artikel> Financiële crisis en gedigitaliseerd onderwijs aan de basis

Stijgende prijzen, maar Alma ziet de toekomst rooskleurig in

Alma opende dit academiejaar met historisch hoge prijzen. Dat was nodig om een sluitende begroting te kunnen opstellen, die op 70% van de vroegere opkomst gebaseerd is.

Gepubliceerd

Alma's geschiedenis

Klik hier om te lezen hoe het in 1954 allemaal begon.

'Met Alma gaat het goed, dankuwel.' Ann Gaublomme, directeur van Studentenvoorzieningen ziet de toekomst van Alma positief tegemoet. Ze erkent dat Alma net als andere bedrijven financieel heeft geleden onder de coronacrisis en nu ook de energiecrisis voelt, maar stelt dat de studentenrestaurants uit de gevarenzone zijn getrokken.

Alma heeft nu een sluitende begroting die gebaseerd is op 70% van de opkomst in 2019, licht voorzitter van de Raad van Bestuur Stefaan Saeys toe. Als minder studenten hun honger in het studentenrestaurant komen stillen, zal Alma verlies draaien.

Traditionele prijsstijging

Een belangrijke factor in die begroting is de stijging van de prijzen. De prijzen gaan al een decennium jaarlijks omhoog, maar dit jaar gebeurt het met opvallend grote sprongen. De prijs van de maaltijden in de laagste categorie steeg met 25% en bleef zo net onder vijf euro. De tweede categorie springt naar zeven euro terwijl de duurste categorie voor het eerst de kaap van tien euro bereikt.

Een prijsdaling heeft dit jaar meer dan ooit prioriteit

Gaublomme benadrukt dat de prijzen niet hoog liggen als je ze vergelijkt met de marktprijzen. Ze is trots dat het studentenrestaurant de goedkoopste maaltijd aanbiedt voor minder dan vijf euro . LOKO-mandataris voor Alma Egon Bleukx kan zich inbeelden dat de prijsstijgingen voor sommige studenten lastig zullen zijn, maar verwijst naar specifieke toeslagen die studenten met financiële moeilijkheden kunnen aanvragen bij de universiteit of Vlaamse overheid.

Een prijsdaling heeft dit jaar wel meer dan ooit prioriteit, benadrukt Saeys. 'Als Alma winst maakt, wordt die in elk geval aangewend om de subsidie vanuit studentenvoorzieningen af te bouwen of om de prijzen te laten dalen. Dit jaar zal minstens de helft van eventuele winst gebruikt worden om de prijzen in het tweede semester naar beneden te halen.'

Lege aula, lege Alma

Maar die winst kan er dus enkel komen als het aantal Alma-gangers 70% van de referentieopkomst uit 2019 bedraagt, de opkomst in het laatste pre-coronajaar. In het verleden hebben prijsstijgingen vaak een averechts effect gehad op de opkomst.

Sinds de coronacrisis is dat helemaal niet meer evident: studenten gaan minder naar de les en bijgevolg ook minder naar de Alma. Saeys: 'Voor de studentenrestaurants in het centrum speelt dat niet zo hard, maar voor de Alma’s in Arenberg en Gasthuisberg maakt gedigitaliseerd onderwijs een enorm verschil.' De voorbije maanden kregen zij de helft minder studenten over de vloer in vergelijking met vroeger.

'Studenten hebben meer dan ooit nood aan sociaal contact'

Ann Gaublomme, directeur Stuvo KU Leuven

Zowel Studentenvoorzieningen als Alma zelf zien dan ook een sociale rol als ontmoetingsplek weggelegd voor de restaurants. 'Studenten hebben meer dan ooit nood aan sociaal contact', stelt Gaublomme. Ze gelooft niet dat studenten individualistischer zijn geworden, al zijn de etensvoorkeuren dat misschien wel. En ook dat is iets waar Alma rekening mee moet houden.

Totaalconcept

Waar veel studenten vooral naar de prijzen kijken, zet Alma ook in op gezondheid, duurzaamheid en gezelligheid. Ook Bleukx benadrukt het belang hiervan, zij het in afweging met de prijs. Studenten die elke dag bij Alma de goedkoopste maaltijd komen eten, zullen evenwichtige voeding binnenkrijgen. Momenteel heeft Alma geen zicht op het aantal studenten dat dagelijks naar het studentenrestaurant gaat.

Alma zal inzetten op marketingcampagnes om bekend te blijven onder studenten. 'We willen niet de platte commerciële toer opgaan en studenten koste wat kost binnenhalen', duidt Saeys, 'maar we geloven dat ons aanbod een meerwaarde is voor de student en willen hen daar dan ook van op de hoogte brengen.'

'Als zou blijken dat de student geen behoefte heeft aan Alma, dan heeft Alma ook geen bestaansreden meer'

Stefaan Saeys, Voorzitter raad van bestuur alma

Zo zal Alma via kleine vestigingen ook meer inzetten op nabijheid, en zullen de vestigingsverantwoordelijken meer vrijheid en middelen krijgen om aan de uitstraling van hun eigen vestiging te werken. Alma zal meer gedecentraliseerd te werk gaan, een aanpak die mede meer door kersverse CEO Tom Mestdagh werd ontwikkeld.

Student als enige bestaansreden

Dat nieuwe, afgeslankte model heeft volgens Saeys alle kansen op slagen. Alma zal alvast elke maand rapporteringscijfers ontvangen op basis waarvan geschakeld kan worden. 'Als zou blijken dat de student geen behoefte heeft aan Alma, dan heeft Alma ook geen bestaansreden meer', stelt Saeys. Maar hij gelooft dat Alma wel nog een rol te spelen heeft.

De tijd zal moeten uitwijzen hoeveel studenten komen opdagen. Feit is dat er weer een nieuwe generatie aan de universiteit start die de Alma kan ontdekken. 'Door de aanpassingen aan het gedigitaliseerde onderwijs zullen er hopelijk ook weer meer studenten hun weg naar de Alma vinden', vertelt Bleukx. 'Het effect van de prijsstijgingen zal dus moeilijk te meten zijn.'

Powered by Labrador CMS