeenkomst, in plaats van het charter van de KU Leuven. Deze interne regels, waaraan alle clubs die lid zijn van het Seniorenkonvent zich zullen moeten houden, zouden uiteindelijk wel dicht aansluiten bij het algemeen geldende doopcharter, klinkt het in een persbericht van de KU Leuven. Voor de universiteit toont het dat het de clubs menens is.

De studentenclubs tekenden allemaal dat interne charter. Op deze getrapte manier blijven de clubs wel onafhankelijk opereren van het charter van de KU Leuven. De vraag wie er verantwoordelijk is indien er zich opnieuw een dramatisch voorval zou voordoen, blijft zo overeind. Het SK speelt daarin een dubbele rol door enerzijds het charter van de KU Leuven te ondertekenen, maar anderzijds via een eigen charter te bepalen aan welke regels de clubs zich moeten houden. Of het compromis meer is dan symboolpolitiek, is op die manier niet duidelijk. De inhoud van het SK-charter is nog niet bekendgemaakt.

Deadline

Na het overlijden van een student in december tijdens een doop van de ondertussen opgedoekte studentenclub Reuzegom, verbonden alle clubs zich ertoe het doopcharter te ondertekenen. De deadline die de universiteit daarvoor stelde verstreek eind februari en alleen de meisjesclubs tekenden.

De jongensclubs zeiden toen dat ze aan het werken waren aan een eigen doopcharter op maat van de clubs, omdat ze inherent te sterk zouden verschillen van de kringen. Dat charter werd vorige week (intern) gepresenteerd en aan de KU Leuven bezorgd.

Powered by Labrador CMS