artikel> Dossier studentenvoorzieningen en integratie

Studentenvoorzieningen aan de KU Leuven: gelijkwaardig maar niet gelijk

Sinds de integratie van enkele academische opleidingen in 2013 telt de KU Leuven maar liefst 15 campussen. Elke campus heeft nood aan studentenvoorzieningen. Een complex verhaal, zo blijkt.

Doordat de meeste geïntegreerde academische opleidingen niet verhuisden, delen de campussen nu dezelfde gebouwen met hun vroegere hogescholen. Zo deelt de technologiecampus KU Leuven Campus Oostende haar gebouw met hogeschool Vives, waar ze vroeger onderdeel van was. De KU Leuven koos ervoor geen eigen voorzieningen uit te bouwen, maar van de bestaande diensten gebruik te maken.

“We vonden het belangrijk dat alle studenten op een campus (zowel de studenten van de KU Leuven als die van de hogeschool die daar reeds langer zetelt, red.) een gelijke behandeling krijgen. We hebben beslist om de middelen van de KU Leuven door te storten naar de hogescholen en hen hun diensten te laten blijven leveren,” licht De Vriendt toe.

De financiële verdeling tussen de campussen leidt tot een moeilijke evenwichtsoefening. Binnen een campus worden de studenten gelijk behandeld, maar de voorzieningen kunnen tussen de campussen wel verschillen. “Dat is eerlijk in de zin dat de context telkens anders is,” vindt De Vriendt. “In Geel zit je met een campus met 12 procent kotstudenten tegenover 80 procent kotstudenten in Leuven. Dan ga je de middelen sowieso op een andere manier verdelen.”

Die verdeling is sowieso een complex verhaal. “Er zijn voor de financiering van het hoger onderwijs drie enveloppen: één voor de universiteit, één voor de hogescholen en één voor de academische opleidingen,” licht De Vriendt toe.

“Wat wij als KU Leuven krijgen uit de academische enveloppe, verdelen we conform de studiepunten over de campussen.” Niet het aantal studenten, maar wel het aantal opgenomen studiepunten op de campus bepaalt dus het bedrag per campus. “De relatie tussen beide is natuurlijk groot,” aldus De Vriendt.

Herkenbaarheid

Het uitbouwen van een goede werking van de studentenvoorzieningen op alle campussen is een huzarenstukje, ondanks de samenwerking met de bestaande diensten van de hogescholen.

“Ik ben gematigd tevreden met de resultaten tot nu toe,” vertelt De Vriendt. “Er zitten wat problematieken rond samenwerkingen en de coördinatie vergt heel wat inspanningen en reiswerk.” De Jonghe vult aan: “De impact van de integratie is veel groter dan verwacht. Op sommige punten hadden we verwacht dat het sneller of makkelijker zou gaan.”

Een van de belangrijkste struikelblokken is de herkenbaarheid bij de studenten: welke diensten zijn van de KU Leuven en wie kan waar terecht? “Het belangrijkste aandachtspunt is dat studenten hun weg moeten vinden naar studentenvoorzieningen op de campus,” licht De Jonghe toe. “Ze moeten beseffen dat ze terecht kunnen bij voorzieningen van de hogescholen.”

“Wij proberen daaraan te werken door een aantal duidelijke eisen te stellen aan de hogescholen rond het gebruik van onze logo’s en onze visibiliteit,” vult De Vriendt aan. “Bij de ene hogeschool loopt dat al wat makkelijker dan op de andere.”

Zeedijk

Een voorbeeld van een goede samenwerking lijkt Campus Oostende, gelegen aan de zeedijk. Daar worden de studentenvoorzieningen verzorgd door hogeschool VIVES, die dus zowel KU Leuven-studenten (of 'blauwe studenten in het vakjargon) als VIVES-studenten bedienen. Marieke Demeester, studietrajectbegeleider en zorgcoördinator aan Campus Oostende, getuigt over de integratie bij de KU Leuven. “Toen de industrieel ingenieurs KU Leuven-studenten werden, was het even zoeken: wie neemt wat op zich? Dat liep uiteindelijk echt wel los.”

Bij Campus Geel lijkt daarentegen nog niet alles afgestemd op de academische kalender van de KU Leuven. "Zo is de campus moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer tijdens de vakantieperiodes en sluit de bibliotheek op die momenten ook voor KU Leuvenstudenten al om halféén in plaats van om 21 uur," geeft voorzitter van de Studentenraad Sam Geysens aan.

Powered by Labrador CMS