artikel> Marleen vertrekt, belofte om arbeidsvoorwaarden te respecteren

Studentenprotest Sociale School eindigt met compromis

Drie weken lang protesteerden studenten tegen het ontslag van restaurantmedewerkster Marleen. Aan die actie komt nu een einde. Een compromis lijkt bereikt, al zal Marleen wel vertrekken.

Gepubliceerd

Eerder deze week berichtten wij over de actie ‘Wij eten met ons hart’ aan de sociale hogeschool.

In dit artikel beweerde uitbater Horeservi dat Marleen eerder een flexibel contract werd aangeboden waardoor ze wel zou kunnen aanblijven aan de sociale hogeschool. ‘Dat is dus niet waar’, vertelt Peter Raymaekers, ‘er is pas vorige week eigenlijk onder druk van de actie een voorstel op papier gekomen. Het voorstel dat Marleen ervoor kreeg was er een waarbij ze enkel tijdelijk van vakantie tot vakantie aangenomen zou worden. Op die manier zou ze dan minder rechten hebben en na elk tijdelijk contract ontslagen kunnen worden. Bovendien heeft dat een enorme consequenties voor haar loon, pensioen, eindejaarspremie …’

Update 13/10 13u:

Afronding Acties

Zonet zijn ook de acties vanuit de campus afgerond met een dankwoord van de organiserende lector Raymaekers en het hoofd van de groep Gezondheid en Welzijn Toon Quaghebeur. Raymaekers sloot de protesten af met het vernoemen van de resultaten en het bedanken van alle lectoren, studenten en sympathisanten omdat ze de boycot drie weken lang gesteund hebben.

Quaghebeur benadrukte verrast te zijn door de sterkte en volharding van de acties, en vroeg de school om de geschilderde harten op de vloer te houden als herinnering.

De afgelopen drie weken waren de studenten van de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) campus Sociale School in Heverlee in hevig protest. Uit onbegrip voor het ontslag van restaurantmedewerkster Marleen Van Loock weigerden de studenten om nog in het studentenrestaurant te eten en tekenden ze massaal een petitie die het ontslag veroordeelde. De actie droeg de slagzin ‘We eten met ons hart’.

Ontslag

Vandaag wordt die actie eindelijk stopgezet. De reden: er is een compromis bereikt met restaurantuitbater Horeservi. Maar omdat Marleen het vertrouwen in de uitbater verloren is, heeft ze besloten niet aan te blijven.

Nadat Horeservi het studentenrestaurant overnam van vorige uitbater Alma, kreeg Marleen te horen dat ze niet meer als vaste werknemer in dienst zou kunnen blijven. Ze kreeg wel een veel minder voordelig alternatief van tijdelijke contracten op andere hogescholen aangeboden. Van werkzekerheid was zo geen sprake meer. Dit nadelige voorstel heeft Marleen dan ook geweigerd.

Compromis

Gisterenavond zaten de actievoerders, Marleen, Horeservi en de vakbond samen voor een overleg. Ze bereikten een compromis, maar toch zal Marleen vertrekken, na het uitdoen van haar opzegtermijn. Omwille van de actie kreeg Marleen een beter, maar nog steeds minder voordelig, contract aangeboden, waarbij ze wel nog op de Sociale School kon blijven. Na het voorval is echter het vertrouwen tussen haar en Horeservi weg, waardoor ze niet meer wil blijven. De actievoerders haalden wel enkele actiepunten binnen.

‘We zijn voor enkele actiepunten gegaan die ook ruimer zijn dan Marleen’, vertelt Peter Raymaekers, docent aan de Sociale Hogeschool en auteur van de protestpetitie. ‘We willen dat de uitbater bij zo’n aanbesteding de contracten en de arbeidsvoorwaarden van het personeel in het vervolg zal respecteren.’

‘Ten tweede zal er een restaurantcommissie ingesteld worden die het huidige contract met de uitbater zal opvolgen op kwaliteit en personeelsomstandighededen’, vervolgt Raymaekers. ‘Ons laatste punt is dat we een verbintenis zijn aangegaan met de directie van de UCLL rond de criteria van die aanbesteding, waarbij dus goed nagedacht wordt over zowel duurzame als sociale criteria.’

De actie is er dus niet in geslaagd om Marleen op de Sociale School te houden. ‘We hopen wel dat we er zo voor hebben kunnen zorgen dat zoiets zeker niet meer kan voorvallen!’ besluit Raymaekers.

Powered by Labrador CMS